Sledi uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta

Delegacija USAID Projekta za odgovornu vlast posetila je Sombor.

Foto 36197 USAID Projekat za odgovornu vlast će, po navodima na gradskom sajtu, doprineti da Sombor ojača kapacitete potrebne za usvajanje i primenu principa dobrog upravljanja (odgovornost, delotvornost, efikasnost, transparentnost, participacija, vladavina prava, ravnopravnost i antidiskriminacija) sa ciljem profesionalizacije i modernizacije rada lokalne samouprave kao servisa građana. Osim Lokalnog antikorupcijskog plana i unutrašnjeg uzbunjivanja, oblasti u kojima će USAID - Projekat za odgovornu vlast pružiti podršku gradu Sombor su povećanje transparentnosti, jačanje učešća građana, pomoć u planiranju i praćenju budžeta, unapređenje kvaliteta javnih usluga, kao i u uspostavljanju Jedinstvenog upravnog mesta. - Jedinstveno upravno mesto će omogućiti stranci da umesto obraćanja većem broju organa ili vođenja više postupaka kod istog organa radi priznavanja određenog prava ili međusobno povezanih prava koja proističu iz jedne ili više povezanih upravnih stvari, može da na jednom mestu dobije sve relevantne informacije u vezi sa tim, da podnese samo jedan zahtev, komunicira samo sa jednim organom i da na kraju na tom mestu dobije i odgovarajuće rešenje - objavljeno je na sajtu grada. Time bi se znatno smanjio gubitak vremena stranke i eliminisali nepotrebni troškovi. Takođe, bitno bi se unapredila organizacija i koordinacija nadležnih organa, lakše uočile nepotrebne procedure i zahtevi i povećala delotvornost rada nadležnih organa. 
Sastanku su pored gradonačelnice Dušanke Golubović i načelnice gradske uprave Helene Roksandić Musulin prisustvovali Džeklin Vilijams Bridžers, direktorka USAID - Projekat  za odgovornu vlast, Milena Jenovai, projektni menadžer u Odeljenju za demokratski i ekonomski razvoj USIAD u Beogradu i Miloš Mojsilović, tehnički stručnjak za komponentu odgovornosti lokalne samouprave u USAID - Projekat za odgovornu vlast.
@ Pet, 19.07.2019. 14:35
društvo dušanka golubović džeklin vilijams bridžers gradonačelnica helena roksandić musulin jedinstveno upravno mesto milena jenovai miloš mojsilović projekat za odgovornu vlast sombor usaid
Prethodna vest Sledeća vest