Cvijetić: Nije dozvoljen šablonski pristup autizmu

Pedagoško-edukativni razvojni centar (PERCE) je u amfiteatru Pedagoškog fakulteta upriličio tribinu „Dete sa autizmom u vaspitno-obrazovnoj ustanovi i van nje”.

Foto 36926 Izuzetno posećen stručni skup, kome su se uz roditelje, profesore i studente odazvali i vaspitači iz drugih obrazovanih institucija, obuhvatio je većinu ključnih tačaka „stanja”, u kome se iz godine u godinu nalazi sve više dece. Govorile su Marija Cvijetić, asistent za defektološke nauke, dr Otilia Velišek Braško, profesor strukovnih studija za pedagoške nauke i Marija Beslać, roditelj i predstavnik somborskog udruženja za podršku osobama sa autizmom „Maslačak”. Prisutne se u uvodu obratio dekan PEF-a Željko Vučković, koji je podsetio da se Pedagoški fakultet bavi i temama koje su od društvenog značaja, kao i da je potpisan sporazum o saradnji sa gradom Somborom u okviru koga su planirane aktivnosti u cilju približavanja Fakulteta sugrađanima. Rekao je i da će novoosnovani Pedagoško-edukativni razvojni centar doprineti poboljšanju kvaliteta života, kroz predavanja koja se bave pitanjima od životnog interesa. Uvodničar i moderator tribine Marija Cvijetić je naglasila da je autizam vrlo aktuelna tema, jer su deca sa autizmom sve prisutnija u vaspitno-obrazovnom sistemu. Upoznala je učesnike sa istorijatom autizma i novim pristupom u njegovom izučavanju koji podrazumeva ceo spektar autističnih poremećaja. Kao ključne karakteristike dece sa autizmom navela je deficite u socijalnoj komunikaciji, kao i ograničeno i ponavljajuće ponašanje i interesovanja. Naglasila je i činjenicu da je unapređena rana dijagnostika simptoma autizma i da se primenjuju novi tretmani, posebno u oblastima učenja, ponašanja i zdravstvene nege. Od problema koji su i dalje prisutni naglasila je pitanje uzroka autizma, ali i zapošljavanje, stanovanje i socijalizaciju odraslih osoba sa autizmom. - Jedinstvena kombinacija vrste simptoma i intenziteta njihovog ispoljavanja kod svakog deteta sa autizmom ne dozvoljava primenu „šablonskog” pristupa, te je neophodna edukacija zdravstvenih radnika i zaposlenih u sistemu obrazovanja i vaspitanja - zaključila je Marija Cvijetić.
Doktorka Otilia Velišek Braško je govorila o dobrobitima inkluzije dece iz spektra autizma. Rekla je i da je 1985. godine od 10.000 dece jedno dete imalo autizam, dok je 2017. godine svako 36. dete imalo neki poremećaj iz spektra autizma, i da je najveći porast u razvijenim zemljama i zemljama u tranziciji. Velišek Braško je istakla da je autizam složen razvojni poremećaj koji se obično javlja tokom prve tri godine života i odražava se na funkcionalnost deteta u svim oblastima života. - Autizam je stanje, a ne bolest. Deca sa autizmom imaju poteškoća sa senzornom integracijom, odnosno sa hipersenzitivnošću i hiposenzitivnošću - rekla je doktorka. Obzirom na činjenicu da svako dete ima pravo na kvalitetno obrazovanje, dr Velišek Braško smatra i da deca sa autizmom treba da budu uključena u redovni školski sistem. Podvukla je važnost socijalnih interakcija i vršnjačke podrške kod dece sa poremećajem iz spektra autizma, jer na taj način oni postaju aktivni članovi zajednice. Marija Beslać je predstavila brojne aktivnosti Udruženja za podršku osobama sa autizmom „Maslačak”, i ispričala svoje iskustvo u odgajanju i vaspitanju sina sa autizmom.
@ Sub, 30.11.2019. 05:06
„dete sa autizmom u vaspitno-obrazovnoj ustanovi i van nje” autizam dr otilia velišek braško društvo marija beslać marija cvijetić obrazovanje obrazovni sistem pedagoški fakultet - pef školski sistem sombor udruženja za podršku osobama sa autizmom „maslačak”
Prethodna vest Sledeća vest