Projekat posvećen omladinskoj politici

Somborski edukativni centar poziva aktiviste, omladiske radnike i lidere da učestvuju u projektu From Top to Bottom – National Orientation Training on European Youth Policy, Participation and Structural Dialogue.

Foto 37331 U okviru ovog projekta koji se sprovodi uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope, biće održan trening na temu participacije mladih u procesu donošenja odluka, evropskim omladinskim politikama i struktuiranom dijalogu. Tokom treninga, učesnici će imati priliku da steknu osnovna znanja o omladinskim politikama na evropskom nivou i veštine koje će ih osposobiti da pomognu mladima da se uključe u procese donošenja odluka i struktuirani dijalog. Pored treninga, svi učesnici imaće zadatak da pripreme i realizuju aktivnosti u svojoj lokalnoj zajednici, na teme koje će obrađivati tokom treninga. U toku rada, podršku za to pružaće im projektni tim. Praktični deo će se pripremati nakon treninga, a učesnici će tokom aprila i maja realizovati predviđene aktivnosti. Pored toga učesnici će biti u prilici da daju svoj doprinos kreiranju priručnika koji će se baviti ključnim temama na polju evropskih omladinskih politika. Trening će se održati u Ekološkom centru „Radulovački” u Sremskim Karlovcima u periodu od 2. do 5. aprila. Prijavni formular možete pronaći na sajtu Somborskog edukativnog centra.
@ Pet, 14.02.2020. 01:19
društvo evropska omladinska fondacija saveta evrope obrazovanje sec - somborski edukativni centar sombor trening
Prethodna vest Sledeća vest