Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Podsećanje na odredbe Zakona o stanovanju

Organizovanje upravljanja stambenim zajednicama i izbor upravnika ili profesionalnog upravnika je obaveza propisana Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.

Foto 31440Zakonske obaveze upravnika stambene zajednice su da zastupa i predstavlja zajednicu, da izvršava odluke stambene zajednice, predlaže program održavanja i stara se o njegovoj realizaciji... Kao posebno značajne obaveze, Odeljenje inspekcije i komunalne policije navodi obavezu upravnika da organizuje radove kada su potrebne hitne intervencije. - Pod hitnim intervencijama se smatraju aktivnosti na održavanju zgrade koje se bez odlaganja moraju izvršiti radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti i zaštite imovine od oštećenja. Upravnici, odnosno profesionalni upravnici, dužni su da odmah po saznanju, a najkasnije u roku od 48 časova od saznanja, preduzmu mere radi izvođenja hitnih intervencija i angažuju organizaciju koja izvodi potrebnu vrstu radova. Stanari, odnosno vlasnici posebnih delova, dužni su da omoguće nesmetano obavljanje radova u meri koja je neohodna za otklanjanje neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi - objavljeno je na zvaničnom gradskom sajtu.
Upravnici, ukoliko ne preduzmu potrebne mere radi obavljanja hitnih intervencija, odgovaraju za nanetu štetu. Nadzor nad sprovođenjem odredbi Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, odnosno registraciji stambenih zajednica i izboru upravnika vrše komunalni inspektori, koji će u slučaju nepoštovanja odredbi Zakona preduzeti propisane mere.
savamajstor @ Uto, 11.09.2018. 03:11
društvo hitne intervencije komunalni inspektor odeljenje inspekcije i komunalne policije sombor stambene zajednice stanari upravnik zgrade zakon o stanovanju
• Tekuće održavanje zgrada od 220 dinara

Završena je javna rasprava o Nacrtu odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim zgradama.

Foto 2248- Cene za tekuće održavanje u stambenim zgradama određene su u apsolutnom iznosu, kod zgrada bez lifta cena je 220, a u zgradama sa liftom 287 dinara po stanu - objavljeno je na zvaničnom gradskom sajtu. Željko Laslo, savetnik u Odeljenju za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove, objasnio je na javnoj raspravi da se u nacrtu odluke, nalazi i naknada za rad prinudnog upravnika utvrđena u skladu sa brojem posebnih delova. - Za zgrade koje imaju do osam posebnih delova iznos naknade za rad prinudnog upravnika je 147 dinara po stanu, od osam do 30 delova naknada može iznositi 176 dinara, a sa više od 30 posebnih delova zgrade 205 dinara po stanu - preneo je Laslo navodeći da su minimalni iznosi utvrđeni u skladu sa kriterijumima Ministarstva, u odnosu na starost zgrade, kao i u odnosu na to da li zgrada ima ili nema lift. On je izvestio i da je lokalna samouprava imala obavezu da u skladu sa Zakonom o stanovanju donese akt kojim će odrediti minimalne cene za investiciono i tekuće održavanje u zgradama i da utvrdi iznos naknade za rad prinudnih upravnika u kojima organi upravljanja nisu do sada formirani. Nacrt odluke sa izveštajem sa javne rasprave biti razmotren na sednici Gradskog veća, ali da će početi da se primenjuje tek po usvajanju na sednici Skupštine grada.
Završnoj raspravi su prisustvovali profesionalni upravnici, kao i građani stanari zgrada.
savamajstor @ Uto, 19.12.2017. 02:58
društvo gradsko veće nacrtu odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada naknada za rad prinudnog upravnika u stambenim zgradama odeljenje za komunalnu delatnost imovinsko-prave i stambene poslove savetnik skupština grada sombor upravnik zgrade željko laslo
• Određeni termini za obuku profesionalnih upravnika

Tokom jula biće održana predavanja i obuka za profesionalane upravnike zgrada.

Foto 29316Foto 1126Obuka za profesionalne upravnike zgrada biće organizovana u prostorijama Regionalne privredne komore Sombor, 4., 5., 6., 11., 12., 18. i 19. jula. Kandidati za profesionalnog upravnika, moraju da ispunjavaju sledeće uslove: moraju imati najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, položen ispit za profesionalnog upravnika, čime stiču pravo na licencu, odnosno da se upišu se u registar koji vodi Privredna komora Srbije.
Na predavanjima će kandidati biti upoznati sa četiri teme: pravni okvir u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem zgrada, administrativni i finansijski aspekti upravljanja zgradom, karakteristike i održavanje zgrade i bezbednosne procedure i komunikacija. Predavači su: Željko Laslo, Dijana Carić, Željko Obradović, Branislav Vitas, Irena Vukomanov i Dragana Selak. Kotizacija iznosi 30 hiljada dinara po učesniku.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti od Jovane Vujković putem telefona 025/420 766 ili putem mejla: jovana.vujkovic@pks.rs. Prijava kandidata se vrši isključivo elektronskim putem preko linka.
milangagrčin @ Ned, 25.06.2017. 23:53
društvo kurs obuka predavanje privreda regionalna privredna komora sombor skupština stanara sombor srednja škola upravnik zgrade