Priprema se akcioni plan za rodnu ravnopravnost

Radna grupa za izradu lokalne strategije za rodnu ravnopravnost počela je aktivnosti na pripremi Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost za period 2019-2020.

Foto 36922 Nadležni su saopštili da je LAP namenjen lokalnoj upravi kako bi se implementirala načela i obaveze preuzete potpisivanjem Evropske povelje za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnom nivou, ali i nacionalni normativni i strateški okvir. - Uspostavljanje institucionalnog okvira, izgradnja kapaciteta, usvajanje i primena procedura za rodnu procenu politika i poštovanje principa jednakih mogućnosti u javnim politikama na nivou grada su preduslovi unapređenja položaja žena i muškaraca i poboljšanje uslova života. Značajan deo ciljeva i aktivnosti je usmeren na uspostavljanje institucionalnog okvira i sistematskih rešenja za uvođenje rodne perspektive u lokalne politike i aktivnosti institucija, javnih preduzeća i ustanova - piše u zvaničnom izveštaju.
Preneli su da je drugi deo LAP usmeren na rešavanje praktičnih potreba žena na lokalnom nivou, „u sferi ličnog i profesionalnog razvoja, bezbednosti i adekvatnog informisanja”. Radna grupa je kao osnov za izradu plana uzela Nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost 2016-2020 koju je Vlada Srbije usvojila 14. januara 2016. godine. Ona predstavlja osnovni strateški dokument koji je donet sa ciljem unapređivanja rodne ravnopravnosti. Lokalna radna grupa ukazuje da Zakon o ravnopravnosti polova obavezuje sve lokalne samouprave da usvoje svoje lokalne akcione planove za rodnu ravopravnost s obzirom da je ostvarenje rodne ravnopravnosti jedno od ključnih pitanja razvoja društva i lokalne zajednice. Nije navedeno ko čini Radnu grupu za izradu lokalne strategije za rodnu ravnopravnost.
Nije poznato zašto je rad na lokalnom akcionom planu počeo u godini isteka nacionalne strategije, odnosno zašto se izrada nije odložila za nekoliko meseci, do usvajanje unapređenog izdanja osnovnog dokumenta. Kome je potreban akcioni plan koji praktično neće biti ni primenjen.
@ Pet, 29.11.2019. 07:00
2019-2020 društvo lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost radna grupa za izradu lokalne strategije za rodnu ravnopravnost sombor zakon o ravnopravnosti polova
Prethodna vest Sledeća vest