Uplata poreske akontacije do kraja nedelje

Lokalna samouprava podseća obveznike lokalnih javnih prihoda, da rok za uplatu prve akontacione rate za 2020. godinu ističe u petak, 14. februara.

Foto 7436Prvo akontaciono zaduženje za tekuću godinu, kako navode iz nadležnog gradskog odeljenja, u visini je obaveze za poslednje tromesečno zaduženje u 2019. godini. - Pozivamo poreske obveznike da redovno izmiruju obaveze u skladu sa zakonom - navodi se u dopisu. Obveznici poreza na imovinu su imaoci prava svojine ili drugog prava iz člana 2. Zakona o porezima na imovinu, na nepokretnostim na teritoriji grada koja je predmet poreske obaveze.
Urednim izmirivanjem poreza građani izvršavaju svoju zakonsku i građansku obavezu i izbegavaju obračun kamate, kao i naplatu obaveze u postupku prinudne naplate. - Sredstva naplaćena od lokalnih javnih prihoda na teritoriji grada Sombora predstavljaju izvorni prihod lokalne samouprave i koriste se za unapređivanje kvaliteta života građana grada.
@ Pon, 10.02.2020. 01:48
društvo porez na imovinu sombor zakon o porezima na imovinu
Prethodna vest Sledeća vest