Onlajn obuka, produžen rok za prijave

Nastavak obuke Put do uspešnog preduzetnika u elektronskoj formi.

Foto 14485Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava nezaposlena lica zainteresovana za učešće kankursima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2020. godini, a koja nisu završila obuku „Put do uspešnog preduzetnika”, da će tokom trajanja vanrednog stanja ova obuka biti realizovana elektronskim putem. Informacije se mogu dobiti putem telefona somborske filijale 025/464-000, na ulaznim vratima NSZ ili putem imejla.
Nacionalna služba za zapošljavanje je, zbog epidemije koronavirusa donela odluku o produženju roka za učešće na javnim konkursima za organizovanje sprovođenja javnih radova. Novi rok je za predaju je poslednji dan aprila.
NSZ je objavila i instrukcije o podnošenju različitih tipova zahteva. Obezbeđeno je prvo prijavljivanje stranaka na evidenciju nezaposlenih, podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, dostavljanje žalbi, drugih pravnih sredstava i dokaza od uticaja na nastavljanje isplate, obustavu isplate ili prestanak prava na novčanu naknadu, podnošenje zahteva/prijava za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, podnošenje zahteva za izdavanje/produženje radnih dozvola, te podnošenje zahteva za izdavanje uverenja iz evidencije o nezaposlenima.
Potrebno je da uz obrasce zahteva, u istom imejlu, budu priloženi i svi dokazi kako bi se moglo pristupiti unosu i obradi podataka - naveli su nadležni. Informacije su dostupne na sajtu NSZ.
@ Pon, 23.03.2020. 00:48
evidencija o nezaposlenima filijala sombor javni konkurs javni radovi mere aktivne politike zapošljavanja nacionalna služba za zapošljavanje - nsz nezaposleni novčana naknada privreda put do uspešnog preduzetnika radne dozvole sombor
Prethodna vest Sledeća vest