Kazne za seču drveća u vetrozaštitnom pojasu

Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine grada Sombora oglasilo se o zaštiti poljozaštitnih pojaseva.

Foto 21531
Navedeno je da se odlukom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete propisuju novčane kazne za lica koja su načinila prekršaj. Visina novčane kazne će se kretati od 25 do 150 hiljada dinara.
- Za fizičko lice koje ošteti ili seče drveće koje čini poljozaštitni odnosno vetrozaštitni pojas odnosno koje se nalazi u putnom pojasu ili na poljoprivrednom zemljištu, kazna će iznositi 25 hiljada dinara. Za pravno lice propisana je novčana naknada u visini od 150 hiljada dinara, dok će preduzetnici biti u obavezi da isplate i do 75 hiljada dinara - podsećaju nadležni. Zakonom o šumama definisano je da zemljište na kojem se nalazi vetrozaštitni pojas ima status zaštitne šume te je u skladu sa tim propisano da je korisnik zemljišta dužan da izvrši sanaciju ukoliko je došlo do bespravne seče drveća ili krčenja šume. Takođe, fizička ili pravna lica koja nanesu štetu šumi dužni su da nadoknade štetu sopstveniku odnosno korisniku šuma. Posebno se napominje da ako vrednost prosečne drvne mase prelazi količinu od 1 m3 protiv počinioca biće podneta i krivična prijava.
Prema podacima iz 2017. godine, pojasevi na području Sombora su u znatnoj meri oštećeni ili potpuno uništeni. Tada je akcijom koju je sprovelo JKP „Zelenilo” Sombor posađeno 5 hiljada stabala, no potreban broj sadnica kojim bi se optimalno stanje je 160 hiljada.
@ Čet, 09.01.2020. 01:22
društvo jkp zelenilo kazne odeljenje za zaštitu poljoprivrede i životne sredine sombor vetrozaštitini pojas
Prethodna vest Sledeća vest