Žalbe pred Apelacionim sudom, Radišićeve izjave ocenjuje tužilac

- Povodom teksta objavljenog na Vašem sajtu dana 10.09.2013.g. pod naslovom „Čitaonica oštećena za 250 hiljada evra“ i izjava datih na konferenciji za novinare u Srpskoj čitaonici, smatram da mi je dužnost izneti reagovanje na iznete navode koji se tiču rada Osnovnog suda u Somboru - piše između ostalog u saopštenju V.F. predsednika suda Melite Papić Pasa, koje prenosimo u celosti.

Foto 10160- Naime, pred Osnovnim sudom u Somboru u toku je parnični postupak po tužbi  tužitelja Srpska čitaonica „Laza Kostić” iz Sombora protiv tuženih Željka Rebrače iz Sombora i „Dada&Dax” d.o.o. iz Sombora, radi otkaza ugovora koji se vodi pod brojem P. 1045/2010 i istim je zadužena sudija Verica Bukvić. Tužba u predmetu je podneta 14.07.2009. godine, a prvo ročište za glavnu raspravu je održano 29.12.2010.g. kada su se stekli procesni uslovi za održavanje istog. U daljem toku postupka, ročišta su zakazivana u optimalnim vremenskim razmacima u skladu sa brojem predmeta u radu i prirodom spora u pitanju te je rasprava zaključena 24.12.2012. Istoga dana doneta je i presuda kojom je delimično usvojen tužbeni zahtev tužitelja, a pismeni otpravak presude ekspedovan je 18.01.2013. godine. Dana 29.03.2013. spisi predmeta dostavljeni su Apelacionom sudu u Novom Sadu radi odlučivanja o izjavljenim žalbama, a do dana pisanja ovog saopštenja predmet nije vraćen Osnovnom sudu u Somboru. Tužitelj se u dva navrata 11.03.2010. i 23.08.2010. godine predstavkama  obraćao  predsedniku suda i u navedenim prilikama istom je dostavljeno obaveštenje o stanju u predmetu P. 1045/2010, a predstavke su ocenjene kao neosnovane uz primenu člana 9. Sudskog poslovnika. Što se tiče navoda članova Upravnog odbora, smatram da se odnose na tok  parničnog postupka, ocenu dokaza u postupku, činjenica koje su predmet utvrđivanja i sl. i predstavljaju osnov za izjavljivanje pravnih lekova protiv presude o kojima odlučuje nadležni viši sud te nisam ovlašćena vršiti ocenu zakonitosti postupanja u ovom smislu. U pogledu izjava Aleksandra Radišića u odnosu na ovaj sud, smatram da su neprimerene, neumesne i neutemeljene te ih neću posebno komentarisati. O svemu prednjem obavešteno je nadležno javno tužilaštvo sa ciljem procene postojanja krivičnog dela i krivične odgovornosti imenovanog - piše u saopštenju Osnovnog suda u Somboru.
@ Čet, 19.09.2013. 11:36
aleksandar radišić dada i daks daniel malbaša društvo kultura melita papić pasa osnovni sud sombor osnovno javno tužilaštvo petar arambašić sombor srpska čitaonica laza kostić verica bukvić željko rebrača
Prethodna vest Sledeća vest