Obavezan upis nekategorisanih kapaciteta

Zakonom o ugostiteljstvu propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu da pre otpočinjanja obavljanja delatnosti, na propisan način podnese prijavu jedinici lokalne samouprave (JLS).

Foto 6583Pravilniku o sadržini i načinu podnošenja prijave za ovaj tip objekata, stupio je na snagu 21. decembra. Podrazumeva da se prijava podnosi posebno za svaki ugostiteljski objekat za smeštaj, u pisanoj formi, na drugom trajnom nosaču zapisa ili elektronskim putem, sa potvrdom prijema. Rok za dostavljanje popunjenih obrazaca je 3. februar tekuće godine. - Uredno i tačno popunjene prijave ugostitelj dostavlja lično na šaltere 10, 11 i 12 Uslužnog centra Županije, ili putem imejla rmarjanovic@sombor.rs - objavili su nadležni.
Navedeno je da su u nekategorisane ugostiteljske objekte razvrstani: hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etnokuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop, smeštaj nautičkog turizma, lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba. Ugostitelj koji usluge pruža u nekategorisanom ugostiteljskom objektu i koji nije prijavljen, odnosno evidentiran kod Gradske uprave grada Sombora na propisan način, neće moći da ostvari pravo na učešće u realizaciji šeme dodele vaučera korisnicima za 2020. godinu. Obrazac prijave i detaljne informacije dostupni su u prilogu vesti.
@ Pet, 10.01.2020. 08:00
hostel konačište lovačka kuća nautički turizam prenoćište privreda sombor turizam zakon o ugostiteljstvu
Prethodna vest Sledeća vest