Usluge CEPTE koristilo sto lica

Centar za pristupačnu tehnologiju je mesto u kojem sva deca sa smetnjama u razvoju mogu da pronađu svoj put do prave inforamacije o asistivnim tehnologijama, te da koriste usluge Centra za izradu didaktičke opreme - rečeno je tokom zvaničnog predstavljanja projekta.

Foto 27881 CEPTE – Centar za pristupačnu tehnologihju i edukaciju, u okviru Škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom Vuk Karadžić u Somboru, počeo je sa radom 15. januara. Projekat je podržala Ambasada Kraljevine Norveške sa 27.500 evra i lokalna samouprava sa 2.500 evra. Realizacija projekta je počela u oktobru 2015. godine – ispričala je Sonja Durut, direktorka ŠOSO Vuk Karadžić. Direktorka je navela da se u Centru nalazi različita oprema: Brajev štampač za slepe, tastatura sa uvećanim znakovima, elektronska lupa, Brajev red, sintetizator govora, zamene za miš, tasteri u boji, specijalne tastature tablet računari i druga oprema. U okviru Centra funkcionišu dva servisa, i to servis za pristupačnu tehnologiju i servis za didaktičku adaptaciju. O uslugama Centra, broju korisnika i vrstama opreme koja se nalazi u centru govorili su Marko Marinović, Katarina Salkanović i Radmila Jokić. Marinović je predočio da Centar pruža usluge koje uključuju procenu potreba korisnika za asistivnom tehnologijom i didaktičkom adaptacijom, prilagođavanja asistivne tehnologije potrebama korisnika, obučavanje korisnika i porodice u korišćenju sredstava asistivne tehnologije, besplatno iznajmljivanje sredstava asistivne tehnologije i druge usluge. - Projektom je planirano da korisnici Centra budu sto učenika ŠOSO Vuk Karadžić u Somboru, kao i korisnici van škole, ali sa teritorije Zapadnobačkog upravnog okruga i oko 40 odraslih koji imaju potrebu za korišćenjem asistivnih tehnologija – rekao je Marinović.
Od otvaranja Centra do danas pruženo je 195 različitih usluga, koje je koristilo 97 korisnika. Pojedinačne servise za pristupačnu tehnologiju i didaktičku adaptaciju predstavile su Katarina Salkanović i Radmila Jokić. - Centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju nalazi se u prostorija ŠOSO na Apatinskom putu 29. Kontakt se može ostvariti putem telefona: 025/434-420, kao i putem e-mail adrese: cepteso@gmail.com - rečeno je na konferenciji.
@ Sre, 18.05.2016. 00:34
ambasada kraljevine norveške asistativna tehnologija brajev štampač centar za pristupačnu tehnologiju cepter katarina salkanović marko marinović obrazovanje radmila jokić sintetizator govora sombor sonja durut sošo vuk karadžić tastatura sa uvećanim znakovima tasteri u boji zapadnobački okrug
Prethodna vest Sledeća vest