Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Brojne neistine u navodima Grada

Savez dobrovoljnih vatrogasnih društava grada Sombora, koji okuplja dobrovoljna vatrogasna društava iz Bačkog Brega, Bezdana, Stanišića, Svetozara Miletića i Sombora, uputio je odgovor, na kako kažu, netačno, nedokumentovano i neobjektivno saopštenje Grada Sombora, objavljeno na portalu SOinfo, 8. aprila pod naslovom „Nedisciplina udruženja uslovila finansiranje”.

Foto 28059Savez dobrovoljnih vatrogasnih društava Grada Sombora ukazuje da je osnovan 16. oktobra 2018. godine, da je registrovan u granskim udruženjima, Vatrogasnom savezu Vojvodine i Vatrogasnom savezu Srbije i da se od osnivanja teži legalističkom i transparentnom principu rada, te da je onemogućena samovolja pojedinca ili drugi način nedemokratskog delovanja. Navode da su prvi problemi, sa kojima se novoosnovani Savez suočio, bili vezani za finansiranje članica i zaključene ugovore sa gradom u aprilu 2018. godine, po kojima su dobrovoljna vatrogasna društva umesto od značaja za javnost, svrstana u isti koš sa drugim udruženjima osnovanim isključivo radi zadovoljenja interesa članova udruženja (udruženja pčelara, ribolovaca, folklora...), sa čime se nikako ne mogu poistovetiti. Uglavnom navedena DVD su na gradski konkurs uputila predloge u skladu sa projektovanim potrebama zaštite od požara, a koje realno niko ne može da predvidi. Grad Sombor je odobrio sredsta prema svom nahođenju. Zaključeni su i ugovori u kojima nigde nije regulisana obaveza DVD da u toku budžetske godine pravdaju sredstva prema davaocu sredstva. Samo je članom osam propisano da će korisnik sredstava do 30. decembra 2018. godine nadležnima dostaviti izveštaj o utrošku sredstava. 
Kako je SDVDGS osnovan krajem godine, prvo se uhvatio u koštac sa finansiranjem članica i Saveza, budući da je već tada finansiranje pojedinih članica bilo problematično - postojao je manjak sredstava jer je nakon potpisivanja ugovora, u maju 2018. godine, svakom Društvu isplaćena polovina od opredeljenog iznosa. Godina je odmicala, a preostali iznos novca nije isplaćen, te su članice, svaka na svoj način, prevazilazili probleme sa finansijskim sredstvima. Neko je iz sopstvenih prihoda nabavljao potrebna sredstva za minimalno funkcionisanje, dok je neko se zaduživao kod dobavljača, računajući na isplatu opredeljenog novca u razumnom roku. To se nije desilo do decembra 2018. godine kada je i zatražen prijem u gradskoj upravi i kod gradonačelnice. Radni sastanak je održan 27. decembra 2018. godine. Prisustvovali su načelnik Odeljenja za privredu, turizam i LER Ivan Kamerer i Ivan Gligorić, mlađi referent za poslove vanrednih situacija i odbrane. Predočen im je problem sa finansiranjem, neisplaćenim sredstvima, odnosno načinom pravdanja. - Ivan Kamerer je tada izjavio da je moguće da će preostala sredstva biti isplaćena i 31. decembra 2018. godine, te da ćemo o načinu pravdanja isplaćenih sredstava biti blagovremeno obavešteni pismenim putem, kao i da nema potrebe da predajemo sačinjene izveštaje o utrošku sredstava (tačnije polovine), a koje je svako Društvo imalo pripremljeno. Tokom sastanka predstavnici grada su izneli „moguće modalitete finansiranja DVD-a”, poput dobrovoljnih priloga, sakupljanja novca po selima, rada članova DVD u cilju ostvarivanja finansijskih sredstava za osnovno finansiranje potreba za zaštitom od požara. Predsedništvo SDVDGS je tada zauzelo stav da Grad mora da se opredeli da li će i na koji način finansirati DVD kao bitne nosioce zaštite od požara u naseljenim mestima ili to neće vršiti. Referent Gligorić je na navedenom sastanku „sugerisao” da dobrovoljna vatrogasna društva ne treba da izlaze na intervencije po pozivu Vatrogasno-spasilačke jedinice, budući da ista pripada MUP-u a ne gradu koji finansira delatnost društava - navode iz Saveza dobrovoljnih vatrogasnih društava grada Sombora.
savamajstor @ Pet, 12.04.2019. 04:44
bački breg bezdan dobrovoljna vatrogasna društva društvo gradonačelnica ivan gligorić ivan kamerer savez dobrovoljnih vatrogasnih društava grada sombora sdvdgs sela sombor stanišić svetozar miletić zakon o dobrovoljnom vatrogastvu zakon o policiji zakon o zaštiti od požara
• Zaoravanje, ne paljenje

Nemojte spaljivati biljne ostatke - sačuvajmo zemljište za buduće generacije.

Foto 3867Kako se navodi u apelu SVS, spaljivanjem biljnih ostataka često dolazi do nekontrolisanih požara na otvorenom koji nanose velike materijalne štete i stradanje ljudi. Paljenjem se stvara visoka temperatura, površinski sloj zemlje se pretvara u pepeo i prašinu, a ubijaju se i živi organizmi koji imaju nezamenjivu ulogu u ishrani biljaka i razlaganju organskih materija. Paljenje nema ni jednu korisnu svrhu, već samo šteti poljoprivrednim proizvođačima.
Spaljivanje strnih useva, smeća i biljnih ostataka je zabranjeno Zakonom o zaštiti od požara (član 50), a lice koje je izazvalo požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi traškovi intervencije. Fizičko lice će za ovaj prekršaj biti kažnjeno iznosom od 10.000 dinara, dok se za pravna lica iznosi kazne kreću od 300 hiljada do milion dinara. - Ukoliko se utvrdi da je na poljoprivrednom gazdinstvu vršeno spaljivanje žetvenih ostatak gubi se pravo na subvencije u naredne dve godine - podsećaju nadležni.
savamajstor @ Pon, 01.04.2019. 04:00
društvo sombor spaljivanje ostataka subvencije vatragasno - spasilačka jedinica zakon o zaštiti od požara zaoravanje
• PU Sombor: Bez otvorenog plamena u polju!

- Policijska uprava u Somboru i Odeljenje za vanredne situacije, apeluju na građane i privredne subjekte da se, prilikom čišćenja i priprema zemljišta za predstojeće poljoprivredne radove, pridržavaju propisanih mera zaštite od požara, vodeći računa o vremenskih prilikama i opasnosti od širenja požara na privredne, stambene i druge objekte, ugrožavanje ljudskih života i bezbednog odvijanja železničkog i drumskog saobraćaja - saopštila je Policijska uprava Sombor.

Foto 3867- Pripadnici Vatrogasno - spasilačke jedinice Odeljenja za vanredne situacije u Somboru, u prethodnih nedelju dana, na području Zapadobačkog okruga, intervenisali su 43 puta, pretežno na gašenju požara na otvorenom, izazvanih nepažnjom prilikom paljenja suve trave, trske, niskog rastinja... gde je bilo ugroženo i bezbedno odvijanje saobraćaja. Zakon o zaštiti od požara zabranjuje spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka i predviđa novčane kazne za fizička lica od 10.000 – 50.000 dinara, a za pravna lica i preduzetnike od 300.000 - 1.000.000 dinara - piše u saopštenju PU Sombor u kome se dodaje i da će ovlašćena lica PU i Odeljenja za vanredne situacije podnositi prekršajne prijave protiv odgovornih. U apelu se napominje da su po Zakonu o zaštiti od požara počinioci, koji izazovu požar, dužni da Vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknade troškove intervencije.
savamajstor @ Pon, 17.03.2014. 17:51
odeljenje za vanredne situacije policijska uprava sombor sombor spaljivanje ostataka zakon o zaštiti od požara zapadnobački okrug