Pripremljen model za školovanja dece migranata

- Uključivanje dece migranata u obrazovni sistem na teritoriji Školske uprave Sombor biće organizovan po drugačijem modelu u odnosu na druge delove zemlje - predočila je Ksenija Liščević prosvetnik savetnik ŠU Sombor.

Foto 29330- Budući da su prihvatni centri u Somboru, Subotici i Kikindi prepoznati kao centri u kojima se ni odrasli ni deca ne zadržavaju dugo (po dobijenim podacima oko dve sedmice u proseku), stav Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je da je važno da se i ovoj deci obezbedi podrška, ali u centrima, ne u školama - istakla je Liščević. Ona napominje da je u skladu sa preporukom, Školska uprava Sombor dizajnirala čitavu strategiju, u dogovoru sa školama „Ivo Lolar Ribar” i „Bratstvo jedinstvo”. - Radioničarski rad sa oko 19-25 dece u prihvatnom centru (broj je promenljiva kategorija gotovo na dnevnom nivou) realizovaće se tri puta sedmično, od 8:30 do 10 za decu koja bi trebalo da pohađaju prva četiri razreda (prvi ciklus) i od 10:30 do 12 za decu koja pripadaju uzrastu od petog do osmog razreda (drugi ciklus). Obe škole će se oslanjati na vlastite kapacitete i resurse, jasno definisati ciljeve rada sa decom, pratiti i unapređivati kako metode i tehnike (razvijanje neverbalnih jer deca uglavnom znaju samo maternji jezik, tek ponešto engleskog), birati domene koji su prihvatljivi i razumljiviji deci - prenela je prosvetna savetnica. Ona ističe da je broj prosvetnih radnika i stručnih saradnika koji će biti uključeni u rad sa decom za sada je nemoguće tačno definisati. Njihovo angažovanje se neće posebno plaćati, prihvaćene obaveze će biti regulisane preraspodelom aktivnosti u okviru četrdesetčasovne radne sedmice. Jedina barijera je još uvek neregulisan način plaćanja putnih troškova nastavnicima koji odlaze do prihvatnog centra, a šta će Školska uprava pokušati u saradnji sa lokalnom zajednicom da prevaziđe.
Predstavnici ŠU Sombor i direktori dve škole su održali roditeljski sastanak u centrima u Somboru i Subotici. U oba centra prepoznato je zadovoljstvo roditelja ponuđenim rešenjem i visoka motivacija dece za učenjem.
@ Sre, 13.09.2017. 09:00
migranti ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obrazovanje oš bratstvo jedinstvo oš ivo lola ribar školska uprava sombor sombor učenici
Prethodna vest Sledeća vest