Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Potpisan ugovor za obnovu bezdanske prevodnice

JVP „Vode Vojvodine” potpisalo je dva ugovora u okviru IPA programa prekogranične saradnje, a jedan se tiče rekonstrukcije prevodnice na Dunavu kod Bezdana.

Foto 8585Dva ugovora će doneti višemilionska ulaganja u Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav u 2018. godini. Jedan projekat je revitalizacija kanala Begej, na potezu od Kleka do Srpskog Itebeja, gde je planirano ulaganje oko sedam miliona evra. Drugi projekat odnosi se na obnovu prevodnice Bezdan i hidročvora Šebešfok, za šta je predviđeno oko 3,5 miliona evra. Radovi iz ovih projekata odvijaće se naredne godine - saopštilo je Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine”.
Cilj radova kod Bezdana je unapređenje funkcionalnosti samog kanala. Na prevodnici Bezdan planirani su radovi na njenom osposobljavanju, kao jednog od ključnih objekata za plovni put Vrbas - Bezdan i značajne uloge ove prevodnice u odbrani od visokih vodostaja Dunava. Inače, prevodnica Bezdan nije u funkciji više od četvrt veka. Radovi na sanaciji ustave i prevodnice Šebešfok dovešće do boljeg protoka Bajskog kanala, unaprediće rad sistema za odvodnjavanje, a kako je kanal Baja – Bezdan proglašen zaštićenim područjem prve kategorije u Gornjem Podunavlju, poboljšaće se i turistička ponuda na kanalu.
Budžet kojim raspolaže srpska strana je skoro 3,5 miliona evra. Početak radova je planiran krajem naredne godine i trebalo bi da budu gotovi tokom 2020. godine.
Projekat je deo Intereg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija i od strateške je važnosti za pogranični region između dve države. Finansijer radova je Evropska unija. Prijavu za projekat JVP „Vode Vojvodine” podnelo je u saradnji sa mađarskom Direkcijom za vode i Fondom „Evropski poslovi” AP Vojvodine.
triletrip @ Uto, 21.11.2017. 01:28
ap vojvodina bezdan društvo dunav evropska unija hidrosistem dunav-tisa-dunav ipa jvp vode vojvodine mađarska nautika plovidba prekogranična saradnja prevodnica privreda rumunija šebešfok sombor srbija ugovor ustava
• Oprema za monitoring Bajskog kanala

U okviru projekta „Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kanala Baja - Bezdan” u toku je nabavka opreme za monitoring.

Foto 6435U narednim danima biće kompletiran tender za nabavku opreme koja će omogućiti da se redovno prati stanje Bajskog kanala u budućnosti. Nabavka opreme predstavlja završnu fazu projekta „Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kanala Baja-Bezdan”, koji se sprovodi u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija - saopštilo je Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine”. Nosilac projekta za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Bajskog kanala vrednog više od 850.000 evra je mađarska institucija „ADUKOVIZIG”, dok je partner sa srpske strane JVP „Vode Vojvodine”, a pridruženi partner Vodoprivredno preduzeće „Zapadna Bačka”. Projekat se sprovodi u skladu sa Evropskom direktivom o vodama. Ovaj projekat u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija ima za cilj uspostavljanje zajedničkih mera za odbranu od poplava na ovom kanalu, te razvoj optimalnih mera za poboljšanje kvaliteta njegove vode, razvoj kvantitativnog i kvalitativnog monitoringa kanala i harmonizacija sa standardima EU. Sama rekonstrukcija kanala Baja - Bezdan i ustave Šebešfok je u skladu sa planovima za povećanje njegove turističke atraktivnosti, što bi dovelo i do otvaranja novih radnih mesta u oblasti nautičkog turizma.
triletrip @ Čet, 13.10.2011. 15:01
baja bezdan evropska unija ipa kanal šebešfok sombor ustava vode vojvodine