Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Povratak bare Semenjača

Svetski fond za zaštitu prirode u saradnji sa JP Vojvodinašume, uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i „Coca-Cola” sistema već nekoliko godina radi na obnovi vlažnih staništa u okviru Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje”.

Foto 26272Foto 26265Na lokalitetu „Štrbac” u Specijalnom rezervatu prirode „Gornje Podunavlje” obnovljene su bare Semenjača i Šarkanj, kao veoma važna staništa ptica, ali i područje koje utiče na smanjenje opasnosti od poplava. Ta dva lokaliteta su se tokom godina iz bare pretvorila u šikaru sa bujnom vegetacijom, što je sprečavalo prolazak vode. Tokom obnove u potpunosti su uklonjenje invazivne vrste vgetacije primenom nekoliko metoda. Na lokalitetu Šarkanj biljke koje tu ne pripadaju uklanjaju se sa 11 hektara površine tako što se oko stabla i iznad korena vezuje sajla i traktorom čupa iz zemlje, nakon čega se odnosi iz zaštićenog područja. Te aktivnosti već pokazuju rezultate, jer je voda polako počela da se vraća, što najbolje pokazuje to da su novinari gazili po veoma nakvašenom zemljištu, a negde i kroz vodu. Pre nekoliko meseci okončana je obnova bare Semenjača, u koju se već vratila voda, a sa njom i život. Šumsko gazdinstvo „Sombor” posle obnove nastavlja permanentno održavanje i uklanjanje preostalih invazivnih vrsta, koje eventualno još mogu da se pojave.
- Šumsko gazdinstvo „Sombor” je u saradnji sa Svetskim fondom za zaštitu prirode (WWF) imala je zajednički projekat na obnovi vlažnih staništa. Sadašnji segment projekta je nastavak naše dugogdišnje saradnje i mi smo u prethodne tri godine imali slične aktivnosti na prethodnom lokalitetu koja se zove bara Semenjača. Sada se taj posao radi na bari Šarkanj. Obnova vlažnih staništa nalazi se u desetogodišnjem planu JP „Vojvodinašume” - Šumsko gazdinstvo „Sombor”. Mi imamo situaciju da je u poslednjih 60 godina isgubljeno više od 60 vlažnih staništa na području Dunava, a ostala su jako ugrožena. Sada se promenio pristup prirodi iz konvencionalne konzervacije u neki aktivniji pristup, kada čovek pokušava da vrati stanje u neko prethodno ili da sadašnje poboljša - objasnila je Radmila Peurača-Šakić, samostalni stručni saradnik u Šumskom gazdinstvu „Sombor”.
„Gornje Podunavlje” je zaštićeno područje postalo 2001. godine, a WWF ima ambiciozan program da do 2020. godine obnovi i revitalizuje dva miliona hektara u slivu Dunava i zato se u ulozi saradnika na globalnom nivou nalazo kompanija „Coca-Cola”, objasnila je direktorica Svetskog fonda za zaštitu prirode Duška Dimović.
- Vlažna, plavna područja su nestala zato što su ljudi u proteklih 200 godina regulisali tok Dunava, jer je upravo ovde tok reke meandrirao. Korito je ispravljano da bi se dobilo više površina za poljoprivredu i da bi se unapredila navigacija. Mi smo u ukupnom toku Dunava izgubili 80 odsto staništa. Ta staništa su važna za mrest riba, prirodno prečišćavanje vode. Kroz ovaj projekat želimo da obnovimo lokalitet „Štrbac”, a do sada smo obnovili dve bare, od kojih su na jednoj još uvek u toku radovi. U području rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav uspostavljamo prekograničnu saradnju, jer i u Hrvatskoj i Mađarskoj imamo ekološki značajno područje, što je u stvari zajedničko stanište - kazala je Duša Dimović. Ona je naglasila da je posle delte Dunava „Gornje Podunavlje” najznačajnije područje koje postoji na toku reke i planirano je da se obnovi što više vlažnih staništa. Duška Dimović je kazala da su aktivnosti u „Gornjem Podunavlju” u stvari pilot-projekat, koji WWF želi da primeni i u drugim zemljama u okviru Prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav”.
Srbija, a u okviru nje i Vojvodina, imaju mnogo planova za zaštitu prirodne sredine, ali se upravljači prirodnim dobrima suočavaju sa nepremostivim problemom nedostatka novca za njihovo sprovođenje, kazao je u Bačkom Monoštoru pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine dr Slobodan Puzović.
- Ukinut je Fond za zaštitu životne sredine, čime godišnje gubimo sedam milijardi dinara za zaštitu prirode. Pokrajinski sekretarijat je od 2006. godine do sada investirao 11 miliona dinara u zaštitu Gornjeg Podunavlja. Samo za lokalitet Štrbac, u okviru kojeg se nalaze i dve sada obnovljene bare, uložili smo dva miliona dinara. Naša sredstva su korištena isključivo za aktivne mere zaštite, revitalizaciju lokaliteta za koje je bilo neophodno da se vrate u pređašnje stanje i za izgradnju infrastrukture i promociju zaštićenog područja, da ljudi shvate značaj i važnost Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje” - rekao je pokrajinski sekretar dr Slobodan Puzović.
- Svaki naš proizvod čini voda, pa razumemo i shvatamo da ne postoji održivo poslovanje naše kompanije i zajednice bez vode koja je bezbedna, dostupna i koju možemo da koristimo. „Coca-Cola” preduzima sve što može da prirodi vrati vodu koju koristi. Plan da do 2020. godine prirodi vratimo svu vodu koju koristimo je veoma ambiciozan i to nije lako postići. Drago mi je da je ovaj lokalitet u Srbiji pilot-projekat koji je poslužio kao osnova za najveći projekat „Coca-Cola fondacije” u Evropi. Već je u toku investija od 4,4 miliona dinara u šest zemalja na Dunavu, kako bi smo prirodi vratili vlažna staništa, koja pomažu i ljudima - kazala je Milica Stefanović, menadžer za komunikacije kompanije „Coca-Cola” u Srbiji.
triletrip @ Ned, 25.10.2015. 17:30
bara coca-cola dr slobodan puzović društvo dunav duška dimović milica stefanović pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine priroda radmila peurača-šakić rezervat biosfere mura-drava-dunav šarkanj semenjača sombor specijalni rezervat prirode gornje podunavlje štrbac šumsko gazdinstvo sombor unesco vlažno stanište vojvodinašume wwf
• Za vikend stiže „Karavan za živi Dunav”

Svetski fond za prirodu (WWF) priređuje akciju za podizanje svesti građana o značaju očuvanja prirode u toku Dunava.

Foto 25567Foto 22031„Karavan za živi Dunav” ove godine kreće iz Novog Sada 6. avgusta, a tamošnja stanica će biti centralni plato gradskog kupališta „Štrand”. Posle Novog Sada karavan dolazi u Sombor 7. avgusta, gde će od 9 do 19 sati boraviti na Gradskom štrandu pored Velikog bačkog kanala. „Karavan za živi Dunav” završava se u Bačkom Monoštoru 8. avgusta u parku Dejvida Ridera u centru sela.
Cilj karavana je da građane upozna sa jednim od najvažnijih resursa na planeti - vodom. Pripremljene su mini-radionice i igre za najmlađe, ali i odrasle. Organizator „Karavana za živi Dunav” je WWF - Svetski fond za prirodu.
triletrip @ Pon, 03.08.2015. 23:57
bački monoštor ekologija karavan za živi dunav park dejvida ritera priroda reka sombor štrand svetski fond za prirodu wwf zaštita prirode.dunav
• Traže se volonteri za živi Dunav

„Karavan za živi Dunav” 7. avgusta dolazi u Sombor, a dan kasnije prmešta se u Bački Monoštor.

Foto 18443„Karavan za živi Dunav” ove godine kreće iz Novog Sada 6. avgusta, a tamošnja stanica će biti centralni plato gradskog kupališta „Štrand”. Posle Novog Sada karavan dolazi u Sombor 7. avgusta, gde će od 9 do 19 sati boraviti na Gradskom štrandu pored Velikog bačkog kanala.„ Karavan za živi Dunav” završava se u Bačkom Monoštoru 8. avgusta u parku Dejvida Ridera u centru sela.
Cilj karavana je da građane upozna sa jednim od najvažnijih resursa na planeti - vodom. Pripremljene su mini-radionice i igre za najmlađe, ali i odrasle. Organizator „Karavana za živi Dunav” je WWF - Svetski fond za prirodu.
WWF u mestima u kojima će karavan gostovati traži volontere, koji vole rad sa decom, ekologiju, vodu, prirodu. Zainteresovani mogu da se prijave na adresi serbia@wwfdcp.org, a potrebno je da navedu ime i prezime, zanimanje, elektronsku adresu i kontakt telefon.
triletrip @ Sre, 29.07.2015. 11:00
društvo dunav ekologija priroda reka sombor svetski fond za prirodu volonter volonterizam wwf zaštita životne sredine
• Veliki skok za evropski Amazon

Svetski fond za prirodu WWF zajedno sa svojim partnerima obeležio je Dan evropskog Amazona zajedničkim skokom nekoliko hiljada ljudi u Srbiji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Sloveniji i Austriji.

Foto 25380Foto 25379 Širom budućeg prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav” simboličnim skokom u reke pokazan je značaj inicijative za čiste reke i zdrave rečne ekosisteme. „Veliki skok” u Somboru desio se u nedelju u 11 sati na kupalištu kafea De Sol na Velikom bačkom kanalu.
- Želeli smo da na ovaj način pokažemo koliko su reke i vitalnost rečnih ekosistema značajni. Bitno je da ljudi počnu da razmišljaju koliko su nam reke zapravo potrebne. Tokom poslednjih 150 godina više od 80 odsto vlažnih staništa uz Dunav je uništeno, prvenstveno za potrebe unapređenja navigacije i dobijanje više površina za poljoprivredu. Time smo smanjili prostor za mrest riba, prostor za samopročišćavanje vode i uništili mogućnost smanjenja posledica od poplava, jer ako ima dovoljno prostora za reke višak vode može postepeno da se otpušta iz vlažnih staništa - kazala je Duška Dimović, direktorka WWF za Karpatsko-dunavski region.
Poznat kao „evropski Amazon”, budući UNESCO prekogranični rezervat biosfere postaće prvo zaštićeno područje u svetu koje obuhvata pet zemalja i najveće u Evropi.
- Očekuje sa da u naredne dve godine sve zemlje proglase rezervat biosfere. Do sada su to uradile Mađarska i Hrvatska. Srbija je predala nominaciju, čekaju se Austrija i Slovenija. Značajno je da će „evropski Amazon” biti najveće zaštićeno područje u Evropi, preko milion hektara - kazala je Duška Dimović. Ona je dodala da je jedan od ciljeva i povezivanje regiona i očuvanje podunavskog stila života, tradicionalnih i starih zanata, što bi trebalo da bude razvojna komponenta.
- Ljudi ovde to nekako podrazumevaju, ovo je njihovo susedstvo, rodili su se tu i žive sa tim. Treba znati da 50 odsto svih vrsta životinja koje žive u Srbiji živi na jednom malom prostoru Gornjeg Podunavlja od 20 kvadratnih kilometara. To nam govori da moramo da ga zaštitimo. Jedna trećina svih biljaka koje naseljavaju Srbiju se nalazi ovde. To je veliki potencijal - kazala je Duška Dimović.
Dan evropskog amazona obeležava se od 2013. godine, a sam datum, 14. jul, izabran je u spomen na Martina Šnajdera Jakobija iz organizacije EuroNatur, začetnika ideje o prekograničnom rezervatu biosfere.
triletrip @ Pon, 13.07.2015. 07:56
austrija de sol društvo duška dimović ekologija evropski amazon gornje podunavlje hrvatska mađarska mura-drava-dunav prekogranični rezervat biosfere slovenija sombor srbija svetski fond za prirodu unesco veliki skok wwf
• Zabava, radionice i umetnost na Regeneraciji Dunava

Ove godine festival Regeneracija Dunava biće održana nešto ranije nego što je to uobičajeno, 19. i 20. juna, sa umetničkim, edukativnim i muzičkim programima.

Foto 24951 Tokom dva dana manifestacije, na prostoru Eko-centra biće organizovani edukativni, ekološki, umetnički i muzički sadržaji - „Tribina na vodi” na temu SRP Gornje Podunavlje i Prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav” (19. jun u 13h), izložba slika Momira Bulovića, radionice za decu, projekcije filmova, umetničke radionice sa slamom. Pored primene u umetničke svrhe, slama je i značajan energent, na žalost nedovoljno iskorišten. U planu je i izrada „land art” crteža na travi i još mnogo toga. Sa prvim mrakom, počinju nastupi muzičara iz zemlje i inostranstva, na drvenoj bini Eko-centra. Na njoj je do sada nastupalo preko 70 bendova iz Srbije, Hrvatske, Bosne...  
Tokom Regeneracije Dunava trajaće i Internacionalni volonterski radni kamp u Bačkom Monoštoru, za koji se najavilo dvadesetak volontera iz celog sveta. Oni će tokom dve sedmice boravka svojim aktivnostima doprineti unapređenju stanja životne sredine i kulturnih sadržaja u Bačkom Monoštoru i okolini. 
Manifestacija je podržana od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Grada Sombora (LAP za mlade), Turističke organizacije Grada Sombora, WWF DCP – Svetskog fonda za prirodu (Dunavsko-karpatski program) i brojnih srodinih institucija i organizacija. Ovogodišnji organizatori manifestacije su: UG „Sombor za sve”, UG „Podunav” Bački Monoštor, Turistička organizacija Grada Sombora i članovi benda „Zion Crew”.
triletrip @ Pon, 01.06.2015. 03:39
bački monoštor društvo izložba kamp land art mladi momir bulović muzika ngo podunav radionice regeneracija dunava sela sombor turistička organizacija grada sombora ug sombor za sve volonteri wwf zabava zion crew
>>
1234
. . .
8