Raspisan oglas za zakup državne zemlje

Na licitacijama će se naći 6.165 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta za zakup na period od jedne godine.

Foto 4878Ovo je drugi krug davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u katastarskim opštinama na teritoriji Grada Sombora. Licitacioni korak će iznositi 500 dinara. Uvid u dokumentaciju, odnosno grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi Grada Sombora, Trg Cara Uroša br. 1, u kancelariji br. 228, na 2. spratu, svakog radnog dana od 8 do 12 časova. Kontakt osobe su: Ivan Zolika, Slobodan Kosanović, Mirjana Drča-Borović, Dejan Novković, Gordana Cvetićanin i Predrag Kucurski, a telefoni za informacije su 025/468-114, 468-106 i 468-163.
Obilazak državnog poljoprivrednog zemljišta koje se daje u zakup može se obaviti 5. i 6. januara u vremenu od 9 do 14 sati, i to: 5. januara u Bačkom Bregu, Kolutu, Riđici, Staparu, Stanišiću, Aleksa Šantiću, Svetozaru Miletiću, Čonoplji, Doroslovu i Kljajićevu, a 6. januara u Telečki, Bačkom Monoštoru, Bezdanu, Gakovu, Rastini i katastarskim opštinama Sombor 1 i 2.  Javna nadmetanja će biti održana od 11. do 13. januara. Prijave za razgledanje parcela potrebno je podneti do 4. januara Odeljenju za poljoprivredu i ruralni razvoj u zgradi Županije, u sobi 228 na 2. spratu.
Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 14 sati, dana 9. januara 2017. godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Grada Sombora do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja.
@ Sub, 31.12.2016. 03:46
društvo državno poljoprivredno zemljište grad sombor licitacija odeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj poljoprivreda privreda sela sombor zakup
Prethodna vest Sledeća vest

Komentari

Raspisan oglas za zakup državne zemlje
raspisan oglas za državnu zemlju od koje je već dobar deo obrađen !!! 

PS: Toliko o ažurnosti poljočuvarske službe !!!
Kobra
@ Čet, 05.01.2017. 23:09