Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Obavezne poreske prijave i za „vikendice”

Grad Sombor poziva građane da podnesu prijave ili promene na imovini, objektima za odmor i/ili rekreaciju, tokom aktuelnog popisa nepokretnosti u okviru projekta „Reforma poreza na imovinu”.

Foto 16950- Pored kuća za stanovanje, stanova, poslovnih objekata, garaža i garažnih mesta, popisuju se i objekti za odmor i/ili rekreaciju u vikend naseljima. Objekti za odmor i rekreaciju su predmet oporezivanja i razvrstavaju se u kategoriju objekata – kuće za stanovanje. Za utvrđivanje poreske obaveze nisu od značaja činjenice da li se plaća zakup zemljišta nadležnim javnim preduzećima, da li je upisano pravo svojine u zemljišne knjige i slično. Od značaja za oporezivanje je faktičko stanje odnosno postojanje objekta i pravo svojine, korišćenja ili postojanje državine od strane fizičkog ili pravnog lica - piše u obaveštenju koje je objavljeno na sajtu grada.
Poreska obaveze obračunaće se od dana nastanka, dana sticanja prava, dana početka korišćenja, dana osposobljavanja, dana izdavanja upotrebne dozvole, odnosno omogućavanja korišćenja na drugi način, a najviše pet godina unazad. Predmet oporezivanja je korisna površina objekta - zbir podnih površina između unutrašnjih strana spoljnih zidova objekta, isključujući površine balkona, terasa, lođa, neadaptiranih tavanskih prostora i prostora u zajedničkoj nedeljivoj svojini svih vlasnika ekonomski deljivih celina u okviru istog objekta. Obveznicima koji koriste objekte za odmor ili rekreaciju u vikend naseljima na teritoriji Sombora, a ne nalaze se u evidencijama ovog Odeljenja kao obveznici poreza na imovinu, upućeni su pozivi da podnesu poresku prijavu za iste. Nepodnošenje poreske prijave predstavlja poreski prekršaj u skladu sa članom 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
savamajstor @ Pon, 05.11.2018. 03:30
društvo objekti za odmor i/li rekreaciju odeljenje lokalne poreske administracije poreska prijava reforma poreza na imovinu sombor vikend naselja vikendice zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
• Nove cene u rezervatu prirode (1)

Vlada Vojvodine utvrdila je visinu i način obračuna, te plaćanja naknada za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje.

Foto 5234Novim obračunom biće obuhvaćene sve grupe korisnika i sve delatnosti, turizam, ugostiteljstvo, trgovine, zanatstvo, izgradnja, eksploatacija mineralnih sirovina, transport, distribucija, prenos, telekomunikacije... - Takođe, kao što i predviđa pravilnik, nooustanovljene cene odnose se i na korišćenje posebno uređenih terena u Rezervatu, korišćenje imena i znaka Rezervata, korišćenje usluga koje pruža Javno preduzeće, te ulazak i poseta zaštićenog područja - piše u obrazloženju odluke. S početkom 2014. godine dnevni ulaz za punoletnog posetioca SRP Gornje Podunavlje koštaće 120 dinara, dok će za decu od šest do 18 godina obilazak Gornjeg Podunavlja biti 60 dinara. Popuste imaju organizovane grupe odraslih (75 dinara/osoba), odnosno dece (36 dinara). Kako je navedeno u odluci organizovane grupe će za usluge vodiča izdvajati 3.150 dinara, a za „čas u prirodi” 2.400 dinara. Cenovnikom su predviđene i naknade za snimanje u SRP Gornje Podunavlje, pa tako dan snimanja igranog programa košta 6.500, a reklama punih 12 „crvenih”. Taksa za sakupljanje puževa, branje gljiva i drugih plodova po sezoni iznosi 2.160 dinara, dok će ribolovci takmičari po danu pecanja u Rezervatu izdvajati 900 dinara.
Vlasnici/korisnici objekata u granicama SRP Gornje Podunavlje će na godišnjem nivou za kamp prikolicu morati da plate 1.200, a kamp kućicu 2.400 dinara. Godišnja naknada za vlasnike vikendica iznosi 150 dinara po kvadratnom metru. Službeni list AP Vojvodine - broj 48
savamajstor @ Pon, 06.01.2014. 06:28
društvo dunav jp vojvodinašume naknade privreda sombor specijalni rezervat prirode gornje podunavlje šumsko gazdinstvo sombor takse turizam ugostiteljstvo vikendice