Komunalna policija obilazi sela!

- Odeljenje inspekcije i komunalne policije GU grada Sombora, vršiće permanentni inspekcijski i komunalno-inspekcijski nadzor u svim naseljenim mestima na teritoriji grada - objavljeno je na zvaničnom gradskom sajtu.

Foto 30542- Već tokom marta, lica ovlašćena za inspekcijski nadzor posetiće sva somborska sela i građani će imati priliku da na licu mesta, neposredno, komunalnim policajcima ukažu na komunalne probleme u svom selu. Odeljenje inspekcije poziva građane svih somborskih sela da prijave sa kojim komunalnim problemima se suočavaju, bilo da su u pitanju problemi koji se odnose na korišćenje i održavanje javnih i zelenih površina, zauzeće javnih površina ili odvođenje atmosferskih voda, zatrpavanje atmosferskih kanala, problemi oko iznošenja smeća ili divljih deponija, ruševnih objekata i drugih problema - objavila je GU Sombor. Uočene probleme građani mogu prijaviti svojoj mesnoj zajednici, ovlašćenim licima za vreme njihovog boravka u selu ili pismeno Odeljenju inspekcije i komunalne policije u Županiji (Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor, telefonom: 025/468-241 ili imejlom: komunalnapolicija@sombor.rs. 
Odeljenje inspekcije i komunalne policije navodi da će nadzor u selima vršiti po sledećem rasporedu: 7. mart (Stapar i Doroslovo) - 8. mart (Čonoplja) - 14. mart (Kljajićevo i Telečka) - 15. mart (Stanišić i Riđica) - 21. mart (Svetozar Miletić i Aleksa Šantić) - 22. mart (Gakovo i Rastina) - 28. mart (Bački Breg i Kolut) - 29. mart (Bezdan i Bački Monoštor)
@ Pon, 05.03.2018. 06:50
atmosferske vode čonoplja doroslovo komunalni problemi komunalno-inspekcijski nadzor korišćenje i održavanje javnih i zelenih površina odeljenje inspekcije i komunalne policije sela sombor stapar zauzeće javnih površina
Prethodna vest Sledeća vest