Pojačivač zvuka za bolju komunikaciju

Uslužni centar Gradske uprave od utorka je dostupnijima osobama sa oštećenim sluhom, kao i slepim i slabovidim osobama.

Foto 25428Foto 25430 Projekat uvođenja usluga za slepe, slabovide i osobe sa oštećenim sluhom sprovodi Udruženje građana Alteal, a finansira ga Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. Zahvaljujući tom projektu slepim i slabovidim osobama na raspolaganju je informator na brajevom pismu, koji sadrži neophodne podatke i kontakte svih gradskih službi.
- Na raspolaganju je i indukciona petlja, koja pomaže da svi koji imaju slušni aparat ili kohlearni implant kada uđu u domet antene primaju informaciju direktno u slušni aparat. Tako mogu sami da obave komunikaciju sa službenicima i ne moraju da vode nikoga sa sobom - kazala je Snežana Blagojević iz UG „Altea”. Ulaz Uslužnog centra od sada je obeležen znakom da je pristupačan za osobe sa oštećenim sluhom. Sekretar Saveza gluvih i nagluvih Srđa Stojnović potvrdio je da je ugradnja aparata za pojačavanje glasa značajno poboljšati komunikaciju u Uslužnom centru.
- Ovo je genijalna stvar. Ovo ne treba da bude samo u javnim institucijama. Bilo bi od velikog značaja da postoji u školama. Nastavnici danas moraju da govore mnogo glasnije zbog onih koji ne čuju dobro, sa ovim bi bilo mnogo lakše. Što je najinteresantnije, ovo je veoma jednostavna sprava. Bilo bi lepo kada bi bilo sredstava da se to obezbedi školama. Mora se uzeti u obzir da u savremenom društvu inkluzija daje pravo roditeljima da biraju u koju školu će da upišu svoje dete, što znači da deca koja ne čuju baš najbolje idu u redovne škole - rekao je Srđa Stojnović.
- Drago mi je da je Sombor ušao u grupu gradova koji će imati bolju pristupačnost za gluve i nagluve osobe i slepe i slabovide. oni će sada kvalitetnije moći da ostvare svoja građanska prava. Grad će nastaviti da podržava ovu inicijativu i trudićemo se da ovakve aparate obezbedimo i u drugim institucija,a i ustanovama - kazao je gradonačelnik Saša Todorović prilikom puštanja u rad indukcione petlje.
@ Sre, 22.07.2015. 02:05
brajevo pismo društvo gluvi indukciona petlja nagluvi slabovidi slepi sombor
Prethodna vest Sledeća vest