Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Sombor ponosan na pristupačnost

Savetnice Zaštitnika građana Maja Zlatković i Marija Kunstelj i predstavnik Udruženja za reviziju pristupačnosti Vidan Danković posetili su Sombor kako bi se upoznali sa stanjem po pitanju pristupačnost objekata javne namena za osobe sa invaliditetom, starije i druge građane sa teškoćama u kretanju.

Foto 33998 Kako se navodi u zvaničnom izveštaju sa sastanka, domaćini su ptreneli da je Sombor primer dobre prakse i da je dosta toga urađeno po pitanju pristupačnosti, ali i po pitanju različitih oblika prilagođavanja objekata. - Uređeni su pešački prelazi i prilagođeni osobama sa invaliditetom, postavljen govorni semafor za slepe i slabovide osobe, veliki deo ustanova je prilagodio prilaze potrebama osoba sa invaliditetom - rekao je Miodrag Petrović, načelnik Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo. Nevena Rosić, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti je navela da je Sombor u prethodnom periodu po koracima na unapređenju ukupnog položaja osoba sa invaliditetom u svojoj sredini bio lider u Republici po inovacijama i merama, dodajući da se pre svega misli na pomoć i negu u kući koju mogu da ostvare stara, invalidna i hronično obolela lica koja žive sama ili sa drugim licem nesposobnim za pružanje pomoći.
- Sistem personalne asistencije, kojom se pruža usluga podrške korisniku u održavanju i unapređenju kvaliteta njegovog života kroz održavanje što većeg stepena nezavisnog življenja uz aktivno učestvovanje u zajednici. Razvojno savetovalište omogućava pravo pojedincima i porodicama na „paket” u okviru koga se realizuju psihološko – pedagoške, socijalne i pravne usluge. Ove usluge pružaju profesionalci koji imaju potrebna znanja i veštine i stručne obuke za pružanje ovog vida usluga. Pored same ustanove u kojoj se nalazi savetovalište ova usluga je dostupna pojedincima i porodicama i u sredini u kojoj žive posebno kada su u pitanju invalidna ili obolela lica - ispričala je Čarna Petričević zaštitnica građana grada Sombora. Tokom sastanka sa predstavnicima Zaštitnika građana, preneto je da je deo rezultata postignut kroz realizaciju projekata, a deo kroz realizaciju programskih aktivnosti organizacija i udruženja i razvojnih planova rada ustanova. Nadležni u lokalnoj samoupravi su bili jedinstveni u oceni da sprovedene aktivnosti i mere treba unaprediti u neposrednoj primeni rešenja navedenih u Strategiji razvoja socijalne zaštite Sombora, s ciljem poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.
savamajstor @ Sre, 15.08.2018. 03:49
čarna petričević društvo maja zlatanović marija kunstelj miodrag petrović nevena rosić sombor udruženje za reviziju pristupačnosti vidan danković zaštitnica građana zaštitnik građana rešpupublike srbije