Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Četiri godine bez napretka

Transparentost Srbija sprovela je tokom 2019. godine istraživanje, ocenjivanje i rangiranje svih gradova i opština na osnovu kriterijuma transparentnosti, određenih preko 95 indikatora.

Foto 36465 Indeks transparentnosti grada Sombora nije se menjao u odnosu na prethodno ispitivanje i ostao je na nivou iz 2015. godine. Tada je, kao i danas, LTI iznosio 52. Naša lokalna samouprava nije bila obuhvaćena istraživanjem iz 2017. godine. Iako je ukupna ocena identična sa 2015. godinu, grad Sombor je isključivo zbog pada transparetnosti u drugim sredina napredovao devet mesta i sada zauzima 13 poziciju u konkurenciji 145 lokalne samouprave u Srbiji. Transparentniji smo u odnosu na preostale jedinice zapadnobačkog okruga, koje nisu uspele da premaše LTI 50. Grad Sombor ima 15 „bodova” manje u odnosu na najtransparentniju lokalnu sredinu - Plandšite (67), iza koje su našli Paraćin i Novi Pazar sa LTI 66. Naša lokalna samouprava je netransparentnija postala na najznačajnijim pitanjima. Tako je u poslednje dve godine na gradskom sajtu prestalo objavljivanje odluka koje usvajaju skupština i gradsko veće, odnosno akata pre razmatranja na sednici skupštine. Sve to je na gradskom sajtu bilo dostupno 2015. godine. SOinfo.org je u nekoliko navrata tokom ove godine zatražio sazive i odluke aktuelnog Gradskog veća, međutim do sada, i pored isteka svih rokova, zahtevane informacije i dokumentacija nismo dobili.
Sombor je „bodove transparentnosti” izgubio i kod razmatranja završnog računa budžeta za 2017. godinu, odnosno objavljivanja predloga završnog računa budžeta i usvajanja završnog računa budžeta, te objavljivanja i razmatranja revizije završnog računa budžeta. LTI poeni iz 2015. godine „nestali” su i zbog ukidanja ranije prakse da u uslužnom centru (šalter sali), u prostorijama uprave ili na sajtu grada građani prijave nepravilnosti u radu odnosno kršenje zakona. Kako je navedeno u rezultatima istraživanja, danas postoje mehanizmi da se putem sajta grada ukaže na korupciju. Lokalna samouprava tokom trajanja istraživanja, u predviđenom roku od tri meseca, nije ažurirala informator o radu, ali ni obuhvatila plan javnih nabavki sa linkom ka dokumentu. Nazadovali smo i na polju objavljivanja javnih konkursa za direktore javnih preduzeća, odnosno ustanova, unutrašnje sistematizacije i organizacije lokalne samouprave, kao i izveštaja o dodeli imovine u zakup.
Vredne bodove, koji su sprečili smanjenje Indeksa transparentnosti, doneli su novoustanovljeni indikatori. Lokalna samouprava je usvojila Lokalni antikorupcijski i Plan integriteta, te počela da objavljuje urbanističke planove.
savamajstor @ Čet, 12.09.2019. 05:13
budžet gradsko veće indeks transparentnosti javni konkurs za imenovanje direktora lokalni antikorupcijski plan lti plan integriteta skupština grada sombor transparentnost srbija urbanistički planovi uslužni centar završni račun
• Administrativne takse po novim cenama

Na poslednjem zasedanju Skupštine grada Sombora odbornici su usvojili predlog cenovnika gradskih administrativnih taksi.

Foto 9921- Glavni razlog za donošenje odluke o administrativnim taksama nakon usvajanja Odluke o budžetu za 2015. godinu, je u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o izgradnji i planiranju. Usvajanjem ovog predloga, utvrđene su tarife za gradske administrativne takse, srazmerno troškovima koji proizilaze za grad obavljanjem navedenih poslova, te se na ovaj način ostvaruju prihodi u budžetu grada - piše u obrazloženju. Ubuduće će se za zahtev, molbu, predlog, prijavu i drugi podnesak iz izvorne nadležnosti Grada plaćati 130 dinara, a za zahtev za davanje mišljenja o primeni opštinskih propisa 340 dinara. Žalbe protiv rešenja koje donose gradski organi koštaće 130 dinara, za sva rešenja koje donose gradski organi 170 dinara. Vanredni pravni lek na rešenja iz nadležnosti grada plaćaće se 830 dinara. Izdavanje saglasnosti za raskopavanje javnih površina građani biće 500, a saglasnost na projekte za objekte koji će se graditi na gradskom zemljištu dve hiljade dinara. Obaveštenje o nameni prostora na osnovu urbanističkih planova po novom cenovniku, za individualne objekte građana će se izdvajati 970 dinara, a za sve poslovne, poljoprivredne i objekte kolektivne gradnje 3.620 dinara. Nova cena urbanističkih planova je 18.530 dinara, potvrđivanje urbanističkog projekta 9.270 dinara, za urbanistički projekat kojim se sprovodi urbanistički plan 4.220 dinara, a potvrđivanje projekata parcelacije i preparcelizacije 5.000 dinara.
Građanima će ubuduće za izdavanje odobrenja za zauzimanje javnih površina (stolovi, ulične tezge, reklamni panoi) biti potrebno 500 dinara, za rešenja o postavljanju privremenih i montažnih objekata i letnjih bašti 1.670 dinara, dok će za poslovni objekti veći od 400 kvadrata (proizvodni objekti, magacini, skladišta) odobrenje koštati 10.000 dinara. Vozači u Somboru će godišnju registraciju redova vožnje za sve linije plaćati 1.670 dinara. Ostale registracije po zahtevu biće 500, izdavanje taksi dozvola 830, a promena podataka u taksi dozvoli 340 dinara.
milangagrčin @ Čet, 05.02.2015. 02:04
administrativne takse građevinski objekti izvorni prohodi lokalne samouprave skupština grada sombor taksi služba urbanistički planovi zauzimanje javnih površina