Gradska pekara izbrisana, Mijići sedam godina u bekstvu

Nedavno je Beogradska berza stavila tačku na postojanje Akcionarskog društva Gradska pekara iz Sombora.

Foto 15304Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa tržišta, kako je navedeno u obrazloženju Beogradske berze, doneto je nakon okončanog postupka prinudne likvidacije Gradske pekare AD (GPKS), te brisanja i ispisa akcija iz nadležnih registara. Beogradska berza je objavila da na osnovu preuzetih i javno objavljenih podataka nadležnih registara Agencije za privredne registre i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, konstatovano je da je usled okončanog postupka prinudne likvidacije Gradske pekare AD rešenjem APR od 27. avgusta tekuće godine izdavalac brisan iz registra koji vodi APR, kao i da je CRHOV tri dana kasnije izvršio ispis akcija imenovanog preduzeća. Agencija za privredne registre je postupak prinudne likvidacije započela pošto je utvrđeno da nisu dostavljeni finansijski izveštaji Gradske pekare u prethodne četiri poslovne godine. Branko Mijić iz Sombora je 2003. godine postao vlasnik većinskog paketa Društvenog preduzeća „Pekar”. On je dve trećine izdatih akcija otkupio za nešto više od 32.000 evra. Ozbiljni problemi u poslovanju preduzeća javili su se tokom 2011. godine, kada su po izjava bivših radnika, direktori Branko i Gordana Mijić poslednji put viđeni u Gradskoj pekari, te se smatra da su tada u bekstvu.
Specijalni sud u Beogradu je u novembru 2016. godine prvostepeno osudio vlasnika i direktora Gradske pekare, Branka Mijića na osam godina zatvora zbog zloupotreba kojima je sa saradnicima oštetio Republičku direkciju za robne rezerve za više od 470 miliona dinara. Istom presudom njegova supruga Gordana Mijić (54) osuđena je na sedam godina zatvora, Siniša Kozlina na tri i po godine zatvora, Staša Savković na godinu i po dana i Mihajlo Uvaček na dve godine zatvora. Mijiću je odlukom suda oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim delom u iznosu od 38,74 miliona dinara. Branku i Gordani Mijić je tom presudom naloženo da Republičkoj direkciji za robne rezerve na ime naknade štete solidarno plate iznos od 474,613 miliona dinara. Njihova imena pojavljuju se i među odgovornima za zloupotrebe prilikom ugovaranja i prodaje regresiranih i neregresiranih mineralnih đubriva u pančevačkoj Azotari.
@ Sre, 02.10.2019. 06:41
agencija za privredne registre azotara pančevo beogradska berza branko mijić brisanje društveno preduzeće pekar gordana mijić gradska pekara ad likvidacija mihajlo uvaček privreda republička direkcija za robne rezerve siniša kozlina sombor specijalni sud staša savković
Prethodna vest Sledeća vest