Zavod za statistiku traži anketare

Republički zavod za statistiku objavio je javni poziv za prijavljivanje kandidata za anketare i merače za istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS6) koje će biti realizovano u periodu 2. septembar - 10. novembar. Konkurs će biti otvoren do 14. jula.

Foto 6665Kako se navodi u pozivu, za MICS6 istraživanje angažovaće u Srbiji ukupno 77 kandidata, od kojih će 11 biti angažovano na poslovima merača, a 66 kandidata, na osnovu rezultata pokazanih tokom obuke, biće raspoređeno na poslove supervizora, anketara i rezervnog anketara. Jedan tim, od ukupno 11 članova, će imati sedište u Somboru. Pozivaju se kandidati koji su zainteresovani da učestvuju u MICS6 istraživanju i koji su spremni da prisustvuju obaveznoj obuci, za anketare u periodu od 3. do 25. avgusta (ukupno 23 dana), odnosno za merače u periodu od 12. do 25. avgusta (ukupno 14 dana) da se do 14. jula 2019. godine prijave na ovaj javni poziv, isključivo popunjavanjem elektronske prijave. Obuke će se odvijati u Zrenjaninu. 
Anketiranje će se sprovoditi prema metodologiji MICS istraživanja, uz pomoć laptopova, popunjavanjem upitnika u direktnom kontaktu sa licima u domaćinstvu. MICS predstavlja globalni istraživački program razvijen od strane UNICEF-a kroz konsultacije sa drugim agencijama Ujedinjenih nacija. - MICS je koncipiran tako da obezbedi statistički pouzdane i međunarodno uporedive podatke za ključne socijalne indikatore i usmeren je na najosetljiviji deo populacije: žene, decu i ugrožene i marginalizovane grupe stanovništva. Rezultati ovog istraživanja čine jednu od najznačajnijih baza podataka, a za mnoge indikatore koji se odnose na zdravlje, razvoj i obrazovanje dece, mladih i žena MICS predstavlja jedini izvor podataka - objavio je Republički zavod za statistiku.
@ Sre, 10.07.2019. 04:59
anketari društvo merači mics istraživanje republički zavod za statistiku sombor unicef
Prethodna vest Sledeća vest