Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Komunikacijom za zaštitu Gornjeg Podunavlja (1)

Kao deo nove regionalne inicijative WWF-a i Coca-Cola sistema za obnovu vlažnih staništa duž Dunava, u utorak i sredu održana je dvodnevna radionica za predstavnike zainteresovanih strana iz SRP Gornje Podunavlje pod nazivom „Komuniciraj jasno, glasno i efektno”.

Foto 22535Foto 22532 Radionica je bila namenjena različitim interesnim stranama (upravljačima zaštićenih područja, lokalnoj samoupravi, udruženjima građana, zanatlijama, zaposlenima u turizmu, privatnim preduzetnicima...) sa ciljem sticanja veština i alata za promovisanje kako prirodnih, tako i ekonomskih vrednosti, a samim tim i unapređenja sopstvenog poslovanja. Radionici je prisustvovalo petnaestak stanovnika „Evropskog Amazona”, budućeg Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav - saopštio je WWF. Učesnici su učili o značaju jasne, glasne i efektne komunikacije u cilju promocije Gornjeg Podunavlja kao predela jedinstvenih prirodnih, kulturnih i geografskih odlika. Neki od alata koje su učesnici radionice mogli da steknu su javni nastup pred kamerama, pisanje saopštenja za medije, korišćenja društvenih mreža, ali i o opštem značaju jasne svakodnevne komunikacije. Kao kruna uspeha ove radionice, „usvojena” je i takozvana „Somborska deklaracija” koja predstavlja zajedničku viziju Gornjeg Podunavlja, ali i obećanje svih učesnika radionice da će dalje raditi na unapređenju ovog područja.
triletrip @ Čet, 28.08.2014. 23:57
coca-cola društvo dunav ekologija javni nastup komuniciraj jasno, glasno i efetkno komunikacija pr radionica sombor srp gornje podunavlje svetski fond za zaštitu prirode wwf zaštita prirode
• Skočili za Evropski Amazon

Nekoliko hiljada ljudi je širom budućeg UNESCO Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u 15 časova istovremeno skočilo u Muru, Dravu i Dunav kako bi pokazali značaj čistih reka i zdravih rečnih ekosistema. Time je WWF, uz niz drugih aktivnosti na Dunavu, Muri i Dravi, zajedno sa svojim partnerima obeležio Dan „Evropskog Amazona”.

Foto 22111 Zajednička inicijativa WWF - Svetskog fonda za prirodu i Euro Natura za očuvanje Evropskog Amazona i uspostavljanje UNESCO prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, predstavlja prvo zaštićeno područje u svetu u pet zemalja - Srbija, Hrvatska, Mađarska, Slovenija i Austrija.
- Ubeđena sam da ekološka vrednost ove tri reke ima veliki potencijal da zbliži pet zemalja obuhvaćenih rezervatom biosfere. Njihova dugoročna zaštita zahteva veliku lokalnu podršku i angažovanje ljudi u svih pet zemalja rezervata - smatra DuškaDimović, direktorka programa WWF-a u Srbiji. 
Prekogranični UNESCO rezervat biosfere će se sastojati od preko 13 zaštićenih područja u regionu Mura-Drava-Dunav na ukupnoj površini od oko 1.000.000 hektara. Ovim zajedničkim rečnim ekosistemom će se upravljati na održiv način kako bi se dao ekonomski podsticaj i podstakao razvoj regiona.
Pre dve godine, UNESCO je proglasio Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav u Hrvatskoj, a 2009. godine u Mađarskoj Svetskom prirodnom baštinom. Srbija je svoju nominaciju UNESCO Komisiji predala u septembru 2013. godine. Jedno od ovih trinaest zaštićenih područja je i Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje, a nominacijom su obuhvaćeni i Park prirode Tikvara i Specijalni rezervat prirode Karađorđevo. Upravo iz tog razloga, WWF u Srbiji je ovaj dan obeležio na Velikom bačkom kanalu u Somboru, koji se nalazi u neposrednoj blizini SRP „Gornje Podunavlje”.
U saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama, udruženjem građana „Moj kanal” i „Podunav”, u kafeu „De Sol” u nedelju su organizovane kreativne radionice za decu i Veliki skok (Big Jump) tačno u 15 časova. Sam Veliki skok deo je evropske inicijative za čiste reke i održava se širom Evrope.
Dan Evropskog Amazona (Prekograničnog UNESCO Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav) se obeležava od 2013. godine. Sam datum, 14. jul, izabran je u spomen na Martina Šnajdera Jakobija iz organizacije EuroNatur, prerano preminulog začetnika ideje o penta-lateralnom prekograničnom rezervatu biosfere, koji je rođen na ovaj dan. Euro Natur i WWF su napravili prve napore u prepoznavanju ovog područja kao rezervata biosfere još pre više od deset godina.
triletrip @ Pon, 14.07.2014. 15:49
društvo ekologija euro natur sombor unesco prekogranični rezervat mura-drava-dunav wwf zaštita životne sredine
• Veliki skok za evropski Amazon

Evropska ekološka akcija „Veliki skok” biće obeležena u kafeu „De Sol” u nedelju, 13. jula od dva sata popodne.

Foto 22104U nedelju će na „De Solu” u organizaciji Svetskog fonda za prirodu (WWF) velikim skokom biti obeležen Dan Evropskog Amazona - budućeg UNESCO Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Partneri u akciji će biti UG „Podunav” iz Bačkog Monoštora, UG „Moj kanal” i kafe „De Sol”.
„Big jump“ ili „Veliki skok“, organizuje se u celoj Evropi, kada veliki broj ljudi organizovano, istovremeno uskače u reku. Cilj ove manifestacije je skretanje pažnje na značaj čistih voda i njihovog očuvanja, obzirom na dobrobit vodotokova za životnu sredinu.
Aktivnosti povodom „Velikog skoka” počinju od 14 sati, a pored samog skoka i kupanja, predviđeni su brojni ekološki, edukativni i kreativni sadržaji.
triletrip @ Pet, 11.07.2014. 01:42
big jump cafe de sol drava društvo dunav ekologija evropski amazon mura sombor svetski fond za prirodu ug moj kanal ug podunav unesco prekogranični rezervat mura-drava-dunav veliki skok wwf životna sredina
• Priroda kao održivi resurs

Zaštićena prirodna područja šansa su za održivi razvoj lokalnih zajednica, a Svetski fond za prirodu (WWF) i JP „Vojvodinašume” priredili su u utorak radionicu o proceni potencijala SRP „Gornje Podunavlje”.

Foto 22062Radionica koja je u utorak, 8. jula održana u sali Dečjeg odeljenja Gradske biblioteke deo je projekta „Parkovi Dinarskog luka”. Radi se o području jugo-istočne Evrope koje obuhvata područje od sto hiljada kvadratnih kilometara i više od šest hiljada kilometara morske obale. WWF projektom Parkovi Dinarskog luka želi da stvori savez parkova prirode i nacionalnih parkova na području Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije.
- Ideja je da povežemo ljude i prirodu, da ukažemo na to kako jedno zaštićeno područje, u ovom slučaju Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje može da doprinese dobrobiti lokalnog stanovništva. Najčešće svi shvate zaštićeno područje kao prepreku razvoja. Mi smatramo da su upravo prirodni resursi jedna mogućnost za razvoj, a ne samo za zaštitu. Biodiverzitet i održivi razvoj mogu doprineti razvoju lokalnih aktivnosti. Najčešće je to eko-turizam, ali u slučaju Gornjeg Podunavlja tu su i šume i riba. Ovu evaluaciju uradili smo za 50 područja na Zapadnom Balkanu, u Srbiji smo uradili sve nacionalne parkove, sada krećemo sa zaštićenim područjima. Iz ovih radionica treba da izvučemo potencijal za dalji razvoj. U petak ćemo imati sastanak sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine da razgovaramo kako rezultati ovih radionica mogu da se podrže na nacionalnom i pokrajinskom nivou - kazala je Duška Dimović, direktor WWF programa za Srbiju.
triletrip @ Sre, 09.07.2014. 02:55
duška dimović ekologija gornje podunavlje održivi razvoj parkovi dinarskog luka sombor vojvodinašume wwf
• „Karavan za živi Dunav” u Somboru

WWF je krenuo na dug put „Karavanom za živi Dunav” koji kroz regionalnu putujuću interaktivnu izložbu ukazuje na značaj vode kao prirodnog resursa, vodenih ekosistema i neophodnost zaštite i obnove vlažnih područja.

Foto 22030Foto 22032 „Karavan za živi Dunav” svoj put počeo je u Nišu, pa je preko Beograda i Novog Sada u četvrtak stigao i do Sombora. Osim Srbije, Karavan će posetiti još 21 lokaciju u pet zemalja u regionu i to u Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji do kraja leta 2015. Uz pomoć zanimljivih i interaktivnih edukativnih alata, ova inicijativa će ukazati na važnost vlažnih i plavnih područja za dobrobit ljudi i prirode u smislu odbrane od poplava, pružanja usluga ekosistema i slično.
Karavan za živi Dunav bio je postavljen na Trgu Svetog Đorđa, gde su aktivisti WWF-a objašnjavali kako, između ostalog, može da se uštedi na vodi. Jedan od načina je na primer da se u vodokotlić u toaletu stavi prazna plastična flaša, koja će tako smanjiti zapreminu vode upotrebljene za ispiranje. Građani su mogli da saznaju zašto je važno da se očuvaju vlažna staništa, zašto i kako ta prirodna područja štite od poplava i mnogo drugih informacija. Mališani su rešavali razne edukativne igre i kvizove, a za nagradu su dobijali bedževe sa slikama životinja i ptica koje obitavaju u području Dunava.
Duž Dunava regulacijom rečnog vodotoka za potrebe rečne plovidbe, poljoprivrede, eksploatacije šljunka i izgradnje brana u poslednjih 150 godina uništeno je 80 odsto prirodnih vlažnih područja, kao biološki najproduktivnijih staništa. Posledice su višestruke, među njima su smanjenje populacija riba, narušavanje staništa koja naseljavaju brojne vrste biljaka i životinja, pogoršanje kvaliteta voda, kao i smanjenje površina vlažnih staništa koje su prirodni rezervoari i značajno ublažavaju uticaj poplavnih voda.
U narednih sedam godina, zajednička inicijativa Coca-Cola sistema i WWF-a ima za cilj povećanje kapaciteta reke za 12 miliona m³ (4800 olimpijskih bazena) i obnovu više od 53 km² vlažnih staništa (veličine 7422 fudbalskih terena). Tom prilikom će u Srbiji će biti obnovljeni bare Semenjača i Šarkanj, kao i lokalitet Bestrement na području Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje” uz Dunav.
Karavan je u Srbiji organizovan uz pomoć lokalnih partnerskih organizacija i udruženja i to Refugijum i NIDSB „Josif Pančić” iz Novog Sada, „Prostor” iz Niša, kao i „Moj kanal” i „Podunav” iz Sombora.
triletrip @ Čet, 03.07.2014. 20:16
društvo ekologija gornje podunavlje karavan za živi dunav priroda sombor vlažna staništa wwf
>>
12345