Za konkurentnost malih i srednjih

Usklađivanje poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda kvaliteta, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa osnovni su ciljevi programa podrške malim i srednjim preduzećima - objavila je Nacionalna agencija za regionalni razvoj.

Foto 11250Konkurs će biti otvoren do 28. marta, a za ove namene biće opredeljeno punih 60 miliona dinara. Vrednost traženih sredstava ne može biti niži od 50.000, niti veća od pola miliona dinara. Mala i srednja preduzeća, kako su objavili u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj, moraju obezbediti najmanje polovinu sredstava. Predlozi projekata moraju se odnositi na uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda kvaliteta (standardizacija, sertifikacija, resertifikacija, znak kvaliteta), poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda i usluga (testiranje novih proizvoda, novi dizajn proizvoda i ambalaže, izrada i implementacija specijalizovanog softvera, elektronska prezentacija), te edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.
Svi zainteresovani preduzetnici sa teritorije Bačkog regiona prijave mogu podneti u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka u Novom Sadu. Konkurs možete preuzeti u prilogu vesti. 
@ Sre, 02.03.2011. 14:40
mala i srednja preduzeća nacionalna agencija za regionalni razvoj privreda regionalna razvojna agencija bačka sombor standardi kvaliteta
Prethodna vest Sledeća vest