Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Planirano osnivanje kancelarije za pomoć privredi

Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović i vršilac dužnosti direktora Privredne komore Srbije - Regionalne privredne komore Zapadnobačkog upravnog okruga Zoran Bulatović, potpisali su sporazum o poslovno tehničkoj saradnji.

Foto 31492 - Grad Sombor, prihvatajući inicijativu PKS - RPK Sombor, ovim sporazumom praktično formalizuje sve ono što je rađeno u prethodnom periodu. Cilj je da se uspostavi bolja saradnja na pitanjima privrednog i ekonomskog značaja za privrednike i preduzetnike grada. Udružujući potencijale grada i regionalne privredne komore, želja nam je, da nakon potpisivanja sporazuma stvorimo uslove za osnivanje kancelarije za pomoć privredi i preduzetnicima. Time bi poboljšali komunikaciju sa privredom i preduzetnicima i omogućili im dodatne informacije, pomoć i podršku - izjavila je gradonačelnica Dušanka Golubović prilikom potpisivanja sporazuma. Zoran Bulatović, vršilac dužnosti direktora Regionalne privredne komore u Somboru je rekao da je sporazum o poslovnoj saradnji sa gradom nastavak je dosadašnje veoma uspešne i sveobuhvatne saradnje, uz obostranu težnju da se ona podigne na još viši nivo, a u korist privrednika i preduzetnika. Inicijativa PKS - RPK ZBUO je naišla na punu podršku gradonačelnice, pa se sporazumom udružuju kapaciteti po svim pitanjima važnim za kreiranje privrednog ambijenta.
Sporazum se potpisuje nakon stupanja na snagu novog Zakona o privrednim komorama, kojim se uspostavlja drugačija organizacija komorskog sistema Srbije, kao i nove obaveze i zadaci koji se postavljaju pred regionalne komore.
savamajstor @ Čet, 13.07.2017. 03:26
dušanka golubović gradonačelnica kancelarija za pomoć privredi privreda regionalna privredna komora zapadnobačkog upravnog okruga sombor sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji vd direktora zoran bulatović
• Bulatović: Izbori za komorski Parlament u februaru (1)

Regionalna privredna komora Sombor je osnovana 1977. godine i posle četiri decenije prestaje da postoji kao samostalno pravno lice. Somborska komora je pripojena Privrednoj komori Srbije i dobija naziv Regionalna privredna komora Zapadnobačkog upravnog okruga. Vršilac dužnosti direktora novoosnovane filijale PKS-a otkriva kako će u buduće funkcionisati komorski sistem.

Foto 24906Novina je da Regionalna privredna komora neće imati Upravni odbor i Skupštinu već Parlament privrednika koji će brojati 35 članova. Izbori za Parlament će se sprovesti do kraja februara, a predloge za sastav Parlamenta podneće sami privrednici. Iz novoizabranog Parlamenta privrednika biraće se predstavnici privrede Okruga u Privrednu komoru Srbije. Privrednici će preko svog Parlamenta biti u mogućnosti da predlažu izmene zakona i drugih propisa koji se tiču privrednog poslovanja - objasnio je Zoran Bulatović, doskorašnji predsednik RPK Sombor. On je naveo da će po novom jedinstvenom komorskom sistemu, lokalne ispostave dobiti veliki broj ovlašćenja koja su do sada bila isključivo u ingerenciji Privredne komore Srbije, te da će mnoge poslove i obaveze zbog kojih su morali da idu u PKS Beograd sada će završavati u RPK Sombor. Konkretno, rešavaće se potvrde o poreklu robe za izvoz na tržište određenih zemalja, TIR karneti, kategorizacija autobuskih stanica, dozvole za autobuske linije... - Posebno bih istakao digitalizaciju usluga Privredne komore Srbije: 18 servisa odnosno dokumenata potrebnih privredi u svakodnevnom poslovanju, razne potvrde, sertifikati i sve vezano za uvozno - izvozne poslove privrednici će moći da dobijaju u svojim kancelarijama, radnom mestu, posredstvom portala e-usluge na sajtu PKS - ispričao je Bulatović. Komora će se i dalje finansirati od članarine, koja će biti obavezna za sve registrovane privredne subjekte, banke, udruženja, osiguravajuća društva, s tim da postoje beneficije za određene kategorije pri plaćanju članarine. Umesto da kao do sada privrednici plaćali članarinu tri puta, od sada će plaćati samo Privrednoj komori Srbije. Zoran Bulatović, vd direktora RPK Zapadnobačkog upravnog okruga je istakao da će suština rada nove Komore biti zaštita interesa privrede i zastupanje usaglašenih stavova privrede. Svaki privrednik će ubuduće moći da bude biran i da bira članove regionalnih parlamenata. Čelni čovek ovdašnje komore istakao je da će najveći deo privrede, oko 75 odsto, biti oslobođen plaćanja članarine. Pravo na to imaju svi sa godišnjim prihodom manjim od dva miliona dinara!
Članarine - mesečno:
članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod od 20 miliona do 300 miliona - 300 dinara, poslovni prihod od 300 miliona do 600 miliona - 600 dinara, poslovni prihod do milijarde dinara - 20.000 dinara, poslovni prihod od milijarde do 2,5 milijarde - 80.000 dinara, poslovni prihod preko 2,5 milijarde - 185.000 dinara. Ostali članovi Komore (opšta udruženja preduzetnika, zadružni savezi, udruženja, društva, druge organizacije u oblasti privrede) - 1.000 dinara na mesečnom nivou.
savamajstor @ Pet, 13.01.2017. 05:46
članarine e-usluge parlament privreda privredna kopmora srbije regionalna privredna komora zapadnobačkog upravnog okruga sombor vd direktora zoran bulatović
• Umesto Urbanizma i Direkcije dobijamo turističku prugu (29)

Grad Sombor će na narednoj sednici Skupštine doneti odluku o likvidaciji javnih preduzeća Urbanizam, odnosno Direkcije za izgradnju grada, koja su i pored svih loših stvari iz obrazloženja za gašenje, ipak zadovoljavajuće radila svoj posao. To se posebno odnosi na Urbanizam koji je u pola veka postojanja sigurno ispunio svoju obavezu zaštite spomenika kulture, odnosno područja Venca, sačuvavši tako jednu od preostalih prepoznatljivosti Sombora.

Foto 17767Foto 1806Odustajemo li ovakvim postupcima od očuvanja i prepoznatljivog urbanističkog nasleđa još niko sa sigurnošću ne može da potvrdi, ali sve sluti da smo na putu da po ko zna koji put platimo kaznu za svoju kratkovidost. Urbanizam će biti jedan u nizu nelogičnih poteza koji se dešavaju kako bi se zadovoljile sujeta i u više navrata dokazano, kratkotrajna politička misija. 
Potvrda toga stiže iz Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i to u vidu neverovatnog projekta vrednog ni manje ni više nego sedam (7) miliona evra! Gotovo istovremeno sa gašenjem Urbanizma objavljena je informacija o predstavljanju završene „Studije opravdanosti za pretvaranje napuštene pruge Sonta - Apatin - Sombor - Bački Breg” u turističko-muzejsku prugu Specijalnog rezervata prirode Gornje podunavlje?! Preduzeće od izuzetnog značaja za očuvanje najočuvanijeg gradskog jezgra u Srbiji prestaje da postoji zbog duga od deset miliona dinara, ali zato na drugoj strani neko „u naše ime” na sva zvona predstavlja potpunu fantaziju tešku skoro milijardu dinara, čija bi reinkarnacija bila započeta sredstvima EU, da bi dalje finansiranje preuzele lokalne samouprave Grad, pokrajina i republika?! Na sreću promoteri tog železničkog poduhvata zaboraviše da putni pravac prošire do Vrbasa, obzirom da se kvalitet pruge i aktuelna brzina kretanja vozova na tom pravcu sigurno mogu svrstati „u čistu egzotiku”. Pruga od Sonte do Bačkog Brega, a potom i do Baje disfunkcionalna je skoro pola veka. Na pojedinim delovima čak ne postoji ni najmanji trag da su se tu nekad kretali šinobusi, koji će verovatno za potrebe ovdašnjeg „šarganskog čuda” bili isterani iz depoa praktično „uništenog” somborskog železničkog čvora. Možda sam u zabludi, ili možda ipak svesno zaobilazim činjenicu da će nova turistička linija somborskom čvoru vratiti stari sjaj, s početka prošlog veka, baš kao što će i neki „budući” Urbanizam, uspeti da oporavi „zaštićeno gradsko jezgro” koje će nikad dokazano Odeljenje za komunalne poslove grada Sombora „sačuvati”. Povrh svega, sa gašenjem Urbanizma i Direkcije pomenuto Odeljenje objediniće nadležnosti i postati „apsolutista” po pitanju planiranja i gradnje. Moćno je to zamišljeno.
Iako se dva dana pre gašenja javnog preduzeća Urbanizam teško može bilo šta promeniti, treba se još jednom vratiti na činjenično stanje, koje je nam je uputio uzbunjivač iz redova zaposlenih. - Grad Sombor nije prihvatio predloženu racionalizaciju, niti realan okvir za očuvanje preduzeća. Gospodin „tri mandata” VD direktora Boris Đurković je sve vreme plasirao lažne izveštaje i dug od 8,5 miliona dinara na kraju 2015. godine, zaposlenima, prikazao kao gubitak od 100.000 dinara. Već u završnom računu, mart 2016. dug je dostigao 9,5 miliona dinara, što znači da je za samo tri meseca preduzeće uspeo da zaduži za dodatnih milion dinara. Njegova poslovna politika se svodila na „probijanje” računovodstvenih konta, stalna zaduživanja, stvaranje negativnih poslovnih rezultata, ali i zapošljavanje podobnih ljudi, koje su vrlo brzo imenovani za „rukovodioce”. U prethodnoj godini je vršio sprovođenje javnih nabavki, za koje bi se moglo reći da nisu usklađena sa propisima niti sa statutom preduzeća, a na sve, pod nepovoljnim uslovima za preduzeće sklopio je ugovor o pružanje knjigovodstvenih usluga sa preduzećem „Saveti SB” d.o.o. iz Sombora, a zatim zaposlio ekonomistu da obavlja iste poslove. Takođe, zaposlio je drugog pravnika, odnosno sklopio ugovor sa advokatom, dok je na drugoj strani smanjivan broj stvarnih stručnjaka. Direktor Đurković još uvek nije uspeo da nostrifikuje diplomu, koja po našem saznanju verovatno ima rang naše srednje škole i pitanje je da li se može uopšte potvrditi, što bi praktično značilo da je pune dve godine vodio preduzeće bez potrebnih kvalifikacija. Mobing nad zaposlenima, omalovažavanje i podcenjivanje iskusnih i zlata vrednih radnika je bila jedini njegova radna „obaveza” - piše u pismu uzbunjivača, koji je želeo da javnost upozna sa „razlozima” za gašenje JP za prostorno i urbanističko planiranje i zaštitu spomenika kulture „Urbanizam”. Hoće li se neko od nadležnih, najzad, pozabaviti proverom ovih navoda?
savamajstor @ Uto, 29.11.2016. 04:42
boris đurković direkcija za izgradnju grada jp urbanizam nostrifikacija diplome odeljenje za komunalne poslove privreda pruga saveti sb sombor sonta - apatin - sombor - bački breg - baja srp gornje podunavlje turističko-muzejska pruga uzbunjivač vd direktora zaštita spomenika kulture
• Zorić umesto Tomića u kafileriji (13)

Vlada Srbije u tehničkom mandatu smenila je direktora Proteinke.

Foto 22966Foto 18508- Borislav Tomić razrešava se dužnosti direktora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla Proteinka Sombor - objavljeno je u rešenju sa 233. sednice Vlade Srbije, koja je održana 27. jula. Na istoj sednici, imenovan je vršilac dužnosti direktor Proteinke. Funkcija vd direktora preduzeća, koje ozbiljno ugrožava stanovnike Sombora, poverena je Đorđu Zoriću. Novi čelnik Proteinke je do maja 2015. godine bio u bordu direktora PP Aleksa Šantić.
Vlada Srbije je na 233. zasedanju napravila još nekoliko promena u rukovodećim strukturama Proteinke. Umesto Miodraga Sekulića, odlukom Vlade, poziciju u upravnom odboru preduzeća zauzeće Miroslava Drvar. Preostala imenovanja odnosila su se na sastav nadzornog odbora. Dosadašnje članove, Zdravka Sogića i Mariju Marjanović, zameniće diplomirani ekonomisti iz Kljajićeva i Sombora, Nebojša Miščević i Dejan Parčetić. Vlada Srbije na ovoj sednici nije našla za shodno da raspravlja o krajnje problematičnom poslovanju Proteinke i nepovoljnom uticaju na životnu sredinu i zdravlje ljudi.
savamajstor @ Pet, 05.08.2016. 04:54
233. sednica borislav tomić dejan parčetić dpp proteinka - veterinarska ustanova đorđe zorić kljajićevo marija marjanović miodrag sekulić miroslava drvar nebojša miščević pp aleksa šantić proteinka sela sombor vd direktora vlada srbije zdravko sogić životna sredina
• Sanacija puta do Rančeva

Predstavnici MZ Crvenka, Direkcije za izgradnju grada Sombora, Odeljenja za poljoprivredu, te predstavnici Čistoće sastali su se u petak kako bi pronašli rešenje za sanacija puta ka deponiji, odnosno salašu Rančevo.

Foto 22763 Sekretar MZ Crvenka Ilija Zelić je istakao da je ovaj sastanak inicirala je MZ Crvenka, zbog gorućeg problema, puta koji vodi do Rančeva. - Zbog frekventnosti i teretnih kamiona on se veoma često oštećuje, a meštani ističu da problem predstavlja i neprilagođena širina koja onemogućava čak i obično mimoilaženje. Traži se hitno rešenje, ako ne izgradnje ovog puta za koji postoji i gotov projekat čija je vrednost 335 miliona dinara onda bar sanacija puta kako bi ga i meštani, ali naravno i vozila JKP Čistoće mogla koristiti - predočio je Ilija Zelić, sekretar MZ Crvenka. Saša Krstić tehnički direktor direkcije za izgradnju grada Sombora je istakao da je postoji projekat za ovaj put, koji je naručio grad Sombor. - Kada je bilo reči o izgradnji Regionalne deponije projekat je urađen, ali se čeka odluka Republičkih organa, nadležnih za realizaciju ovog projekta - objasnio je Krstić. Po njegovim rečima ono što direkcija za izgradnju grada može sada da uradi je da po nalogu grada odnosno gradskog veća uradi sanaciju bankine i udarnih rupa. I predstavnik odeljenja za poljoprivredu grada Sombor Ivan Zolika je istakao da je za projekat puta prema Rančevu naručilac bio grad Sombor, da je projekat plaćen iz sredstava fonda za poljoprivredu ali da se izgradnja puta ne može finansirati iz ovih sredstava. Novac može biti upotrebljen za sanaciju i adaptaciju atarskih puteva i vetrozaštitnih pojaseva, što će vrlo brzo biti urađeno i očekuje se da će tako na putu biti manje poljoprivredne mehanizacije i prevoznika repe
Nikola Pajić je istakao da je JKP Čistoća itekako zainteresovana za izgradnju ovakvog puta, ali da je 300 miliona dinara za ovo preduzeće ogromna stavka. Od ukupnog prihoda godišnje Čistoća izdvaja 30 miliona dinara za investiciono ulaganja. Pajić je najavio da će ka Gradskom veću, kao prioritet biti upućen predlog za sanaciju ovog puta, kako bi meštani Bilića i Rančeva bez bojazni dočekali zimski period. Vršilac dužnosti direktora Čistoće predočio je da postoje ozbiljne namere centralnih organa vlasti da konačno zaživi priča oko Regionalne deponije u Somboru, i da se za izgradnju centra iskoriste sredstva i van republičkih fondova.
savamajstor @ Sub, 27.09.2014. 23:42
bilić deirekcija za izgradnju grada sombora deponija društvo ilija zelić ivan zolika jkp čistoća mz crvenka nikola pajić odeljenje za poljoprivredu rančevo sanacija puta saša krstić sombor vd direktora
<<>>
1234