Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Zagađenje Plazovića na sednici Štaba

Zasedao je Štab za vanredne situacije grada Sombora. Članovi su se uz obavezne planove i programe, ozbiljno bavili i zagađenjem vodotoka u Riđici, za koje još uvek nema valjanog izveštaja nadležnih inspekcija Srbije i Mađarske.

Foto 33159 Informacije o incidentu na Bačbokodskom kraku Plazovića preneli su Vladislav Milošev, direktor i Kristina Braun Luković, ispred VDP Zapadna Bačka. - Zagađenje je uočeno 12. januara 2018. godine, obaveštene su nadležne inspekcije, Agencija za zaštitu životne sredine i druge institucije u Srbiji koje su alarmirale nadležne institucije u Mađarskoj, sa zahtevom da se odgovori o kakvom je zagađenju reč i šta se preduzima da se otkloni. Nakon toga, nadležne institucije Srbije i Mađarske održale su 25. januara vanredni sastanak i obišle lokaciju na kojoj je zagađenje uočeno. Konstatovano je da se zagađivač nalazi na području Bačbokoda, da je zagađenje organskog porekla, te da mađarske inspekcijske službe redovno sankcionišu zagađivača, ali je situacija na Bačbokodskom kraku Plazovića nepromenjena - piše u izveštaju sa sednice Štaba za vanredne situacije, koji će se, na osnovu zaključka sa sednice, obratiti Ministarstvu poljoprivrede – Republičkoj direkciji za vode, sa zahtevom da se sa republičkog nivoa od nadležnih mađarskih institucija zatraži odgovor na pitanje zašto već mesec dana Plazovićem teče zagađena voda i šta se preduzima da se zagađenje otkloni. Rečeno je i da je voda na Bačbokodskom Plazoviću poslednji put uzrokovana 7. februara i da rezultati analize još nisu poznati. Srđan Merei, direktor Zavoda za javno zdravlje u Somboru izvestio je članove Štaba da je epidemiološka situacija na teritoriji grada pozitivna, nije zabeležen nijedan slučaj morbila, a i grip je u granicama ispod srednjeg nivoa.
Štab za vanredne situacije grada Sombora je na sednici razmotrio i usvojio izveštaj o radu za prethodnu, a potom i plan za tekuću godinu. Planom se predviđa da u narednom periodu budu pripremljen program mera i radova na smanjenju rizika od poplava, izrađena procena ugroženosti i Plan zaštite i spasavanja, ali i da sa štabovima za vanredne situacije opština koje pripadaju Bačkim vodotocima razmene iskustva o problemima, rizicima i opasnostima po stanovništvo, materijalna, kulturna dobra i životnu sredinu.
savamajstor @ Uto, 20.02.2018. 00:38
bačbokod bačbokodski krak bački vodotoci društvo ministarstvo poljoprivrede - republička direkcija za vode plan zaštite i spasavanja plazović program mera i radova na smanjenu rizika od poplava republika mađarska riđica sela sombor srđan merei štab za vanredne situacije uzorkovanje vode vladislav milošev zagađenje zavod za javno zdravlje
• Nema više bakterije u vodi! (3)

Poslednja mikrobiološka ispitivanja vodovoda u Kljajićevu pokazala su odsustvo opasne bakterije Pseudomonas aeruginosa.

Foto 10230- Analizirani uzorak vode odgovora propisima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće - navodi se u izveštaju o ispitivanju, koji je 17. avgusta 2015. godine izdao Zavod za javno zdravlje Sombor. Isti izveštaj, u rubrici, Mišljenje o kvalitetu vode za piće, potvrđuje da uzorak vode mikrobiološkim kvalitetom odgovara zahtevima istog pravilnika. Zavod za javno zdravlje je vodu uzorkovao 10. avgusta na vodovodnom punktu „Složna braća” u Kljajićevu. 
Poslednja analiza vode tako „suspenduje” rešenje Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju od 7. avgusta tekuće godine kojim je se zabranjuje upotreba vode za piće i kupanje. U prilogu vesti možete preuzeti zvanični Izveštaj o ispitivanju - 17. avgust.
savamajstor @ Čet, 20.08.2015. 01:34
higijenska ispravnost izveštaj o ispitivanju kljajićevo mesna zajednica mikrobiološki kvalitet vode pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju sela složna braća sombor uzorkovanje vode voda vodovod zavod za javno zdravlje sombor