Konkurs za otkup umetničkih dela

Kulturni centar „Laza Kostić” raspsiao je konkurs za prikuplјanje predloga za finansiranje umetničkih dela u oblasti vizuelnih umetnosti nastalih u proteklih pet godina, kao i finansiranje nastajanja novih umetničkih dela savremenih umetnika.

Foto 12727Konkurs je raspisan na osnovu konkursa Ministarstva za kulturu i informisanje radi finansiranja umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2018. godinu. Pravo učešća imaju svi likovni, primenjeni i multimedijalni akademski umetnici, a biće razmatrana samo dela nastala u proteklih pet godina. Prednost imaju zavičajni umetnici, rođenjem ili radom vezani za Zapadnobački okrug, te dela savremene umetničke forme i izraza. Prateća konkursna dokumentacija treba da sadrži profesionalnu biografiju umetnika o čijem je delu reč, a u vizuelnu dokumentaciju treba da budu uključene fotografije umetničkih dela koja se predlažu za finansiranje, skice umetničkih dela za čije se nastajanje konkuriše; opcionalno - katalozi, portfolio i drugi štampani materijali umetnika, ustanove kulture, i/ ili vizuelni materijali na CD-u. Potrebno je priložiti i detalјan opis umetničkog dela, odnosno projekta: naziv dela, dimenzije, tehnika, godina nastanka, koncepcija, itd, kao i detalјno razrađen budžet.
Konkursni materijal se može dostaviti na elektronsku adresu galerijalk@gmail.com ili poštom na: Kulturni centar „Laza Kostić” Sombor (za likovni konkurs), Venac Vojvode Radomira Putnika 2, Sombor, do 16. jula.
Ukoliko se šalјe poštom, sav materijal treba dostaviti i u elektronskom obliku (na kompakt disku, 300 dpi).
Konkursni materijal se ne vraća, a nepotpuni konkursni materijal neće biti razmatran. Poslate fotografije, ukoliko dela budu finansirana, će biti korišćene za štampani materijal i grafička rešenja. O odabiru dela koja se šalju na Konkurs Ministarstva odlučuje Umetnički savet Galerije Kulturnog centra „Laza Kostić”.
Svi prijavlјeni autori će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem elektronske pošte do 18. jula. godine.
O finansiranju odabranih dela odlučuje komisija Ministarstva kulture i informisanja.
@ Uto, 10.07.2018. 01:11
kc laza kostić konkurs kultura likovna umetnost ministarstvo kulture otkup sombor
Prethodna vest Sledeća vest