Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• SDVDGS: Vatrogasni savez Vojvodine zamagljuje istinu

Odgovor predsedništvo Saveza dobrovoljnih vatrogasnih društava grada Sombora na navode Vatrogasnog saveza Vojvodine.

Foto 28059Dobrovoljna vatrogasna društva iz Saveza DVD Grada Sombora, su saopštila da su, iznenađena odgovorom Vatrogasnog saveza Vojvodine, koji, u najmanju ruku, predstavlja obično zamagljivanje istine, ili po novom spinovanje. - Nikada ni jedna članica našeg Saveza nije rekla da odbija saradnju sa ostalim društvima, štaviše, osnovni zadatak prema Statutu je saradnja sa svim činiocima protivpožarne zaštite. To nije u skladu sa dobrovoljnim vatrogastvom, pa čak ni sa minimumom obične ljudske empatije koja je temelj na kom počiva ljudska civilizacija, i kojem naš Savez teži - navodi se u novom dopisu SDVDGS. Podsećaju da je i formiranje našeg Saveza bilo iz razloga diktatorskog, despotskog ponašanja predsednika Gradskog vatrogasnog saveza, o čemu je VSV uredno obavešten, ali nije usledila nikakva reakcija, štaviše, rukovodstvo VSV je samo počelo da se ponaša na isti način, uslovljavanjem DVD članica SDVDGS članstvom u nekom trećem Savezu, koji će oni podržati, bez obzira na strukturu. 
- Vatrogasni savez Vojvodine trebalo bi da odgovori na pitanje po kom kriterijumu i kom članu Statuta nas je isključilo iz svog Saveza, budući da prema odredbama Statuta ne postoji privremeno isključenje, kao ni osnov za takvo isključenje, niti je na Konferenciji VSV bilo uopšte govora niti odlučivanja o isključenju našeg Saveza. Takođe, trebalo bi da odgovori kako se Izvod iz zapisnika sa sednice na kojoj smo navodno isključeni iz Vatrogasnog saveza Vojvodine, suštinski razlikuje od osnovnog zapisnika, ali to je pitanje na koje će odgovor od njih potražiti nadležni organi - piše u dopisu SDVDGS.
- Kako bilo, novoformirani Gradski vatrogasni savez Sombor (sada treći legalno registrovan na teritoriji grada Sombora) u koji nas pozivaju da se priključimo, prema službenoj belešci Vatrogasnog saveza Vojvodine, sastoji se iz društava koji su dupliranim računima pravdali budžetska sredstva iz prethodne godine, od društava koja su decenijama bila neaktivna i aktivirala se tek nedavno (što pozdravljamo) kao i od društava za koje Savez nema nikakve podatke (u prilogu Službena beleška Vatrogasnog saveza Vojvodine) - intersuju se iz SDVDGS. Postavljaju i pitanje koji je kriterijum po kom ste pet zdravih društava isključili i onemogućili im finansiranje iz budžeta grada Sombora, kao i učešće na konkursu koji je nedavno raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu. - Ako te aktivnosti nazivate „pomoć i rešenje”, onda ste u potpunosti uspeli, pa vam čestitamo! - zaključuju iz Saveza dobrovoljnih vatrogasnih društava grada Sombora.
savamajstor @ Sre, 13.11.2019. 11:00
društvo gradski vatrogasni savez sombor savez dobrovoljnih vatrogasnih društava grada sombora - sdvdgs sombor vatrogasni savez grada sombora vatrogasni savez vojvodine
• Odgovor Vatrogasnog saveza Vojvodine

Povodom teksta (Seoska DVD pred gašenjem - nema odgovora nadležnih) objavljenog od strane SDVDGS, Vatrogasni savez Vojvodine poziva društva u tom savezu da se priključe Gradskom vatrogasnom savezu, koji je član Vatrogasnog saveza Vojvodine i Vatrogasnog saveza Srbije.

Foto 36789 VSV je u svom dopisu dostavio izvod iz odluke VSS kojom se potvrđuje odluka Konferencije Vatrogasnog saveza Vojvodine o novoformiranom Gradskom vatrogasnom savezu grada Sombora (GSV Sombor). - Dobrovoljna vatrogasna društva koja su pristupila novoformiranom GVS su članice Vatrogasnog saveza Vojvodine i po automatizmu i Vatrogasnog saveza Srbije koji subjekat od posebnog značaja, po članu 33 Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama - piše u dopisu.
Vatrogasni savez Vojvodine u nastavku odgovora na tekst „Seoska DVD pred gašenjem - nema odgovora nadležnih” ističe da im se Savez dobrovoljnih vatrogasnih društava grada Sombora u više navrata obraćao za pomoć oko rešavanja stanja u dobrovoljnom vatrogastvu na teritoriji Sombora, te da su oni u tri navrata boravili u Somboru i u saradnji sa lokalnom samoupravom ponudili rešenje koje SDVDGS nije prihvatio iz ličnih razloga pojedinaca i pojedinih članica.
- Samim odbijanjem saradnje sa svim društvima sa područja grada Sombora, SDVDGS sa članicama, ne pridržava se Zakona o protivpožarnoj zaštiti, Zakona o dobrovoljnom vatrogastvu, Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama i Pravilnika Vatrogasnog savez Vojvodine i Vatrogasnog saveza Srbije - navodi se u odgovoru VSV koji je potpisao predsednik Siniša Šavija.
savamajstor @ Uto, 05.11.2019. 10:00
dobrovoljna vatrogasna društva - dvd društvo gradski vatrogasni savez sombor savez dobrovoljnih vatrogasnih društava grada sombora - sdvdgs sombor vatrogasni savez srbije vatrogasni savez vojvodine zakon o dobrovoljnom vatrogastvu zakon o protivpožarnoj zaštiti zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama
• Seoska DVD pred gašenjem - nema odgovora nadležnih

I pored svih obećanja gradonačelnice, Vatrogasnog saveza Vojvodine i Sektora za zaštitu i spasavanje, Dobrovoljna vatrogasna društva Grada Sombora su na rubu egzistencije. Poslednja sredstva neophodna za osnovno funkcionisanje iz budžeta grada namenjena za rad u 2018, dobila su u maju 2019. godine.

Foto 28059Predsedništvo SDVDGS (Saveza dobrovoljnih vatrogasnih društava grada Sombora) kaže da nastavak finansiranja i uređivanja oblasti dobrovoljnog vatrogastva od strane Grada Sombora, kraj 2019. godine DVD-i čekaju sa praznim rezervoarima, isteklim registracijama, dugovima za električnu energiju i druge neophodne troškove, jer još uvek nije raspisan konkurs za finansiranje dobrovoljnih društava iako su sredstva opredeljena budžetom grada. - U gradu Somboru su do nedavno funkcionisala dva vatrogasna saveza, Savez dobrovoljnih vatrogasnih društava Grada Sombora sa pet (5) zdravih DVD-a, koji su opravdali novčana sredstva dobijena u 2018. godini, i drugi, Gradski vatrogasni savez, sa šest (6) DVD-a, od kojih dva rade i pravdaju opredeljena sredstva, a ostali ne pravdaju sredstva, ili ih pravdaju „duplim” računima, ili ih nenamenski troše (o čemu postoji pismeni izveštaj Vatrogasnog saveza Vojvodine). Iako su oba Saveza uredno registrovana u APR, prema proceni čelnika grada i pokrajinskog vatrogasnog saveza, dva saveza su previše za jedan grad, te su na sve načine pokušavali da zdravim društvima priključe ona koja se ne ponašaju u skladu sa zakonom i zaključenim Ugovorima. Nakon što pritisci da se društva ujedine, tj. da se zdrava društva „pokore” i udruže se sa društvima (čiji je nerad bio razlog formiranja drugog Saveza) nisu urodili plodom, Grad Sombor i Vatrogasni savez Vojvodine dolaze do „spasonosne ideje” i osnivaju treći savez, te prisiljavaju sve DVD-e sa teritorije Grada da uđu u njega - saopštilo je predsedništvo SDVDGS. Navode da će treći Savez biti pod pod kontrolom Grada i jedino će njegove članice biti finansirane, te da će Društva koja ne postupe po toj naredbi biti izuzeta iz finansiranja iz lokalnog budžeta. Time je jasno stavljeno do znanja da će se neposlušna društva naterati iznurivanjem tj. ostavljanjem bez finansijske podrške na gašenje, iako su većina od njih starija od 100 godina.
Društva članice Saveza dobrovoljnih vatrogasnih društava grada Sombora, koja su sva do poslednjeg uredno opravdala sredstva iz prethodne godine, su se povodom najnovijih dešavanja obratila početkom septembra 2019. Repubičkom zaštitniku prava građana, kao i Vladi republike Srbije, pozivajući se na Ustavom i drugim zakonima Republike garantovana prava na slobodu udruživanja. Iste zahteve uputili su i gradonačelnici, kao i Vatrogasnim savezima Vojvodine i Srbije. - Za sada je odgovor dobijen jedino od Republičkog ombudsmana, ali samo da je zahtev primljen te da će biti razmotren. Svi ostali nadležni ćute. Čekajući rasplet igara moćnih i silnih, dobrovoljna vatrogasna društva po selima su u sve težoj situaciji, prinuđena da prosjače od kuće do kuće, da se snalaze za gorivo i troškove električne energije, volonterski i u cilju bezbednosti lica i imovine u svojim selima. Najgore je to što se guši duh volonterizma i altruizma, koji svaki dobrovoljac vatrogasac ima prema svojim sugrađanima, koji se ovakvim ponašanjem gradskih vlasti ostavljaju bez primarne protivpožarne zaštite - navode članovi predsedništva Saveza dobrovoljnih vatrogasnih društava grada Sombora.
Prema proceni profesionalaca iz Vatrogasno spasilačke jedinice Sombor, za dolazak na mesto požara potreban je minut po kilometru. To svakako ne zvuči utešno za meštane tridesetak kilometara udaljene Riđice, ili 25 km udaljenog Alekse Šantića, a ni meštana ostalih naseljenih mesta. - Pune dve godine traju pregovori sa gradskom upravom o načinu i modelima finansiranja. Sredstva su u te dve godine predviđena budžetom i znatno povećana u odnosu na prethodni period, samo što su isplaćivana sa ogromnim zakašnjenjem, ili, kao u ovoj godini – još nikako. Nakon dolaska čelnika Vatrogasnog saveza Vojvodine koji su na rečima nudili pomoć, a u stvarnosti se zalagali za utvrđivanje svog uticaja, svaki kontakt sa gradskom upravom je prekinut, a društva su dobila protivzakonit ultimatum – učlaniti se u novoosnovani Savez, ili finansiranja neće biti - saopštilo je predsedništvo Saveza dobrovoljnih vatrogasnih društava grada Sombora - SDVDGS. Članice ovog saveza su proletos, usled nedostatka goriva i neregulisanih načina finansiranja, bile primorane da redukuju intervencije.
savamajstor @ Pet, 01.11.2019. 08:00
aleksa šantić bački breg bezdan dobrovoljna vatrogasna društva - dvd gradski vatrogasni savez riđica savez dobrovoljnih vatrogasnih društava grada sombora - sdvdgs sela sombor stanišić svetozar miletić vatrogasni savez vojvodine
• Vatrogasci redukuju intervencije jer nemaju goriva!

Savez dobrovoljnih vatrogasnih društava grada Sombora obaveštava stanovnike naseljenih mesta Bezdan, Svetozar Miletić, Bački Breg i Stanišić da je na sednici predsedništva doneo odluku da, zbog nepostupanja lokalne samouprave i nadležnog saveza u ovoj i prethodnoj godini, obustave intervencije van navedenih sela, te da u zavisnosti od procene, intervenišu u samim naseljima.

Foto 28059Foto 21869SDVDGS je na ovu odluku, kako navode, bio primoran zbog finansijske nelikvidnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava iz tih naseljenih mesta, kao i zbog još uvek neregulisanog načina finansiranja od strane grada Sombora za 2018. i 2019. godinu, kao i drugih nadležnih institucije. Predsedništvo je na hitno sazvanoj sednici donelo odluke da se usled nedostatka pogonskog goriva i finansijskih sredstava za nabavku istog, do daljnjeg obustavljaju intervencije DVD Bezdan, Svetozar Miletić, Stanišić i Bački Breg na poziv VSJ van naseljenog mesta, zatim da će članice Saveza prema proceni situacije/intervencije (hitnost reagovanja i razmera požara) reagovati na poziv građana naseljenog mesta na telefone DVD, dobrovoljnih vatrogasaca ili VSJ, isključivo u granicama naseljenog mesta i to do iscrpljivanja preostalih resursa goriva u vatrogasnim vozilima. Rukovodstvo SDVDGS je odlučilo i da se članovi - dobrovoljni vatrogasci, intervencijama vatrogasno spasilačke jedinice Sombor, priključuju samo ako se obezbedi prevoz do mesta gašenja i druga logistika potrebna za intervenciju.
- Odluke su donete nakon obraćanja, više puta usmeno i pismeno, nadležnim institucijama, i to gradonačelnici Sombora i Vatrogasnom savezu Vojvodine, a koji su se oglušili o naše molbe. Građani i dalje mogu očekivati podršku i pomoć dobrovoljnih vatrogasaca u navedenim naseljenim mestima, s tim da zbog nedostatka goriva, ne postoji mogućnost izlazaka na intervencije vatrogasnim vozilima - navode iz Saveza. Ističu da će i dalje obavljati intervencije zajedno sa članovima VSJ njihovim vozilima, ukoliko za to bude potrebe, kao i da će peta članica Saveza, DVD Sombor, reagovati na isti način, u sadejstvu sa ostalim članicama.
SOinfo.org je ovim povodom uputio pitanja gradonačelnici Sombora Dušanki Golubović i nadležnima u Vatrogasnom savezu Vojvodine. Tražili smo da objasne zašto je zbog nečinjenja, najmanje trećina stanovnika na teritoriji grada Sombora, postala ugrožena od požara.
savamajstor @ Sre, 03.04.2019. 04:58
bački breg bezdan dobrovoljno vatrogasno društvo - dvd društvo gradonačelnica pogonsko gorivo savez dobrovoljnih vatrogasnih društava grada sombora sela sombor stanišić svetozar miletić vatrogasni savez vojvodine vatrogasno spasilačka jedinica
• Miletićka vatrogasna tradicija od 115 godina

Proteklog vikenda Dobrovoljno vatrogasno društvo u Svetozaru Miletiću svečanom skupštinom obeležilo je 115 godina postojanja.

Foto 28059Foto 28058 Svetozar Miletić, čije vatrogasno društvo je svečanom sednicom obeležilo 115 godina neprekidnog postojanja, ne mora da brine o tome ko će da nasledi dobrovoljno vatrogastvo. Društvo sada ima oko stotinu članova, a veoma je brojan i podmladak.
- Veoma sam zadovoljan našim podmlatkom, čini mi se da su mladi shvatili da je lepo biti vatrogasac. Ovaj posao je jako težak, a još je teže doći do sredstava. Nedostaje nam mnogo opreme, ali smo u zadnje dve-tri godine uspeli da nabavimo dosta toga - kazao je predsednik DVD „Svetozar Miletić”, Antal Surnić i naglasio da DVD posebnu zahvalnost duguje Ištvanu Vukoviću, koji održava kamion za intervencije.
- Pre pet-šest godina pridružio nam se veliki broj mladih meštana, podmladili smo sastav društva, pa se sada na takmičenjima pojavljujemo sa osamdesetak članova u više ekipa. Sada u našem društvu imamo i decu, mlade. Sledeće sedmice organizujemo takmičenje vatrogasaca u Svetozaru Miletiću, na kojem ćemo nastupiti sa čak pet ekipa. Što se opreme tiče, imamo jedan kamion - cisternu FAP iz 1975. godine, koji smo pre dve-tri godine sopstvenim snagama potpuno obnovili - ispričao je komandir DVD „Svetozar Miletić” Atila Kočiš.
Vatrogasni savez Srbije dodelio je Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Svetozar Miletić” odlikovanje NJ.K.V. Kraljevića Tomislava Karađorđevića 1. stepena, a isti orden 3. stepena dodeljen je komandiru Atili Kočišu, predsedniku DVD Antunu Surniću i sekretarki društva Soki Dujčik. Dodeljene su i značke i plakete Vatrogasnog saveza Vojvodine najmlađim članovima, a pročitana su i unapređenja dobrovoljnih vatrogasaca iz Svetozara Miletića.
triletrip @ Sre, 08.06.2016. 01:14
antal surnić atila kočiš dobrovoljno vatrogasno društvo društvo jubilej orden kraljevića tomislava požar sela selo sombor svetozar miletić vatrogasci vatrogasni savez srbije vatrogasni savez vojvodine