Aviotretman odložen za petak

Preduzeće Oris obaveštava da su odložili tretman suzbijanja komaraca iz vazduha zbog vremenskih prilika. Kako su naveli, plan je da zaprašivanje iz aviona počne sutra, petak, od 18 sati.

Foto 9735Nova akcija protiv komaraca trebalo je da počne juče. Planirano je da se odvija sve do polovine jula, uporedo sa zemlje i iz vazduha. Zbog situacija sa najezdom komaraca, nastalom kao posledica ogromne količine padavina u prethodnom periodu, kako je objavljeno na zvaničnom sajtu grada, upriličen je treći u nizu sastanaka gradonačelnice sa predstavnicima preduzeća zaduženih za sprovođenje tretmane prskanja komaraca i nadzornog organa Veterinarskog specijalističkog instituta Sombor. – Hidrometeorološke prilike tokom ove godine i obilne kiše izuzetno pogoduju ubrzanom i nesmetanom razvoju komaraca, kiše su doprinele izlivanju vodenih tokova i uzrokovale pojavu plavljenja i formiranja velikog broja plitkih stajaćih vodenih površina koje su idealno stanište za razvoj komarca, a visoke temperature uz toliku vlažnost zemljišta su pogodovale bujanju trave i rastinja koje su idealno skrovište za odrasle jedinke komaraca. Svi navedeni faktori ujedno i sprečavaju planirano sprovođenje tretmana - objasnili su nadležni.
Uprkos takvoj situaciji, iz Orisa i Ciklonizacije, kažu da su uspevali da se pridržavaju plana i programa, kontinuirano sprovodili tretmane uz neophodna prilagođavanja. Nadležni iz Orisa navode da je zaključno sa 19. junom izvršen tretman suzbijanja komaraca sa zemlje u svim naseljenim mestima Grada Sombora, kao i tretman iz vazduha na području zaštitne zone Dunava i obodnih delova naselja Bački Monoštor i Bezdan, a kontinuirano se vrši i suzbijanje larvi na vodenim površinama. Naveli su da svakodnevni tretmani na istim površinama ne bi značajnije uticali na poboljšanje trenutne situacije, s obzirom da hidrometeorološki uslovi omogućavaju konstantno premnožavanje komaraca, a sa tom konstatacijom, kako je navedeno u izveštaju, saglasan je i kontrolni i nadzorni organ – Veterinarski specijalistički institut Sombor koji bi trebalo da proceni primenu novih preparata i povećanog broja i vrste tretmana za suzbijanje komaraca.
@ Čet, 27.06.2019. 04:57
ciklonizacija ad društvo oris doo prskanje komaraca sombor veterinarski specijalistički institut sombor
Prethodna vest Sledeća vest