U Somboru skoro 800 prvaka

U gradske i seoske škole u Gradu Somboru upisano je 779 đaka prvaka.
Više od polovine (456) prvi put će sesti u klupe u gradskim, a 323 mališana poći će u prvi razred u seoskim školama. Ove dve brojke dovoljno dobro oslikavaju stanje sa prirodnim priraštajem u Somboru, ali i celoj Srbiji. Najviše prvaka upisala je gradska osnovna škola „Dositej Obradović” (101), a najmanje Osnovna škola „Moša Pijade” iz Bačkog Brega, tek njih sedmoro. U seoskim školama najviše mališana polazi u prvi razred u Kljajićevu, tamo će biti 46 novih učenika. Stanje nije ništa bolje ni u obrazovanju na mađarskom jeziku: u celom Gradu Somboru na ovom jeziku nastavu će slušati 34 prvačića (Sombor – 6, Doroslovo – 4, Telečka – 7, Bezdan – 8, Svetozar Miletić – 9). Za nove školarce uskoro sledi testiranje, a škole su obavezne da o terminu pismeno obaveste roditelje. Spisak svih škola sa upisanim brojem prvaka možete da pogledate iza tri tačke.

O.Š. „Avram Mrazović“ Sombor 87
O.Š. „Nikola Vukićević“ Sombor 97
O.Š. „Dositej Obradović“ Sombor 101
O.Š. “Ivo Lola Ribar“ Sombor 98
O.Š. „21. oktobar“ Sombor 20
O.Š. „Bratstvo-jedinstvo“ Sombor 47 srpski + 6 mađarski
O.Š. „Aleksa Šantić“ Aleksa Šantić 13
O.Š. „22.oktobar“ Bački Monoštor 26
O.Š. „Moša Pijade“ Bački Breg 7
O.Š. „Ognjen Prica“ Kolut 12
O.Š. „Laza Kostić“ Gakovo 16
O.Š. „Petefi Šandor“ Doroslovo 9 srpski + 4 mađarski
O.Š. „Kiš Ferenc“ Telečka 1 srpski + 7 mađarski
O.Š. „Bratstvo-jedinstvo“ Bezdan 26 srpski + 8 mađarski
O.Š. „Bratstvo-jedinstvo“ Sv. Miletić 20 srpski + 9 mađarski
O.Š. „Petar Kočić“ Riđica 16
O.Š. „Branko Radičević“ Stapar 42
O.Š. „Ivan Goran Kovačić“ Stanišić 37
O.Š. „Nikola Tesla“ Kljajićevo 46
O.Š. „Miroslav Antić“ Čonoplja 24
@ Pon, 27.04.2009. 21:08
aleksa šantić bački breg bezdan čonoplja doroslovo gakovo kljajićevo kolut obrazovanje riđica sombor stanišić stapar svetozar miletić telečka
Prethodna vest Sledeća vest