Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Raspisana nabavka strategije razvoja grada

Grad Sombor je objavio poziv za podnošenje ponuda za izradu Strategije lokalnog održivog razvoja Grada Sombora za period 2021. - 2027. godine.

Foto 5000Planom javnih nabavki za tekuću godinu predviđeno je da za ove namene bude opredeljeno 1,2 miliona dinara ili nešto više od 10.000 evra. Nabavka je raspisana juče (19. avgusta) i kako je navedeno, biće zaključena 27. avgusta do 11 sati. Pola sata kasnije biće organizovano javno otvaranje prispelih ponuda.
Izrada Strategije lokalnog održivog razvoja grada Sombora za period 2021. - 2027. godina i izrada Akcionih planova za prioritetne oblasti za period 2021. do 2023. godine, koje je potrebno da ponuđač ispuni, treba da obuhvati četiri faze. Kako je navedeno uz izradu Strategije održivog razvoja Grada Sombora za šestogodišnji period podrazumeva se izrada Akcionih planova za prioritetne oblasti za period 2021. do 2023. godine, zatim Vizija i strateški ciljevi razvoja, odnosno definisanje prioritetnih područja i ciljeva strategije - piše u konkursnoj dokumentaciji. Izabrani ponuđač bi tokom faze jedan trebalo da organizuje sektorske SWOT analize po devet prioritetnih oblasti: infrastruktura, urbanizam i komunalne delatnosti, konkurentnost privrede i zapošljavanje, poljoprivreda i ruralni razvoj, obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, društvene delatnosti: mladi, kultura, sport i mediji i odnosi sa javnošću, turizam i zaštita životne sredine i energetska efikasnost.
Neophodan poslovni kapacitet ponuđača za ovu javnu nabavku je minimum pet projekata na kojima je radila u poslednje tri godine a koji se odnose na predmetnu javnu nabavku i iskustvo u radu na konsultantskim poslovima sa međunarodnim organizacijama u Republici Srbiji.
savamajstor @ Uto, 20.08.2019. 05:07
društvo javna nabavka komunalni poslovi kultura mediji mladi poljoprivreda privreda socijalna zaštita sombor sport strategije lokalnog održivog razvoja grada sombora za period 2021. - 2027. godine swot analize turizam urbanizam zapošljavanje zaštita životne sredine zdravstvena zaštita
• Meštani Telečke peticijom za lekara

Mesna zajednica Telečka pokrenula je peticiju kako bi se u seoskoj ambulanti lekar primao pacijente svakodnevno.

Foto 20365Tokom jula meštani Telečke gotovo da su ostali bez lekara. Naime, odlukom somborskog Doma zdravlja „Dr Đorđe Lazić”, lekar u ambulanti u Telečkoj sada radi dva puta sedmično po sedam sati. Mesna zajednica to smatra nedovoljnim, pa je na sednici Saveta Mesne zajednice, koja je održana 13. avgusta, doneta odluka da pokrene peticija, kojojm će građani Telečke tražiti da se radno vreme lekara u selu vrati na 40 sati sedmično.
Savet MZ Telečka je zbog skraćivanja radnog vremena lekara u seoskoj ambulanti prvi put reagovao saopštenjem objavljenim 24. jula, a ono je poslato i na adresu gradonačelnice Sombora Dušanke Golubović i predsednika Skupštine grada dr Zorana Parčetića. Prvobitna odluka Doma zdravlja bila je da lekar u Telečkoj radi svega dva puta po tri sata sedmično, ali je ona posle saopštenja promenjena na dva puta sedam časova nedeljno.
- Zvanični odgovor stigao je jedino od predsednika Skupštine grada Sombora 2. avgusta 2018. godine. U odgovoru se predsednik Skupštine grada Sombora ogradio od odluke direktorice i naglasio je da Skupština grada kao osnivač ima postojeću važeću odluku po kojoj je radno vreme lekara u Telečkoj 40 sati nedeljno - navodi se između ostalog u saopštenju Saveta MZ Telečka.
Kornel Keseg, predsednik Saveta MZ je kazao da će potpisi građana za vraćanje punog radnog vremena u Telečkoj biti prikupljani ovih dana i to tako što će lica ovlašćena od strane Saveta MZ obilaziti domaćinstva u Telečkoj.
triletrip @ Ned, 19.08.2018. 23:26
dom zdravlja "dr đorđe lazić" kornel keseg savet mz telečka sela sombor telečka zdravstvena zaštita
• Realizacija projekta SZO u Somboru

Funkcionisanje zdravstvene zaštite na teritoriji grada Sombora, Regionalna kancelarija Svetske zdravstvene organizacije (SZO) ocenila je kao primer dobre prakse u kojem je većina aktera dobro međusobno povezana i odlučila da se u Somboru realizuje pilot projekat o integrisanim uslugama zdravstvene zaštite.

Foto 33794 - Sombor je jedan od dva grada u kojem će se pilotirati aktivnosti na polju integracije svih aktera u oblasti zdravstva, pri čemu je pacijent u centru sistema. Poseban fokus tokom pripremnih aktivnosti, a kasnije i kroz realizaciju projekta biće na prevenciji faktora rizika za nastanak nezaraznih bolesti, a potom i na jačanju prevencije i komunikaciji između primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite - objavljeno je na sajtu grada. - Sombor je jedna od malobrojnih lokalnih samouprava u kojoj je konstituisan Savet za zdravlje i koji je izradio Javni plan zdravlja za period 2018 - 2025 godina, što nas je opredelilo da vaš grad izaberemo kao primer dobre prakse i mesto u kojem ćemo realizovati ovaj projekat - preneli su predstavnici SZO, na sastanku održanom u Somboru. Eksperte SZO, pozdravili su i zahvalili na izboru Sombora kao mesta za realizaciju projekta domaćini prim. dr Zoran Parčetić, predsednik Skupštine grada Sombora, Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice i dr Dalibor Forgić, član Gradskog veća za oblast zdravstva i socijalne zaštite. Ispred SZO o projektu su govorili, Laurentino Hoze Marti Aguaska (Laurentino Jose Marti Aguasca) ekspert Regionalne kancelarije SZO za Evropu i dr Aleksandar Bojović, saradnik za javno zdravlje Kancelarije SZO u Srbiji, te Jasmina Tanasić, šefica Odeljenja za društvene delatnosti Stalne konferencije gradova i opština.
Predsednik Saveta za zdravlje grada Sombora, dr Darko Kosanović, je naglasio da je Javni plan zdravlja izrađen, zahvaljujući pre svega gradonačelnici Sombora, koja je imenovala Savet i zadužila ga da izradi plan. Kosanović se zahvalio i sekciji SZO što je Sombor izabrala za realizaciju projekta. - Tokom izrade Plana javnog zdravlja, a potom i akcionih planova konstatovali smo šta je u našoj zajednici najproblematičnije, počev o pitke vode i deponija, do  prevencije nezaraznih bolesti koje su drastičnom porastu. To su kardiovaskularne i maligne bolesti i videćemo tokom pripremnih aktivnosti, šta će biti detektovano, na šta ćemo se fokusirati i šta ćemo preduzeti. U središtu ovog pilot projekta, kao i Planu javnog zdravlja, je pacijent i potrebno je da maksimalno razvijemo prevenciju, počev od edukacije dece od najranijeg uzrasta da razvijaju svest o svim faktorima koji dovode do bolesti. Osim toga, svrsishodnije je i efikasnije delovati na svest ljudi u pogledu pravovremenog otkrivanja bolesti, jer se pacijenti često za pomoć obraćaju kada mi i ne možemo da pomognemo - rekao je dr Darko Kosanović. Pripremne projektne aktivnosti, odnosno prikupljanje relevantnih podataka, počele su odmah nakon sastanka obilaskom zdravstvenih ustanova na području grada, a realizacija projekta o integrisanim uslugama zdravstvene zaštite, planirana je za početak 2019. godine.
savamajstor @ Pet, 29.06.2018. 00:55
aleksandar bojović antonio ratković dalibor forgić darko kosanović društvo jasmina tanasić laurentino jose marti aguasca sombor stalna konferencija gradova i opština svetska zdravstvena organizacija zdravstvena zaštita zoran parčetić
• Objavljena tri gradska konkursa

Grad sombor objavio je konkurse za finansiranje i sufinansiranje programa, projekata i manifestacija u kulturi; za sufinansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, te za dodelu sredstava za realizaciju LAP-a Roma. Sva tri konkursa odnose se na sledeću, 2018. godinu.

Foto 7436Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa, projekata i manifestacija u kulturi u 2018. godini otvoren je za sledeće kulturne delatnosti: amatersko kulturno stvaralaštvo, izvorno narodno stvaralaštvo i očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa; književnost (stvaralaštvo i izdavaštvo); muzika (stvaralaštvo, interpretacija, produkcija, horovi); likovne i vizuelne umetnosti i kinematografija. Pravo učešća na javnom pozivu imaju udruženja, kao i drugi subjekti u kulturi čije je sedište na teritoriji Grada Sombora. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja javnog poziva (24. novembar). Udruženja i organizacije koje deluju u oblasti kulture pozvane su da po isteku javnog poziva podnesu predloge za članove komisije, koja će odlučivati o podnetim predlozima. Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa, niti smeju obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.
Projekti treba da ispunjavaju jedan od sledećih ciljeva: unapređenje položaja osetljivih grupa građana kroz implementaciju programa koji doprinose poboljšanju kvaliteta njihovog života; prevencija svih oblika nasilja i diskriminacije kroz aktivnosti identifikovanja, informisanja, edukacije i pružanja podrške potencijalnim žrtvama i žrtvama nasilja; jačanje kapaciteta profesionalaca u radu sa osetljivim grupama građana; unapređenje položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca , kao i negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije; razvijanje i unapređenje principa rodne ravnopravnosti; podsticanje i promocija zdrave ishrane; prevencija, lečenje i rehabilitacija od bolesti zavisnosti i malignih bolesti; podrška obolelima od malignih bolesti i monitoring i evaluacija usluga socijalne zaštite. Rok za podnošenje prijave je takođe 15 dana, računajući od 24. novembra.
Grad Sombor objavio je i javni poziv za dodelu sredstava za realizaciju LAP-a Roma za 2018. godinu. Pravo učešća imaju udruženja i organizacije koje se bave romskim pitanjima i unapređenjem položaja Roma i Romkinja i koja imaju sedište na teritoriji Grada Sombora. Prema javnom pozivu, biće finansirane aktivnosti u pet oblasti: planirenje, podrška i uključivanje Roma u obrazovni sistem; materijalna podrška romskim učenicima; organizovanje radionica, seminara i obuka; povećanje nivoa znanja o značaju lečenja i preventivne kontrole zdravlja romske populacije i materijalna podrška najugroženijim romskim porodicama. Rok za podnošenje prijava traje 15 dana od objavljivanja javnog poziva, odnosno od 24. novembra.
Udruženja i organizacije koje se bave Romima, odnosno koja deluju u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite osetljivih grupa građana takođe su pozvane da pošalju predloge za članove komisija, koje će doneti odluku o dodeli sredstava po podnetim prijavama.
Svi detalji sva tri konkursa dostupni su na zvaničnom gradskom sajtu, a javni pozivi su objavljeni i u Somborskim novinama od 24. novembra.
triletrip @ Pon, 27.11.2017. 00:56
društvo finansiranje grad sombor kultura lap roma lokalna samouprava programi projekti romi socijalna zaštita sombor sufinansiranje udruženje građana zdravstvena zaštita
• Priprema se rekonstrukcija Doma zdravlja

Gradska uprava grada Sombora raspisala je javnu nabavku za građevinske radove na adaptaciji i energetskoj sanaciji Doma zdravlja „Dr Đorđe Lazić” u Mirnoj ulici.

Foto 32128Objekat Doma zdravlja „Dr Đorđe Lazić” izgrađen je sedamdesetih godina 20. veka, upravo za zdravstvenu namenu, i od tada je centar primarne zdravstvene zaštite u gradu. Do sada su rađene manje popravke u smislu zamene prozora, pregrađivanja prostorija i drugog, a sudeći po raspisanoj javnoj nabavci sada će doživeti temeljnu rekonstrukciju.
Javnom nabavkom predviđena je sanacija sanitarnih čvorova u zgradi i njihovo prilagođavanje, posebno u delu gde je smeštena laboratorija. U planu je i zamena podnih obloga, koje su u većem delu zgrade dotrajale i neadekvatne savremenim higijenskim zahtevima. U većem delu objekta će biti zamenjena i građevinska stolarija, pa će drvena vrata zameniti savremenija, od PVC-a. Biće urađena i promena organizacije prostora, čime će se poboljšati prijem pacijenata i uslovi rada u Domu zdravlja. Javnom nabavkom je predviđena i izolacija fasade, što će prema očekivanjima doneti uštedu u potrošnji energije. Prema zahetvu javne nabavke rok za izvođenje svih radova ne može biti duži od 120 dana.
Javni poziv za podnošenje ponuda otvoren je do 21. decembra ove godine, a svi detalji javne nabavke dostupni su na zvaničnom gradskom sajtu.
triletrip @ Uto, 21.11.2017. 00:50
adaptacija dom zdravlja "dr đorđe lazić" društvo energetska efikasnost gradska uprava građevinski radovi izolacija javna nabavka lokalna samouprava mirna ulica sombor zdravstvena zaštita
>>
12