Godišnja linija za sport i omladinu

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu raspisao je Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti omladine i sporta.

Foto 4508Konkurs će biti otvoren do 5. decembra tekuće godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ove namene. Kako je navedeno u javnom pozivu, za projekte iz oblasti sporta i omladine od interesa za AP Vojvodinu, na raspolaganju će biti 315 miliona dinara. Sekretarijat će u domenu sporta sufinansirati predloge koji se odnose na izgradnju ili sanaciju sportskih objekata i terena, programe pokrajinskih granskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine, podršku vrhunskim sportistima i trenerima, kao i perspektivne sportiste mlađih uzrasnih kategorija iz AP Vojvodine. Takođe, na podršku mogu da računaju i programi afirmacije školskog sporta, organizovanje ili učešće na sportskim takmičenjima, te programe kojima se doprinosi razvoju sporta u oblastima sporta za sve, dečjeg i omladinskog, ženskog i sporta osoba sa invaliditetom. Pravo učešća imaju klubovi i savezi, javne ustanove i lokalne samouprave - obelodanio je Sekretarijat. 
Istim pozivom ravnopravno je obuhvaćeno je i finansiranje projekata iz oblasti omladine. U obzir za podršku dolaze projekti koji se po svojoj sadržini usklađeni sa merama Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini, kroz oblasti: obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje, kultura i slobodno vreme, aktivno uključivanje u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam, bezbednost, mobilnosti i informisanje mladih, ekologija i održivi razvoj i socijalna politika. Sufinansiranje se podrazumeva i za funkcionisanje omladinskih centara, projekte povećanja svesti o značaju reproduktivnog zdravlja kod srednjoškolske populacije, te za darovite studente i učenike - piše u pozivu koji važi za lokalne samouprave, kancelarije za mlade, udruženja mladih, omladinske i studentske organizacije i saveze.
@ Pet, 31.01.2014. 03:51
akcioni plan politike za mlade ap vojvodine konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti omladine i sporta mladi obrazovanje pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu školski sport sombor sport sportski objekti sportski savez vojvodine
Prethodna vest Sledeća vest