Konkurs za direktora Doma zdravlja

Upravni odbor Doma zdravlja Dr Đorđe Lazić raspisao je konkurs za izbor i imenovanje direktora ove zdravstvene ustanove.

Foto 12839Rok za podnošenje prijave ističe u ponedeljak, a kako je navedeno u konkursu, konačnu odluku o izboru direktora doneće osnivač Skupština grada Sombora na osnovu poredloga UO Doma zdravlja Dr Đorđe Lazić. Kandidat za direktora, uz opšte uslove propisane Zakonom o radu mora ispuniti i posebne uslove, kojima podrazumeva završen medicinski, stomatološki ili farmaceutski fakultet sa specijalizacijom, odnosno ekonomski fakultet sa završenom edukacijom u oblasti zdravstva. Neophodno je da kandidat ima najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti zdravstvene zaštite. Prilikom prijavljivanja zainteresovani podnose obaveznu dokumentaciju (konkurs u prilogu vesti), te predlog programa rada i razvoja ustanove za period od četiri godine, koliko i traje direktorski mandat. Aktuelna direktorka Doma zdravlja Dr Đorđe Lazić je dr Emeše Uri.
Inače, upravni odbor je na poslednjoj sednici, krajem aprila, objavio oglas za prijem četiri doktora medicine u radni odnos. Kako je navedeno u konkursu (dostupan u prilogu vesti) dva mesta za lekare otvoreno je u Službi hitne medicinske pomoći, a dva u Službi opšte medicine sa centrom za preventivne usluge - odeljenje opšte medicine naseljenih mesta.
@ Pet, 05.05.2017. 08:37
dom zdravlja dr đorđe lazić dr emeše uri društvo konkurs za direktora medicina skupština grada služba hitne medicinske pomoći služba opšte medicine sa centrom za preventivne usluge sombor
Prethodna vest Sledeća vest