Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Prikupljeno gotovo 150 potpisa za sat i po

Potpisivanja peticije za oslobađanje uzbunjivača Aleksandra Obradovića organizovana je juče.

Foto 37024Foto 37022 Grupa građana Šamar sprovela je akciju na Trgu Svetog trojstva tokom koje je prikupljeno oko 150 potpisa. Organizatori su naveli da je odziv građana bio na zadovoljavajućem nivou. - Za mali grad kao što je Sombor ovoliki broj prikupljenih potpisa predstavlja pravi uspeh. Najveće iznenađenje jeste to što je veliki broj građana uopšte informisan o ovom događaju s obzirom da je najava išla samo preko interneta - rekao je inicijator akcije, Aron Čuvardić.
Većina potpisnika kaže da od same peticije nemaju prevelika očekivanja. - Ovo je prilika da se izvrši pritisak javnosti na institucije - zaključila je Zorka Milošević, članica somborskog udruženja „Šamar”.
Oni koji nisu bili u mogućnosti da podrže akciju u Somboru, peticiju mogu potpisati u onlajn formi.
Mara Sikic @ Ned, 15.12.2019. 17:33
aleksandar obradović aron čuvardić društvo gg šamar peticija sombor uzbunjivač zorka milošević
• Neoliberalne težnje podstiču opštu apatiju društva

Institut za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda upriličio je krajem godine u somborskoj biblioteci otvoren razgovor sa temom „Kakvo društvo želimo: između privatnog i javnog”.

Foto 29803 Učesnice tribine, Zorka Milošević, Dragana Đapić i Tanja Adžić, su se u svojim izlaganjima osvrnule na neke od glavnih problema koji pogađaju Sombor, a tiču se posledica privatizacije javnih prostora i gašenja institucija od javnog značaja. Moderator događaja je bio Igor Cvejić sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Ubrzo nakon kratkih uvodnih obraćanja usledila je vrlo plodna diskusija u koje uključio i dobar deo prisutne publike. Glavni utisak koji se mogao čuti je da sve učestalije ukidanje javnog prostora predstavlja jedan od važnih faktora koji doprinosi manjku javne rasprave i opštoj političkoj apatiji – koja je vidljiva kako na lokalu, tako i na nivou cele Srbije. Kroz diskusiju se iskristalisala kritika danas dominantne neoliberalne ideologije po kojoj se institucije ili društvene prakse vrednuju isključivo sa stanovišta ekonomske isplativosti.
Učesnici su primetili kako smo zadnjih decenija svedoci „reformi” u kojima se svi vantržišni oblici društvene dobrobiti – kultura i obrazovanje su ovde svakako glavni primeri – negiraju ili umanjuju. U tom smislu, zaključeno je da se u promišljanju alternativa u pogledu toga kakvo društvo želimo ne smeju zanemariti pozitivni aspekti socijalističkog nasleđa u kojem načelo lične dobiti nije bio jedini princip ekonomskog sistema jedne države, niti je princip tržišne vrednosti jedino načelo po kom bi trebalo organizovati odnose u drugim društvenim sferama. Na kraju je prepoznata potreba za samostalnim i samoniklim lokalnim sastancima i debatnim grupama u Somboru koje bi se na otvoren način bavile kako lokalnim, tako i onim temama koje pogađaju celokupno društvo i doprinele prevazilaženju sveprisutne letargije do koje je došlo usled povlačenja građana iz javne sfere.
Izvor: Aleksandra Stojkov | savamajstor @ Pet, 06.01.2017. 03:57
dragan đapić društvo igor cvejić javni prostori kakvo društvo želimo: između privatnog i javnog kultura obrazovanje otvoreni razgovori sombor tanja adžić zorka milošević
• Omladinski klub - Čardak ni na nebu, ni na zemlji!

Kao osoba koja se dugi niz godina bavi omladinskim radom i razvojem omladinskih programa i politika kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou, imam potrebu da iznesem svoje viđenje i osvrt u svetlu događaja oko Kancelarije za mlade grada Sombora i nekome pomognem da se snađe u terminološkoj i konfuziji nadležnosti, a nekome možda i dodatno zakomplikujem sliku koju ima o omladinskom sektoru u našoj lokalnoj zajednici.

Foto 24241Da ne bude zabune, Kancelarija za mlade postoji/ne postoji u istoj meri kao i ranije. Promenjen je samo naziv radnog mesta u sistematizaciji iz „Koordinatorka kancelarije za mlade” u „Koordinatorka za decu i omladinu”. Kancelarija za mlade nije ni ustanova ni zasebno pravno lice pa da može i treba da organizuje aktivnosti za mlade i da ima svoj budžet, a takođe ni Omladinski klub (prostor-program) u formi koja ga trenutno oblikuje nije ni pravno lice ni ustanova, a ni organizacija-udruženje niti institucija, već prostor-program pokrenut na inicijativu Zorke Milošević koji je do sada finansirao Grad Sombor, a koji prevazilazi njene nadležnosti i opis poslova kao koordinatorke KZM/Koordinatorke za decu i omladinu. To što Zorka realizuje aktivnosti za mlade je lepo, međutim, to bi bilo isto kao kada bi neko od radnika iz lokalne samouprave zaduženih za socijalna pitanja i socijalnu politiku, za vreme svog radnog vremena sprovodio sochumanitarne akcije, usluge socijalne zaštite i druge soc-humanitarne aktivnosti, za to dobio prostor, nazvao ga socijalni-klub, tražio budžet i to sve uz činjenicu da postoje Centar za socijalni rad, Gerontološki centar, Crveni krst i mnoge druge ustanove i udruženja građana koji su osnovani radi pružanja socijalnih usluga. Dobro je to što Zorka ima kompetencije za omladinsku radnicu, ali joj ni omladinski rad niti realizacija aktivnosti za mlade nisu u opisu posla. Ukoliko voli i želi time da se bavi, predlažem joj da to radi u svoje slobodno vreme kroz volonterski angažman u nekoj od organizacija civilnog društva ili nek se u nekoj od njih zaposli. Aktivnosti organizovane i sprovedene od strane KZM (naročito direktan rad sa mladima) prihvatiljiv je samo ukoliko je lokalna zajednica u deficitu sa adekvatnim ustanovama, organizacijama i omladinskim radnicima, a nema ni sredstava ni volje, ni kapaciteta da osnuje ustanovu za mlade. Kao što svi znate u Somboru postoje mnoge manje ili više razvijene organizacije mladih i za mlade, neke čak imaju i po nekoliko sertifikovanih omladinskih radnika angažovanih na mnogim razvijenim programima za mlade koje realizuju. Uveren sam da lokalna zajednica ima kapaciteta da iznedri i adekvatnu ustanovu za mlade, a verujem i da bi lokalna samouprava imala sluha za takav koncept ukoliko bi bio predložen od strane relevantnih stručnjaka za omladinski rad i omladinsku politiku. Na konkurse za realizaciju lokalnog akcionog plana za mlade se javi toliko organizacija da jedna od najrazvijenijih dobije obrazloženje da ne može da se realizuje njen projekat jer je veoma dobar i kompleksan i zahteva veća sredstva, a s druge strane jedna osoba zaposlena u lokalnoj samoupravi zahteva budžet za aktivnosti Kancelarije za mlade i Omladinskog kluba o kojem sama odlučuje kako da ga troši i šta da organizuje
Smatram da je omladinski sektor u našoj lokalnoj zajednici svakako razvijen da nema potrebe da osoba zaposlena u lokalnoj samoupravi na poslovima koordinacije razvoja omladinske politike, kontrole sprovođenja akcionog plana, administriranja konkursa za implementaciju LAP-a, svoje radno vreme provodi realizujući aktivnosti za mlade. Složićete se to ne samo da je suvišno, nego i neracionalno i opterećujuće jer se dokazalo da se negativno odražava na kvalitet poslova koji su joj zaista u opisu radnog mesta, podsećam da zahvaljujući tome Grad Sombor preko Kancelarije za mlade nije konkurisao na dva prethodna konkursa Ministarstva omladine i sporta čime su mladi u Somboru ostali uskraćeni za dodatne milionske iznose koji su mogli biti utrošeni na realizaciju Lokalnog akcionog plana. Dakle, u potpunosti razumem i podržavam odluku nadležnih da u budžetu za 2017. godinu ne opredele sredstava kojima bi raspolagala jedna osoba u svrhu realizacije svog ličnog program-prostora „Omladinski klub”. Umesto toga, ista će ili bar deo njih biti opredeljeni za povećanje linije za programe za decu na kojima će konkurisati udruženja. Što se tiče prostora na Vencu Radomira Putnika gde se trenutno nalazi Kancelarija za mlade, tj. Koordinatorka za decu i omladinu u odeljenju za društvene delatnosti, sa svojim program-prostorom koji naziva „Omladinski klub”, nadam se da će isti nastaviti da se koristi za realizaciju aktivnosti za mlade, ali da će istim upravljati neko pravno lice osnovano radi realizacije aktivnosti za mlade (npr. jedna ili vise nvo, novoosnovana ustanova za mlade itd), te da isti neće u budućnosti predstavljati program-prostor samo jedne osobe zaposlene u lokalnoj samoupravi koja za vreme radnog vremena realizuje aktivnosti umesto da planira, koordiniše, sprovodi i prati razvoj omladinske politike na lokalnom nivou, inicira i pratisprovođenja LAP-a, uspostavlјa i održava saradnju sa svim relevantnim partnerima i podstiče njihovo umrežavanje i informiše mlade, što realno može i iz nekog „ofisa” u Županiji. 
Nastaviće se...
Izvor: Srđan Vlaškalić, izvršni direktor SEC-a | savamajstor @ Pet, 30.12.2016. 19:36
društvo kancelarija za mlade kordinatorka za decu i omladinu omladinski klub sombor srđan vlaškalić zorka milošević
• Otvoreni razgovor na temu „Kakvo društvo želimo?”

U subotu, 17. decembra u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu će biti održana javna debata, odnosno Otvoreni razgovori Srbija: „Kakvo društvo želimo - između privatnog i javnog”.

Foto 29669
Učesnice tribine, Dragana Siljanović Kozoderović, Zorka Milošević i Tanja Adžić će se u svojim izlaganjima osvrnuti na neke od glavnih problema koji pogađaju Sombor, a tiču se posledica privatizacije javnih prostora i gašenja institucija od javnog značaja, nakon čega će uslediti diskusija sa publikom. Moderator će biti Igor Cvejić sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.
Otvoreni razgovori Srbija su nastali kao neformalni forum gde bi se kritički raspravljalo o regionalnim i lokalnim specifičnostima problema kroz koje prolazi celokupno društvo. Ovom inicijativom, Grupa za studije angažovanosti koja radi u okviru Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, nastoji da stvori prostor za susret aktivista, intelektualaca i građana koji prepoznaju značaj javnog sučeljavanja mišljenja i društvenog angažmana. Osnovna ideja je razmena i poređenje različitih teorijskih uvida i praktičnih iskustava kako bi se na konkretnim primerima kroz kritičku raspravu – koja ne bi bila unapred ideološki ušančena, ostvario dublji uvid u društvenu stvarnost Srbije, na nivou pojedinačne lokalne sredine i društva uopšte - saopštili su organizatori. Javna debata će biti održana od 11 do 13 sati u sali Dečijeg odeljenja Gradske biblioteke na Trgu Cara Lazara.
triletrip @ Čet, 15.12.2016. 01:54
debata dragana siljanović kozoderović društvo gradska biblioteka "karlo bijelicki" igor cvejić institut za filozofiju i društvenu teoriju kakvo društvo želimo: između privatnog i javnog otvoreni razgovori srbija sociologija sombor tanja adžić tribina zorka milošević
• Određeni putnici za Sloveniju (2)

Komisija donela Odluku da desetoro mladih aktivista i volontera pošalje na studijsko putovanje u Sloveniju.

Foto 10638Kancelarija za mlade grada Sombora (KZM), u periodu od 26. – 29. avgusta, organizuje studijsku posetu slovenačkim omladinskim centrima u Celju i Ljubljani – navodi se u saopštenju iz Gradske uprave. Cilj posete je razmena iskustva i sticanje novih saznanja o omladinskoj politici i aktivizmu mladih, kao i međusobno upoznavanje mladih. Biće organizovane i edukativne radionice koje će realizovati koordinatorka Kancelarije za mlade grada Sombora, Zorka Milošević. Na javni poziv se prijavilo desetoro mladih iz sedam omladinskih organizacija. Kako se navodi u saopštenju, osim izabranih aktivista i volontera, u najavljenu posetu će ići i organizatori, Kancelarija za mlade grada Sombora, kao i deset članova Saveta za mlade Grada Sombora.
Izabrani za studijsko putovanje u Sloveniji su: Darko Poljak Kovačević (Udruženje građana Kreativna omladina Sombora), Sonja Krstić (GKUD Ravangrad), Aleksandar Turner i Radomir Leković (Udruženje građana za razvoj, sport i kulturu - UGRSK), Karlo Križak i Slađana Čičovački (UG Volonter), Laura Vaš i Sanja Ralić (Crveni krst), Milka Vukobratović (UG Somborski omladinski Boom) i Vladimir Jovičin (Udruženja organizacija tehničke kulture Sombor). U prilogu vesti preuzmite zvanične odluke.
milangagrčin @ Uto, 25.08.2015. 04:08
celej crveni krst kancelarija za mlade kranjska gora kreativna omladina sombora ljubljana sombor studijsko putovanje slovenija udruženja organizacija tehničke kulture ug somborski omladinski bum ug volonter uug za razvoj sport i kulturu zorka milošević
>>
1234