Vlasnici snose troškova uklanjanja gromobrana

Lokalna samouprava odgovorila je, doduše nepotpuno, na pitanja SOinfo.org portala u vezi sa radioaktivnim gromobranima na teritoriji grada. Uglavnom ostvaren je kontakt sa nadležnim službama, ali nije navedeno na kojim se lokacijama gromobrani nalaze. Namera je da iz sredstava za zaštitu životne sredine sufinansira uklanjanje spornih gromobrana. Plan će biti predstavljen u narednom periodu - obećali su nadležni.

Foto 34722- Vlasnici katastarskih parcela i objekata na kojima se nalaze radioaktivni gromobrani dužni su da ih uklone. Uklanjanje radioaktivnih gromobrana može da vrši nosilac licence na zahtev vlasnika katastarskih parcela i objekata. Troškove uklanjanja radioaktivnih gromobrana snose vlasnici katastarskih parcela i objekata. Sredstva za uklanjanje radioaktivnih gromobrana sa katastarskih parcela i objekata čiji vlasnik nije poznat ili je prestao da postoji obezbediće se u budžetu lokalnih samouprava na čijim teritorijama se nalaze takvi radioaktivni gromobrani - navedeno je u odgovoru kabineta gradonačelnice Sombora, a vezano za aktuelan Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, koji je na snagu stupio pre nekoliko dana.
Grad Sombor je naveo da su od Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije - Sektora za stručni nadzor i kontrolu rada zatraženi podaci o broju i lokaciji radioaktivnih gromobrana na teritoriji grada Sombora iz evidencije Direktorata, koji će biti upoređeni sa podacima kojima lokalna samouprava raspolaže. Dalje je rečeno da će u saradnji sa inspektorom za radijacionu i nuklearnu bezbednost i prema njihovom planu inspekcijskog nadzora pristupiti rešavanju navedenog problema. - U ove aktivnosti uključiće se upravnici stambenih zajednica, kao i pravna lica na čijim objektima se nalaze radioaktivni gromobrani. Zavisno od plana inspekcijskog nadzora lokalna samouprava će iz sredstava za zaštitu životne sredine angažovati deo svojih sredstava za sufinansiranje uklanjanja radioaktivnih gromobrana - piše u odgovoru. Nadležni inspektori su dužni da do 31. decembra sačine plan za narednu godinu i nakon upoznavanja sa planiranim aktivnostima lokalna samouprava će detaljnije informisati javnost o predstojećim koracima na rešavanju ovog problema.
@ Pet, 21.12.2018. 08:30
direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost srbije društvo inspektor radioaktivni gromobrani sombor upravnici stambenih zajednica zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
Prethodna vest Sledeća vest