Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Uslužni centar proširen za 170 kvadrata

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović otvorili su renovirani uslužni centar, od danas Jedinstveno upravno mesto (JUM) u Županiji.

Foto 37168 Postojeći uslužni centar je saniran, adaptiran, rekonstruisan i ujedno proširen za 92 kvadratna metra, pa je ukupna površina dostigla 263 m2. Uslugama dosadašnjeg najjednostavnijeg oblika upravnog mesta u kome su građani podnosili zahteve uprave, dodato je podnošenje zahteva za izdavanje ličnih karti, pasoša i postupci za državljanstvo, kao i šalter Pošte Srbije. Branko Ružić zahvalnost rukovodstvu grada što su u velelepnom zdanju uspeli da implementiraju ono što je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predvidelo. - Mislim da će Sombor biti jedan od lidera, imajući u vidu da je Sombor i ranije imao Uslužni centar koji je bio visoko na lestvici u odnosu na Srbiju. Ono što je novina i što je bila intencija kada smo otpočeli sa ovim pilot projektom, jeste da će ovde biti otvoren i šalter Policijske uprave i to će biti prvo takvo jedinstveno upravno mesto u Srbiji gde će građani rešavati pitanja vezana za lične karte, putne isprave, državljanstva, a u najskorijoj budućnosti i za vozačke i saobraćajne dozvole - rekao je Ružić.
Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović je podsetila da je Sombor imao uslužni centar sa 12 šaltera namenjnih za posebne poslove organizacionih oblika gradske uprave. - Zahvaljujući novoj koncepciji jedinstvenog upravnog mesta i velikoj podršci koju smo i u finansijskom smislu dobili od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, sada smo izveli, kako infrastrukturne radove kojima smo povećali kapacitete samog uslužnog centra, tako i na određeni način usložavanje procedura koje JUM podrazumeva - objasnila je gradonačelnica. Kako kaže više neće služiti  isključivo za zajedničko nalaženje svih šalterskih službi „već istovremeno izlaženje u susret kako građanima, tako i privredi na drugačiji ekonomičniji i efikasniji način”. Gradonačelnica je dodala da je ovo kraj jedne važne faze u realizaciji JUM-a, ali da gradska uprava još uvek identifikuju brojne situacije u kojima se efikasnije i ekonomičnije mogu ostvarivati prava građana.
Ministarstvo je za finansiranje osam jedinstvenih upravnih mesta u lokalnim samouravama kroz prošlogodišnji fond izdvojilo 52 miliona dinara. Somborski projekat je vredan sedam miliona, računajući i udeo grada od 700.000 dinara.
savamajstor @ Sub, 11.01.2020. 02:14
branko ružić društvo dušanka golubović jedinstveno upravno mesto jum ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu policijska uprava sombor uslužni centar
• Oglasna tabla za zaposlene u Županiji

Aplikaciju Oglasna tabla namenjenu za interno informisanje zaposlenih o reformi javne uprave i obaveštavanje o njihovim pravima, obavezama i mogućnostima za usavršavanje.

Foto 36704 Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić potpisao je ugovore sa 10 opština i gradova, koje će u okviru pilot projekta početi da koriste aplikaciju „Oglasna tabla”. Ugovore su potpisali Sombor, Zrenjanin, Kruševac, Kragujevac, Gradska opština Čukarica Beograd, Gradska opština Savski venac Beograd, Bačka Topola, Ub, Lebane, Gradska opština Palilula Niš - objavljeno je na sajtu ministarstva. Kako se može videti, ugovor je u ime grada Sombora potpisao Nemanja Sarač, gradski većnik za kulturu i obrazovanje.
Prilikom potpisivanja ugovora Ružić je rekao da je aplikacija „Oglasna tabla” kreirana za potrebe boljeg informisanja o reformi javne uprave, odnosno za unapređeniju komunikaciju između svih nivoa vlasti. - Svesni da je komunikacija ključ za uspeh, zahtevao sam da se osmisli način da na jednom mestu zaposleni imaju sve informacije o svojim pravima i obavezama u okviru reforme javne uprave - naveo je Ružić. Ideja je, po njemu, da se boljim informisanjem zaposlenih utiče na kvalitet usluge koju dobijaju građani. Zaposleni u javnoj upravi će putem aplikacije imati priliku da dobiju informacije, kako iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, tako i iz svih institucija, koje su uključene u reformu. - Istovremeno, imaćete i svoj lični kutak za vašu opštinu u kojoj ćete moći da distribuirate informacije koje su isključivo na lokalnom nivou – da li je to informacija o radnom vremenu, o novoj sistematizaciji, nekoj lokalnoj odluci i drugo - poručio je ministar državne uprave i lokalne samouprave. Naredne dve nedelje biće organizovane obuke za rad u aplikaciji, i to za administratore na lokalnom nivou i za zaposlene kao korisnike aplikacije.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je pre nešto više od mesec dana gradu Somboru preusmerilo oko četiri miliona dinara za radove na ustanovljavanju Jedinstvenog upravnog mesta u Uslužnom centru. Planom javnih nabavki postupci za izbor izvođača, zanatski i elektroinstalaterskih radova, odnosno za nabavku nameštaja trebalo je da počne u avgustu. Do danas se to nije dogodilo.
savamajstor @ Pet, 25.10.2019. 05:00
branko ružić društvo javne nabavke ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nemanja sarač oglasna tabla sombor uslužni centar
• Postupci zbog pet hiljada dinara duga

Upozorenje nadležni službi gradske uprave.

Foto 5000Odeljenje lokalne poreske administracije je objavilo obaveštenje o izdavanju opomena fizičkim licima i preduzetnicima čija su dugovanja veća od 5.000 dinara. - Neplaćeno poresko dugovanje potrebno je platiti u roku od pet dana od dana prijema opomene - saopštili su nadležni. Navode da ukoliko poreska obaveza ne bude plaćena u ostavljenom roku, ili ako u tom roku ne bude podnet zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga, Odeljenje će otpočeti postupak prinudne naplate. Nadležni pozivaju građane i preduzetnike koji duguju po osnovu poreza da se za sve informacije obrate Odeljenju lokalne poreske administracije, šalteri 2 i 3 uslužnog centra Županije, ili putem telefona, 025/468-202 ili 468-203.
Lokalnim poreskim prihodima smatra se porez na imovinu građana, porez na imovinu pravnih lica i preduzetnika, takse, naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa, odnosno ostali javni prihodi u koje između ostalog spadaju prihodi od izdavanja u zakup ili korišćenje, te kazne po prekršajnim postupcima.  Završni račun budžeta grada Sombora za 2018. godinu kaže da je prihod od poreza na imovinu bio 441,7 miliona dinara ili oko 88,3 odsto planiranog. Čak dva i po puta bolji učinak od očekivanog u prethodnoj godini ostvaren je kod novčanih i mandatnih kazni za prekršaje u korist nivoa grada. Umesto navedena tri miliona u budžet grada slilo se 7,69 miliona dinara.
savamajstor @ Sre, 23.10.2019. 02:31
društvo odeljenje lokalne poreske administracije porez na imovinu građana porez na imovinu pravnih lica i preduzetnika sombor uslužni centar završni račun budžeta grada
• Četiri miliona za nove radove u uslužnom centru

Nedavno je na zvaničnom gradskom sajtu objavljeno da će biti uspostavljano jedinstveno upravno mesto koje će građanima omogućiti da prilikom podnošenja poreske prijave poreza svi podaci o prenosu vlasništva istovremeno budu dostavljeni i javnim komunalnim preduzećima JKP Vodokanal, JKP Čistoća, JKP Energana i JKP Vodovod Bezdan.

Foto 10117Tada je objavljeno da će biti nastavljeno sprovođenje aktivnosti za definisanje jedinstvenih upravnih mesta, a ujedno će se izvoditi radovi na adaptaciji i proširenju postojećeg Uslužnog centra koji će biti profesionalan i moderan servis građana. Sedmim izmenama javnih nabavki, s kraja avgusta, Grad Sombor je po osnovu saglasnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave predvideo da za dalje radove u uslužnom centru izdvoji nešto više od četiri miliona dinara. Najavljena je realizacija tri javne nabavke male vrednosti čije je raspisivanje planirano za avgust sa rokom realizacije do oktobra. Međutim, to se još uvek nije dogodilo. Uglavnom, grad Sombor bi za građevinsko-zanatske i elektroinstalaterske radove opredelio 963.116, odnosno 1.252.100 dinara. Preostalih 1,87 miliona dinara namenjeno je za izradu i ugradnju nameštaja sa uređenjem enterijera. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je objavilo da je za jedinstveno upravno mesto u Somboru, krajem 2018. godine, opredeljeno sedam miliona dinara.
Somborska uprava je u svom predstavljanju JUM-a navela da građani na šalteru 3 i 4 Uslužnog centra (zgrada Županija) mogu potpisati izjavu kojom će dati saglasnost da lokalna poreska administracija dostavi dalje potrebne podatke javnim komunalnim preduzećima. - Na ovaj način vlasnik nepokretnosti ne bi morao da posebno prijavljuje promenu vlasništva na nepokretnosti svim javnim komunalnim preduzećima čije komunalne usluge koristi, već bez odlaska u javna komunalna preduzeća ažurira podatke vezane za nepokretnost (nasleđe, poklon, kupoprodaja). Nadležni su naveli da lokalna samouprava već godinama ima najjednostavniji oblik jedinstvenog upravnog mesta – Uslužni centar, odnosno jedinstveni šalter (one-stop-shop) gde se na jednom mestu primaju svi zahtevi stranaka koji se rešavaju u upravi, sa ciljem da Gradska uprava postane bolji servis i da pruži bolju i kvalitetniju uslugu građanima. Ovo jedinstveno upravno mesto u Somboru, u smislu njegovog osmišljavanja, uspostavljeno je uz podršku USAID projekta za odgovornu vlast. Otvorila ga je 2010. godine tadašnja američka ambasadorka Meri Vorlik.
savamajstor @ Pon, 23.09.2019. 03:03
društvo javna nabavka male vrednosti jedinstveno upravno mesto meri vorlik ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sombor uslužni centar
• Četiri godine bez napretka

Transparentost Srbija sprovela je tokom 2019. godine istraživanje, ocenjivanje i rangiranje svih gradova i opština na osnovu kriterijuma transparentnosti, određenih preko 95 indikatora.

Foto 36465 Indeks transparentnosti grada Sombora nije se menjao u odnosu na prethodno ispitivanje i ostao je na nivou iz 2015. godine. Tada je, kao i danas, LTI iznosio 52. Naša lokalna samouprava nije bila obuhvaćena istraživanjem iz 2017. godine. Iako je ukupna ocena identična sa 2015. godinu, grad Sombor je isključivo zbog pada transparetnosti u drugim sredina napredovao devet mesta i sada zauzima 13 poziciju u konkurenciji 145 lokalne samouprave u Srbiji. Transparentniji smo u odnosu na preostale jedinice zapadnobačkog okruga, koje nisu uspele da premaše LTI 50. Grad Sombor ima 15 „bodova” manje u odnosu na najtransparentniju lokalnu sredinu - Plandšite (67), iza koje su našli Paraćin i Novi Pazar sa LTI 66. Naša lokalna samouprava je netransparentnija postala na najznačajnijim pitanjima. Tako je u poslednje dve godine na gradskom sajtu prestalo objavljivanje odluka koje usvajaju skupština i gradsko veće, odnosno akata pre razmatranja na sednici skupštine. Sve to je na gradskom sajtu bilo dostupno 2015. godine. SOinfo.org je u nekoliko navrata tokom ove godine zatražio sazive i odluke aktuelnog Gradskog veća, međutim do sada, i pored isteka svih rokova, zahtevane informacije i dokumentacija nismo dobili.
Sombor je „bodove transparentnosti” izgubio i kod razmatranja završnog računa budžeta za 2017. godinu, odnosno objavljivanja predloga završnog računa budžeta i usvajanja završnog računa budžeta, te objavljivanja i razmatranja revizije završnog računa budžeta. LTI poeni iz 2015. godine „nestali” su i zbog ukidanja ranije prakse da u uslužnom centru (šalter sali), u prostorijama uprave ili na sajtu grada građani prijave nepravilnosti u radu odnosno kršenje zakona. Kako je navedeno u rezultatima istraživanja, danas postoje mehanizmi da se putem sajta grada ukaže na korupciju. Lokalna samouprava tokom trajanja istraživanja, u predviđenom roku od tri meseca, nije ažurirala informator o radu, ali ni obuhvatila plan javnih nabavki sa linkom ka dokumentu. Nazadovali smo i na polju objavljivanja javnih konkursa za direktore javnih preduzeća, odnosno ustanova, unutrašnje sistematizacije i organizacije lokalne samouprave, kao i izveštaja o dodeli imovine u zakup.
Vredne bodove, koji su sprečili smanjenje Indeksa transparentnosti, doneli su novoustanovljeni indikatori. Lokalna samouprava je usvojila Lokalni antikorupcijski i Plan integriteta, te počela da objavljuje urbanističke planove.
savamajstor @ Čet, 12.09.2019. 05:13
budžet gradsko veće indeks transparentnosti javni konkurs za imenovanje direktora lokalni antikorupcijski plan lti plan integriteta skupština grada sombor transparentnost srbija urbanistički planovi uslužni centar završni račun
>>
1234
. . .
8