Posao za internistu, anesteziologa i radiologa

Opšta bolnica dr Radivoj Simonović raspisala je oglas za prijem u radni odnos troje doktora medicine.

Foto 14486Konkurs će biti otvoren do 9. januara. Kako se navodi, somborska opšta bolnica je raspisala oglas za zapošljavanje doktora medicine na Internom odeljenju - sektor za internističke grane, doktora medicine na Odeljenju za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju - sektor za zajedničke medicinske delatnosti, odnosno doktora medicine u Službi za radiološku dijagnostiku - sektor za zajedničke medicinske delatnosti. Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat prilikom prijavljivanja na oglas treba da ispunjava i sledeće uslove: završeno visoko obrazovanje, i to: na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicinskih nauka – za zvanje doktora medicine, odnosno na osnovnim studijama iz oblasti medicinskih nauka u trajanju od najmanje pet godina. Potrebna dodatna znanja su položen stručni ispit za zvanje doktora medicine, posedovanje licence za obavljanje poslova doktora medicine izdate od strane Lekarske komore Srbije najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine - objavljeno je u oglasu. Odabranom kandidatu će ugovorom o radu biti određen probni rad u trajanju od 3 (tri) meseca
Prijave na oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom pošiljkom ili putem kurirske službe na adresu Opšta bolnica „dr Radivoj Simonović”, Vojvođanska 75, Sombor, uz napomenu „za oglas za doktora medicine” ili lično preko službe protokola u upravnoj zgradi – soba 12. Oglas
@ Čet, 03.01.2019. 07:00
doktor medicine društvo interno odeljenje lekarska komora srbije odeljenje za anesteziju reanimatologiju i intezivnu terapiju oglas za prijem u radni odnos opšta bolnica dr radivoj simonović služba za radiološku dijagnostiku sombor
Prethodna vest Sledeća vest