Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Ustupljen uzorkivač štetnih čestica

Agencija za zaštitu životne sredine podržava aktivnosti lokalnih samouprava u oblasti jačanja kapaciteta monitoringa kvaliteta vazduha.

Foto 10825Kako je navedeno na zvaničnom sajtu ove institucije, potpisan je ugovor o ustupanju sekvencijalnog uzorkivača suspendovanih čestica PM10 sa Zavodom za javno zdravlje Sombor. - Uređaj će pomoći u dobijanju akreditacije metoda uzorkovanja i merenja koncentracije ovog polutanta u cilju vršenja monitoringa kvaliteta vazduha - objavili su nadležni. Predviđeno je da lokaciju za postavljanje uređaja definiše Gradska uprava grada Sombora. Pomenute suspendovane čestiće, po izveštajima Svetske zdravstvene organizacije, su najodgovornije za ugrožavanje zdravlja ljudi. Trenutno se u Somboru vrše samo merenja ugljen monoksida (CO) u vazduhu. 
Ugovor o ustupanju uzorkivača, potpisali su direktori, Filip Radović iz Agencije za zaštitu životne sredine, odnosno Dragoslava Čubrilo iz somborskog ZZJZ. Kako je navedeno u zvaničnom izveštaju, oni su u nastavku sastanka razmatrali mogućnosti proširenja stručne saradnje u okvirima zakonskih nadležnosti dve institucije.
savamajstor @ Pon, 25.03.2019. 01:55
agencija za zaštitu životne sredine dragoslava čubrilo društvo filip radović pm10 sekvencijalni uzorkivač suspendovanih čestica sombor svetska zdravstvena organizacija ugljen monoksid zavod za javno zdravlje sombor
• Nedelja prevencije raka grlića materice

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе sе оbеlеžаvа оd 21. јаnuаrа dо 27. јаnuаrа 2019. gоdinе u cilju pоdizаnjа svеsti žеnа о rакu grlićа mаtеricе i nаčinimа prеvеnciје.

Foto 32092- Prеpоznајući znаčај оvе каmpаnjе, Srbiја vеć trinаеsti put акtivnо učеstvuје u njеnоm оbеlеžаvаnju. Оvоm nеdеljоm prеnоsimо pоruкu о znаčајu dоstupnih mеrа prеvеnciје u nаšој zеmlji, u cilju sprеčаvаnjа оbоlеvаnjа i umirаnjа оd rака grlićа mаtеricе. Оsnоvnа pоruка svim žеnаmа је dа је rак grlićа mаtеricе mаlignа bоlеst која sе mоžе sprеčiti. „Rano otkrivanje može sprečiti rak grlića materice” је slоgаn којi ćе оbеlеžiti pоtrеbu dа јоš јеdnоm аpеluјеmо nа nаšе sеstrе, mајке, ćеrке, priјаtеljicе dа u Еvrоpsкој nеdеlji prеvеnciје rака grlićа mаtеricе rаzmišljајu о svоm rеprоduкtivnоm zdrаvlju, i dа u tокu gоdinе оdvоје dаn каdа ćе pоsеtiti svоg lекаrа i isкоristiti nекu оd dоstupnih mоgućnоsti prеvеnciје - naveli su iz somborskog Zavoda za javno zdravlje. Zаbrinjаvа činjеnicа dа sе Srbiја i dаljе nаlаzi u grupi еvrоpsкih zеmаljа sа nајvišim stоpаmа оbоlеvаnjа i umirаnjа оd rака grlićа mаtеricе koji dužе оd dеcеniје, prеdstаvljа оzbiljаn јаvnо-zdrаvstvеni prоblеm u Srbiјi. U nаšој zеmlji 2015. gоdinе rеgistrоvаnо је 1.095 nоvооbоlеlih žеnа оd rака grlićа mаtеricе, dок 424 žеnа izgubi živоt оd оvе vrstе rака, zа којu sа sigurnоšću znаmо dа pripаdа grupi nајprеvеntаbilniјih. Inače Zapadnobački okrug je među četiri okruga u Srbiji sa nadprosečnom stopom indicije lokalizacije.
Nајеfiкаsniја mеrа primаrnе prеvеnciје је imunizаciја prоtiv humаnоg pаpilоmа virusа s tim da imunizаciја nе isкljučuје pоtrеbu zа оbаvljаnjеm prеvеntivnih prеglеdа. Vаžnо је znаti dа sе sкоrо svакi slučај rака grlićа mаtеricе mоžе sprеčiti. Еvrоpsка аsоciјаciја zа rак grlićа mаtеricе (ЕCCA) је prеpоručila za predstojeću nedelju obezbedila distribuciјu еduкаtivnо-prоmоtivnоg mаtеriјаlа nа јаvnim mеstimа као štо su tržni cеntri, mеtrо stаnicе, аutоbusке stаnicе, као i pružаnjе sаvеtа i infоrmаciја о znаčајu коrišćеnjа dоstupnih prеvеntivnih prоgrаm. Takođe, biće organizovani еduкаtivni sеminаri zа stаnоvništvо u lокаlnој zајеdnici, u šкоlаmа, na fакultеtimа, u preduzećima, te serije predavanja i tribinа zа rоditеljе о znаčајu HPV imunizаciје као i mеrе prеvеnciје. Reproduktivno zdravlje mladih - brošura.
savamajstor @ Pon, 21.01.2019. 01:57
društvo evropska nedelja hpv rak grlića materice sombor zapadno bački okrug zavod za javno zdravlje sombor еvrоpsка аsоciјаciја zа rак grlićа mаtеricе (еcca)
• Nova uprava u Domu Mika Antić

Vlada Vojvodine donela je odluku o promeni kompletnog rukovodstva Doma za decu i omladinu Miroslav Mika Antić.

Foto 25709Odluke su objavljene u poslednjem broju Službenog glasnika, a kako se navodi imenovani su članovi upravnog i nadzornog odbora ustanove. Dosadašnje rukovodstvo u sastavu Vladimir Popović, Bojana Ivičić, Ivana Grumić, Vladimir Kuzmanov i Mirko Uzelac zameniće Davor Papić, predsednik, te Sonja Bačić Gradinski, Mirjana Filipović, Gordana Matović Zubelić i Milena Ostojić. Novi članovi Nadzornog odbora biće predsednica Gordana Knezi Stević, Darko Popović i Mirjana Pešut. Oni su na ove funkcije postavljeni umesto Etelke Pekter, Lasla Mesaroša i Vere Tadijan. Rukovodstvo Doma za decu i omladinu Miroslav Mika Antić izabrano je na period od četiri godine.
Vojvođanska vlada je na donela odluku o promeni članova UO Doma učenika srednjih škola u Somboru, odnosno Zavoda za javno zdravlje iz Sombora. Umesto Zorana Bogdanića novi član upravnog odbora Doma je Miroslav Paunović. Snežana Višekrunić zauzeće mesto Dragoslave Čubrilo u upravljačkom telu ZZJZ Sombor.
savamajstor @ Čet, 11.10.2018. 09:00
darko popović davor papić dom učenika srednjih škola sombor dom za decu i omladinu miroslav mika antić dragoslava čubrilo društvo gordana knezi stević gordana matović zubelić milena ostojić mirjana filipović mirjana pešut miroslav paunović nadzorni odbor snežana višekrunić sombor sonja bačić gradinski upravni odbor zavod za javno zdravlje sombor zoran bogdanić
• Dragoslava Čubrilo na čelu ZZJZ Sombor

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine imenovala 5. septembra dr Dragoslavu Čubrilo za v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje u Somboru, čime je zamenila dosadašnjeg direktora dr Srđana Mereija.

Foto 20753Somborski Zavod za javno zdravlje je 25. jula, prema odluci Upravnog odbora ustanove, raspisao javni konkurs za izbor i imenovanje direktora ZZJZ Sombor. Pokrajinska Vlada je, kako je obljavljeno u Službenom listu AP Vojvodine, zbog isteka mandata donela rešenje o prestanku dužnosti direktora dr Srađana Mereija zbog isteka mandata, a na njegovo mesto je, kao v.d. direktora na period od šest meseci, imenovala dr Dragoslavu Čubrilo, doktorku medicine i specijalistu higijene, načelnicu Centra za higijenu i humanu ekologiju ZZJZ Sombor. Dr Dragoslava Čubrilo je Srednu medicinsku školu završila u Somboru, a 1989. godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, gde je 1998. godine završila specijalizaciju iz Higijene, dok je 2003. godine odbranila magistarsku tezu. Ministarstvo zdravlja joj je za stručnost u radu 2006. godine dodelilo imenovanje primarijus. Autor je i koautor većeg broja stručnih radova i koordinator brojnih projekata iz programa Dekada Roma finansiranih od strane Ministarstva zdravlja. Pored toga bila je i koordinator u jednom IPA projektu prekogranične saradnje Mađarska - Srbija, a trenutno je projekt-menadžer IPA projekta prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija „Kontrola komaraca u pograničnoj oblasti”.
triletrip @ Uto, 18.09.2018. 07:19
direktor dr dragoslava čubrilo dr srđan merei društvo službeni list ap vojvodine sombor v.d. direktora vlada ap vojvodine zavod za javno zdravlje sombor zdravstvo
• Tamara Savović iz ZZJZ u Bolnicu

Upravni i nadzorni odbori Zavoda za javno zdravlje i OB Dr Radivoj Simonović našli su se pred Vladom Vojvodine.

Foto 33939 Pokrajinska vlast je u prethodnim brojevima Službenog glasnika objavila kadrovska rešenja u organima upravljanja dve zdravstvene ustanove sa teritorije grada. Kako je navedeno, razrešen je i imenovan potpuno novi upravni odbor Opšte bolnice Dr Radivoj Simonović. Umesto doktora Dejana Milinkovića i Karla Karhera, te pravnika Pavla Lalića u UO Bolnice imenovani su doktorke Vesna Ilić iz Sombora i Milka Zorić iz Apatina, te pravnica, takođe Apatinka, Mirjana Bokan. Vlada Vojvodine je donela i odluku o zameni jednog člana nadzornog odbora OB Dr Radivoj Simonović. Dosadašnjeg predsednika Nikolu Paskaša zameniće master učitelj Tamara Savović inače rukovodilac Službe za zaštitu i podršku porodice Centra za socijalni rad pod čijim je nadzorom Sigurna kuća u Somboru.
Tamara Savović je do skoro bila članica nadzornog odbora Zavoda za javno zdravlje Sombor koji je odlukom Pokrajinske vlade dobio nove članove. Poziciju predsednika zadržaće doktor Robert Marasek iz Kupusine, dok će mesta pomenute Tamare Savović i doktorke Marine Ogrizović, zauzeti ekonomista Dejan Stanisavljević i doktorka Jadranka Vranješ. Vlada APV je potvrdila mandat aktuelnom upravnom odboru koji radi u sastavu: Jasmina Eremić, Miloš Petrović, Dragoslava Čubrilo i Gordana Cvetić. Upravni odbor ZZJZ se imenuje na period od četiri godine.
savamajstor @ Pet, 03.08.2018. 09:30
centar za socijalni rad dejan milinković dragoslava čubrilo društvo gordana cvetić jasmina eremić karlo karher milka zorić miloš petrović mirjana bokan nadzorni odbor nikola paskaš opšta bolnica dr radivoj simonović pavle lalić sigurna kuća sombor tamara savović upravni odbor vesna ilić zavod za javno zdravlje sombor
>>
123456