Država oštećena 300 miliona?

Poljoprivrednici iz Sombora i sela blokirali su put Sombor - Subotica kod obilaznice. Nezadovoljni izdavanjem zemljišta u zakup zahtevaju dolazak ministra poljoprivrede. Saobraćaj kontroliše policija.

Poljoprivrednici opštine Sombor, kako su se potpisali u saopštenju koje su delili novinarima, traže da se poštuje Zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu. Kako navode, oko 8.000 hektara državnih oranica praktično je poklonjeno na korišćenje poljoprivrednim preduzećima u restrukturiranju: gakovačkom Graničaru i Aleksi Šantiću. Poljoprivrednici koji po kiši blokiraju saobraćaj na subotičkom putu kod obilaznice, kažu da te firme više godina nisu platile zakup zemljišta državi, a Programom  zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta te površine su izuzete iz licitacije. Zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu nigde ne nudi opciju da preduzeća u restrukturiranju mogu da zadrže državnu zemlju iako zakup nisu plaćala. S druge strane, privatni poljoprivrednici ne mogu da učestvuju na licitacijama ako ne plate zakup državne zemlje. Osim toga, ograničava ih i propis prema kojem mogu da učestvuju na licitacijama samo u svojim katastarskim opštinama. Kako navode, budžet Srbije tokom četiri godine kraći je za 300 miliona dinara zbog neizdavanja 8.000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u Somboru. Sa svojim zahtevima obraćali su se svima, od lokalne samouprave do Predsednika republike. Obilaznicu na subotičkom putu blokira gotovo dve stotine traktora. Policija putnike iz pravca Subotice već u Svetozaru Miletiću preusmerava na put prema Čonoplji da bi mogli stići u Sombor, a one koji kreću iz Sombora usmeravaju kod kružnog toka. Poljoprivrednici imaju nameru da ostanu u blokadi sve dok se ne sretnu sa ministrom poljoprivrede, a kako kažu, nikoga iz Gradske uprave ne žele da vide.
@ Pon, 22.11.2010. 16:27
društvo ministarstvo poljoprivrede poljoprivreda protest sombor zakup državnog poljoprivrednog zemljišta
Prethodna vest Sledeća vest

Komentari

"a kako kažu, nikoga iz Gradske uprave ne žele da vide"

Baš me zanima ZAŠTO ??? Taman je spreman plato ispred Županije da može da primi tih 200 traktora...

coborsm
@ Uto, 23.11.2010. 09:18
Ipak su meni kraljevi ovi "drugi", iz Gakova i Šantića, kojima su na čelu sve moj do mojeg. Kakvi će i biti kad su dobili sve same "žute" kadrove koji su dosadašnje državne , ali i svoje vlastite privatne firme, ostavili u multi-milionskim dugovima. Sad im treba dati i državnu zemlju (naravno za dž.) da se ljudi dokažu šta i kako umeju.
malovarosanin
@ Uto, 23.11.2010. 15:02
aziz
@ Uto, 23.11.2010. 20:40
aziz
Saopšenje za javnost Grada Sombora - objavljeno na zvaničnom sajtu! Problematika izdavanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Somboru je vrlo specifična s obzirom da je na teritoriji lokalne samouprave Sombor najveća površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Republici Srbiji. Skupština grada Sombora je ove godine, kao i prethodnih godina, u skladu sa Zakonom, usvojila Program zaštite, uređenja i izdavanja poljoprivrednog zemljišta na koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dalo saglasnost. U toku je realizacija navedenog Programa. Što se tiče pitanja daljeg korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje obrađuju privredna društva AD „Aleksa Šantić“ u restrukturiranju Aleksa Šantić i AD Graničar Gakovo u restrukturiranju, koja su u nadležnosti Agencije za privatizaciju i koja su se obratila Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa zahtevom da se predmetno poljoprivredno zemljište izuzme iz procesa privatizacije jer se nalaze u većinskom državnom vlasništvu kojim upravlja Agencija za privatizaciju putem privremenih zastupnika kapitala. Stav lokalne samouprave je da bi se davanjem na licitaciju državnog poljoprivrednog zemljišta koje obrađuju pomenuti subjekti, subjekti privatizacije u restrukturiranju ostali bez osnovne supstance, odnosno imovine bez koje bi bio nemoguć dalji rad i postojanje ovih subjekata privatizacije. S tim u vezi, Skupština grada Sombora jednoglasno je usvojila inicijativu za osnivanje Agrarnog preduzeća Sombor čiji bi osnivač bio grad Sombor i koje bi upravljalo preduzećima Aleksa Šantić AD u restrukturiranju, AD Graničar Gakovo u restrukturiranju i preostalom imovinom posle stečaja PP Stanišić iz Stanišića. Povod za ovakvu inicijativu su raskinute privatizacije u navedenim preduzećima koja su dovedena na ivicu likvidnosti i opstanka, a u potpunosti je ugrožen ekonomsko-socijalni status stanovnika nekoliko naseljenih mesta na teritoriji grada Sombora, zbog čega su radnici organizovali višednevne štrajkove u gradu i pojavila se potreba za radom narodne kuhinje. Uvidom u finansijsko-poslovnu dokumentaciju preduzeća, ustanovljeno je da su nastala velika zaduživanja na ime trećih lica, da su poljoprivredni potencijali razarani, da su delovi imovine rasprodavani i opterećivani. Angažovanjem Gradske uprave i samoinicijativom zaposlenih, normalizovan je proces rada i funkcionisanja preduzeća. Predlažemo da se privremeno zaustavi privatizacioni proces kako bi se državno poljoprivredno zemljište, imovina i zaposleni zaštitili od sivih ekonomskih sfera, a kako bi se kroz budući strateški plan razvoja poljoprivrede i raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, strategijski razvijao nesumnjivo veliki privredni potencijal grada Sombora - piše u saopštenju GU Sombor.
savamajstor
@ Čet, 25.11.2010. 20:47
savamajstor