Dva kandidata za frekvenciju

Završen je proces prijavljivanja za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja.

Foto 33974 Konkursi su bili raspisani za pet regionalnih i jednu dozvolu koja važi na području cele Srbije. Uglavnom za slobodno mesto nacionalnog emitera kandidaturu je uputilo četiri televizije. Nacionalnu frekvenciju žele Studio B, BK telekom, LTR mediji i komunikacije, te Kopernikus Cable Network. Više kandidata za jednu frekvenciju prijavljeno je još samo za zonu raspodele Besna kobila (Vranjska plus i Kopernikus Cable Network), odnosno područje Crveni čot Subotica - Sombor. Kako je navedeno na sajtu Regulatornog tela za elektronske medije, kandidaturu za regionalnmu frekvenciju u ovom kraju podneli su Novosadska TV d.o.o. iz Novog Sada, te Kopernikus Cable Network d.o.o. iz Niša.
- Savet Regulatornog tela za elektronske medije obaviće javne razgovore sa podnosiocima prijava pre odlučivanja o izdavanju dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja. Podnosioci prijava čije su prijave blagovremene i potpune dužni su da se odazovu pozivu na javni razgovor - objavljeno je na sajtu REM-a.
@ Pet, 10.08.2018. 03:09
bk telekom frekvencija kopernikus cable network ltr mediji i komunikacije novosadska tv privreda regulatorno telo za elektronske medije (rem) sombor studio b vranjska plus
Prethodna vest Sledeća vest