Konkurs za direktora Gradskog muzeja

Gradski muzej je jedna od somborskih institucija sa veoma bogatom tradicijom i može se reći, vekovnim ugledom. Nakon odlaska u penziju dugogodišnjeg uspešnog direktora Branimira Mašulovića, somborski muzej traži novog direktora.

Foto 10016Gradski muzej je decenijama institucija koja ne samo da čuva, nego i formira identitet Sombora. Njegova istorija počinje u 19. veku sa osnivanjem Istorijskog društva Bačko-bodroške županije, koje nakon nekoliko transformacija tokom decenija do posle Drugog svetskog rata, nastavlja da živi kao Gradski muzej.
Staranje o obnovi muzeja i biblioteke povereno je Milanu Konjoviću, slikaru, a za njegove saradnike određeni su Herceg Janoš, književnik, i Stevan Jenovac, koji se starao o zbirkama. Svečano otvaranje obavljeno je 27. oktobra 1945. godine, kada je za direktora postavljen Milan Konjović. Muzej je otvorio književnik Veljko Petrović, a izložba kojom je Muzej otvoren bila je kolekcija slika jugoslovenskih autora u vlasništvu Pavla Beljanskog. Dakle, lestvica je odmah postavljena visoko i do današnjeg dana se tako drži zahvaljujući zaposlenima Gradskog muzeja, koji brinu o muzejskoj zaštiti i u Apatinu, Odžacima i Kuli.
Kao vršilac dužnosti direktora Gradskim muzejom trenutno upravlja Peter Mrakovič, akademski vajar, koji je bio direktor Galerije „Milan Konjović”. Upravni odbor Gradskog muzeja je u utorak, 11. februara objavio javni konkurs za izbor direktora te ustanove. Na konkurs mogu da se prijave osobe koje imaju stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESP bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, odnosno specijalističkim akademskim ili strukovnim studijama. Osim dokaza o stručnoj spremi, kandidat mora da ima pet godina radnog iskustva u struci. Potrebno je dostaviti uverenje o nekažnjavanju iz Policijske uprave, biografiju kandidata, uverenje o državljanstvu Republike Srbije i Predlog programa rada i razvoja Gradskog muzeja. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, dakle 11. februara. Konkursna dokumentacija mora biti dostavljena putem pošte na adresuČ Gradski muzej Sombor, Trg Republike 4, Sombor, sa naznakom „Konkurs za direktora GMS”.
@ Sre, 12.02.2020. 08:00
društvo gradski muzej sombor istorija konkurs kultura sombor
Prethodna vest Sledeća vest