Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Svatovski običaji Srba starosedelaca u knjizi

U četvrtak, 16. januara, povodom Dana grada u Gradskoj biblioteci „Karlo Bjelicki” će biti priređena promocija knjige Slobodana Vukobratovića „Svatovski običaji somborskih i salašarskih Srba starosedelaca”.

Foto 30132 Etnolog Vesna Marjanović napisala je u recenziji da je knjiga Slobodana Vukobratovića značajan doprinos u očuvanju tradicionalnog modela mišljenja i ponašanja za kulturu srpskog naroda, jer su se predstavljeni obrasci formirali, održali, prilagođavali i razvijali u multikulturalnom području. U knjizi su detaljno opisani svi običaji, a stotine fotografija svedoče o istoriji jednog od najradosnijih običaja.
- Sakupljao sam podatke o svatovskim običajima, bećarcima, sve sam rižno beležio, čuvao. Ljubav za običajima mi je prenela moja baba koja je živela na salašu u Rančevu, ona je bila živa enciklopedija - kazao je Slobodan Vukobratović. Izdavač knjige je Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki”.
Promocija će biti održana na Dečjem odeljenju somborske biblioteke (Trg cara Lazara 3), a početak je zakazan u 18 časova.
triletrip @ Uto, 14.02.2017. 02:04
folklor gradska biblioteka "karlo bijelicki" istorija knjiga kultura običaj promocija rančevo salaš slobodan vukobratović sombor svatovi svatovski običaji somborskih i salašarskih srba starosedelaca zavičajna istorija
• Dopunjena knjiga o istoriji somborske lokalne uprave

Drugo dopunjeno izdanje knjige „Alternativa, Povelja, Statut - normativni okvir somborske lokalne samouprave u periodu 1749-1918”, predstavljeno je 5. oktobra u Kulturnom centru Kikinde i u sredu, 12. oktobra u Somboru, pred ombudsmanima pri lokalnim samoupravama.

Foto 29148Knjiga je u odnosu na prvo izdanje proširena fototipijom i prevodima Statuta i Alternative, kao i starim razglednicama grada. Knjiga je napisana sa namerom da predstavlja još jedan važan i neophodan kamenčić u sklapanju mozaika zavičajne prošlosti Sombora, ali kako su naveli autori, doc. dr Miloš Petrović i Vladimir Jerković na promociji, doprinosi i boljem sagledavanju naše nacionalne istorije. Napisana je dvojezično (srpski-engleski) i sa aspekta pravne struke razmatra tri ključna dokumenta nastala tokom 1748. i 1749. godine: „Alternativu”, kojom je regulisan ravnopravan odnos u upravljanju gradom između pravoslavnog i rimokatoličkog stanovništva Sombora; „Povelju”, kojom su određena elementarna prava i dužnosti slobodnog kraljevskog grada Sombora i njegovih građana i „Statut”, kojim je regulisan rad najvažnijih gradskih službi. Ombudsmane je posebno zanimala funkcija narodnog tribuna, koja se pojavljuje tada, a u knjizi je izdvojena među drugim prikazanim sistematizovanim radnim mestima pri upravi grada, i to odmah po osnivanju.
Drugo, prošireno izdanje, u potpunosti je finansirano sredstvima koja su obezbedili zainteresovani pojedinci, ustanove, preduzeća i udruženja građana, a promocije su zakazane za naredni period u Budimpešti i Vukovaru.
triletrip @ Pon, 17.10.2016. 01:41
alternativa, povelja, statut - normativni okvir somborske lokalne samouprave u periodu 1749-1918 doc dr miloš petrović društvo istorija kultura promocija sombor vladimir jerković zavičajna istorija
• Knjiga o normativnim aktima Sombora

U izdanju Gradske biblioteke „Karlo Bijelicki“ iz Sombora objavljena je, polovinom avgusta, knjiga „Alternativa, Povelja, Statut (normativni okvir somborske lokalne samouprave u periodu 1749-1918)“, koju su načinili doc. dr Miloš Petrović i Vladimir Jerković - piše u prikazu Milana Stepanovića.

Foto 22556 Mada nevelika po obimu, napisana dvojezično (srpsko-engleski), ova knjiga, po prvi put u somborskoj istoriografiji,sa aspekta pravne struke, razmatra sva tri dokumenta, koja čine temeljni pravni okvir za rad gradske uprave i funkcionisanje urbanog života u gradu, u skoro dvovekovnom periodu, od elibertacije do završetka Prvog svetskog rata.
Iako je o svakom od ovih ključnih dokumenata somborske istorije pojedinačno već opširno pisano u ranijeobjavljenim radovima Vase Stajića, Ðorđa Antića, Slavka Gavrilovića, Slavena Bačića, Antala Hegediša, Radeta Šumonje i Milana Stepanovića, knjižica koja je pred čitaocimaanalitički sažimaključna dokumenta nastala tokom 1748. i 1749. godine: Izjavu o alternativi, kojom je regulisan ravnopravan odnos u upravljanju gradom između pravoslavnog i rimokatoličkog stanovništva Sombora, Elibertacionu povelju, kojom su određena elementarna prava i dužnosti slobodnog i kraljevskog grada Sombora i njegovih građana, te Statut grada, kojim je regulisan rad najvažnijih gradskih službi. Nakon razmatranja opšteg pravnog položaja slobodnih i kraljevskih gradova u nekadašnjoj kraljevini Ugarskoj, autori analiziraju i pomenuta tri dokumenta, iz kojih je, tokom narednih decenija, izvirila i sva ostala pravna regulativa Sombora, i stavljaju ih u međusobno logički i pravni kontekst. Time se dobija jasna i potpuna istorijska slika o pravnim temeljima, koji su omogućili da Sombor stane na prag građanskog društva i, ubrzo, postane administrativno, privredno, prosvetno i kulturno središte Bačke.
Grafički zanimljiva, a sadržajno dragocena, knjiga Miloša Petrovića i Vladimira Jerkovića predstavlja još jedan važan i neophodan kamenčić u sklapanju mozaika zavičajne prošlosti našeg grada - stoji u prikazu Milana Stepanovića.
triletrip @ Ned, 31.08.2014. 14:28
alternativa, povelja, statut (normativni okvir somborske lokalne samouprave u periodu 1749-1918) grad gradska biblioteka karlo bijelicki istorija književnost kultura miloš petrović sombor vladimir jerković zavičajna istorija
• Uspostavljen legat Radivoja Stokanova

Ove sedmice u Gradskoj biblioteci „Karlo Bijelicki” potpisan je ugovor o uspostavljanju Legata Radivoja Stokanova.

Foto 21153Foto 21152 Porodica Radivoja Stokanova, supruga Ljubica i sin Rastko Stokanov, poklonili su Gradskoj biblioteci „Karlo Bijelicki“ legat od preko 850 knjiga, brošura, časopisa, novina i separata. Legat je deo lične biblioteke Radivoja Stokanova.
Radivoj Stokanov bio je istaknuti istraživač zavičaja, koji je svoj radni vek proveo u Biblioteci. Uz bibliografske blokove zavičaja brojni su i zapisi Radivoja Stokanova o savremenom bibliotekarstvu i slova kritike. Gradska biblioteka zahvaljuje porodici na ovom vrednom legatu - navodi se u sapštenju te ustanove.
triletrip @ Sub, 05.04.2014. 02:22
gradska biblioteka "karlo bijelicki" knjiga kultura ljubica stokanov radivoj stokanov rastko stokanov sombor vladimir jerković zavičajna istorija
• Baština - po dužini i širini

U okviru projekta koji je u toku tim SOinfo.org portala beleži krstove krajputaše, spomen ploče, spomenike vezane za Narodno-oslobodilačku borbu, crkve, kapele, odnosno objekte zavičajne istorije od manjeg značaja, ali koji daju posebnu sliku o istoriji somborskog kraja.

Foto 19924Foto 19913Trenutno je u toku fotografisanje objekata i beleženje njihovih geografskih koordinata. Geografska pozicija tih spomenika kasnije će biti uneta u Google mape, zajedno sa slikom i podacima o njima. Cilj projekta „Baština - po dužini i širini” je da se ovako podstakne briga o spomenicima, koji govore o našoj istoriji, a često su u prilično zapuštenom stanju. Tokom dosadašnjeg obilaska zabeležili smo stotinak objekata po somborskim selima koja smo do sada obišli, a bilo je i prilično neočekivanih. Tokom januara i februara priredićemo i nekoliko javnih tribina o očuvanju spomenika, njihovom značenju i značaju za zavičajnu istoriju, stanju u kom se nalaze i mogućnostima za njihovo dovođenje u pristojno stanje. Projekat „Baština - po dužini i širini” sufinansira Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.
triletrip @ Pon, 30.12.2013. 02:23
baština - po dužini i širini istorija kultura ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija projekat sela so open soinfo.org sombor zavičajna istorija
>>
12