Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Novi pokušaj za Aleksa Šantić

Agencija za privatizaciju još jednom je oglasila prodaju preostalog kapitala poljoprivrednog preduzeća Aleksa Šantić.

Foto 9782- Prema izveštaju ovlašćenog procenitelja, ukupna procenjena vrednost kapitala koji je predmet prodaje na dan 31. decembar 2014. godine, a koja je usklađena sa stanjem nakon otuđivanja imovine po osnovu Ugovora o prodaji imovine sa privrednim društvom Agriser doo Beograd od 05. maja 2015. godine, iznosi 802.465,85 evra. Početna cena iznosi 50 odsto procenjene vrednosti kapitala, odnosno 401.232,93 evra - piše u javnom pozivu za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala subjekta privatizacije AD Aleksa Šantić. Sva zainteresovana lica mogu podneti prijave za učešće u privatizaciji preostalog dela najkasnije do 18. januara 2016. godine. Naknada za otkup prodajne dokumentacije iznosi 150 hiljada dinara, a zahtev se podnosi do 11. januara. Otvaranje ponuda je 20. januara 2016. godine.
Pre samo četiri dana neuspelim je proglašen prethodni pokušaj prodaje drugog dela imovine AD Aleksa Šantić, jer nije bilo zainteresovanih kupaca.
milangagrčin @ Pet, 18.12.2015. 04:43
ad aleksa šantić agriser doo aleksa šantić javni poziv za javno prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem privreda sela sombor vrednost kapitala