Besplatno na rehabilitaciju

Od 1. aprila otvoren je konkurs za besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u banjama i zdravstveno-stacionarnim ustanovama - saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Foto 24463 Pravo prijave na konkurs imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija za januar, odnosno februar 2015. niža od 23.159 dinara. Pravo da se jave na oglas imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednici koji osim penzije koja je niža od gore navedenog iznosa, nemaju druga lična primanja. Pravo na besplatnu rehabilitaciju mogu da ostvare i penzioneri koji su to pravo stekli primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora, pod uslovom da zbir tih penzija, preračunato po srednjem kursu NBS na dan 15.01.2015. godine 1€ = 122,489 RSD, ne prelazi 23.159 dinara. Korisnici poljoprivredne penzije, pored navedenih uslova, moraju da imaju i najmanje 10 godina staža po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti. Prijave se podnose opštinskim organizacijama penzionera, prema mestu prebivališta. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava. Prijave mogu da se podnesu do 15. aprila.
@ Uto, 07.04.2015. 01:45
banja besplatna rehabilitacija društvo konkurs penzioneri republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje socijalna zaštita sombor zdravlje
Prethodna vest Sledeća vest