Klubu priključena sedma grupa nezaposlenih

Ove nedelje je u rad Kluba za traženje posla uključena još jedna grupa polaznika.

Foto 14485Filijala Sombor Nacionalne službe za zapošljavanje je obavestila da je sedma grupa ove godine i da je u prethodnih šest uključeno 68 polaznika. Klub za traženje posla predstavlja intenzivniju pripremu tražioca zaposlenja sa ciljem savladavanja tehnika i veština neophodnih za aktivno traženje posla, kao i podizanja samopouzdanja i nivoa kompetentnosti.
- Aktivnosti u klubu imaju za cilj da se polaznik nauči i osposobi da se reprezentativnije predstavi na tržištu rada, s tim što se najveći deo rada zasniva na živim primerima sa tržišta rada, razmeni iskustava, analizi i komentaru konkretnih situacija - preneli su nadležni. Kažu i da je rad je usklađen sa potrebama korisnika i u zavisnosti od toga rad je nekada u grupi, a nekada individualan. Korisnicima je obezbeđena stručna pomoć i podrška vođe kluba. Kako navode, vrši se pregled i analiza aktuelnih ponuda na tržištu, analiza sajtova, pregled ponude u dnevnoj i nedeljnoj štampi, ostvaruju se kontakti sa poslodavcima kod kojih postoje planovi prijema novih kadrova.
Konkuriše se za konkretne pozicije, nakon čega se polaznici pripremaju za intervju sa poslodavcima. Zainteresovani za uključivanje u Klub za traženje posla treba da se jave svom savetniku koji će ih informisati o planiranim terminima. Prioritet za uključivanje u Klub imaju dugoročno nezaposleni, nezaposleni kod kojih postoji rizik od dugoročne nezaposlenosti, osobe koje spadaju u teže zapošljive kategorije.
@ Sre, 04.09.2019. 06:00
klub za traženje posla nacionalna služba za zapošljavanje nezaposleni nsz - filijala sombor privreda sombor
Prethodna vest Sledeća vest