Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Čeka se nova generacija negovatelja

U utorak je priređena prezentacija osnovnih studija za negovatelje na somborskom odeljenja Fakulteta za zdravstvene nauke Univerziteta u Pečuju.

Foto 32927Foto 32925 U somborskom odeljenju Fakulteta za zdravstvene nauke Univerziteta u Pečuju već se uhodala nastava na osnovnim studijama za negovatelje. Osmosemestralne studije vode do diplome koja je priznata u svim državama Evropske unije, kao i u Srbiji. Nastava se odvija na mađarskom jeziku, a sledeće školske godine očekuje se 30 novih studenata. 
- Sa radošću smo prihvatili izazov da osnujemo odeljenje našeg fakulteta i u Somboru. Ovo je prvo prekogranično odeljenje, ali planiramo da u budućnosti pokrenemo i druge, inovativne smerove. Sombor nam je posebno važan, jer nameravamo da pokrenemo i smer za fizikalnu rehabilitaciju, čija je akreditacija u toku - kazao je Ištvan Agošton, direktor Studentskog doma i glavni pravni savetnik Fakulteta za zdravstvene nauke Univerziteta u Pečuju. Agošton je dodao da je pomaganje bolesnih oduvek bilo plemenito zanimanje, te da će pečujski fakultet obezbediti najbolje moguće uslove za obrazovanje negovatelja u Somboru.
Osnovne studije za negovatelje u Somboru traju osam semestara, s tim da se najveći deo praktičnih vežbi dešava u Pečuju, na tamošnjem fakultetu i univerzitetskoj klinici.
- Na Fakultetu za zdravstvene nauke osim smera za negovatelje, postoje i osnovni studijski smerovi za urgentnu medicinu, fizikalnu terapiju, dijetetičare, babice i drugi. Nastava se, osim u Pečuju i Somboru, odvija i u Kapošvaru, Sombathelju i Zalaegersegu. Na fakultetu u Pečuju mogu da se stenku i master i doktorska zvanja - objasnila je dr Katalin Fus, asistentkinja na Fakultetu za zdravstvene nauke.
Marijana Antal, šef odseka za nauku na pečujskom fakultetu je kazala da trenutno imaju preko 2.900 studenata, a pravo na upis na osnovne studije imaju učenici sa završenom srednjom školom četvrtog stepena, u slučaju đaka iz Srbije. Ona je objasnila način bodovanja postignutog uspeha tokom srednjoškolskog školovanja i dodala da se bodovi za upis mogu dobiti i na osnovu rezultata sa raznih srednjoškolskih takmičenja, ali i na osnovu socijalnog stanja kandidata. Marijana Antal je pozvala sve zainteresovane učenike da se o rokovima za upis interesuju na sajtu fakulteta, te da nakon konkurisanja pažljivo prate svoju elektronsku poštu, na koju će redovno stizati obaveštenja.
Predsednik Studentske samouprave Univerziteta u Pečuju Viktor Kocka je objasnio da buduće studente očekuju brojne stipendije, kako one koje daje mađarska država na osnovu uspeha ili socijalne situacije studenta, tako i specifične stipendije Univerziteta u Pečuju i Studentske samouprave univerziteta.
Tokom prezentacije zainteresovanim učenicima i njihovim roditeljima priređene su razne demonstracije vađenja krvi, reanimacije, davani su saveti o zdravoj ishrani.
triletrip @ Sre, 24.01.2018. 02:51
društvo fakultet za zdravstvene nauke mađarska građanska kasina medicina negovatelji obrazovanje promocija sombor univerzitet u pečuju
• Otvoreni dan u odeljenju Medicinskog fakulteta iz Pečuja

Somborsko odeljenje Medicinskog fakulteta Univerziteta u Pečuju, na kojem se obrazuju negovatelji i negovateljice, 23. januara organizuje Otvoreni dan.

Foto 29980Cilj Otvorenog dana u prostorijama somborskog odeljenja pečujskog fakulteta u Mađarskoj građanskoj kasini je da zainteresovanim učenicima, roditeljima i nastavnicima, predstavi obrazovanje za BSc negovatelje. U velikoj sali Kasine biće priređena prezentacija smera, a u učionicama će biti organizovane razne demonstracije: interaktivne stručne prezentacije, simulacije vađenja krvi, reanimacije, intubacije, itd. Studenti fakulteta će zainteresovanim posetiocima Otvorenog dana meriti krvni pritisak, šećer u krvi, određivanje krvne grupe, izračunavanje telesnog indeksa, a biće ponuđeni i zdravi sendviči. Otvoreni dan će biti održan u utorak, 23. januara od 10 časova.
triletrip @ Pon, 15.01.2018. 01:30
društvo mađarska građanska kasina medicina medicinski fakultet negovatelji obrazovanje otvoreni dan prezentacija sombor univerzitet u pečuju
• Studije za negovatelje od ove godine i na engleskom

Medicinski fakultet iz Pečuja prošle godine pokrenuo je studijski program za obrazovanje negovatelja u Somboru, a u petak, 27. januara priređen je otvoreni dan tokom kojeg je najavljeno u novoj školskoj godini počinje i nastava na engleskom jeziku.

Foto 29980Foto 29979Nastava na mađarskom jeziku u prostoru Mađarske građanske kasine u Somboru počela je prošle godine, a ove će startovati i grupa na engleskom jeziku, što otvara mogućnost za studente kojima mađarski jezik nije maternji. Osnovne studije traju osam semestara, a nakon njihovog okončanja otvorena je mogućnost za upis na master studije. Diplome koje studenti steknu u Somboru važeće su i u Evropskoj uniji. Teorijski deo nastave odvija se u novim prostorijama Mađarske građanske kasine, a vežbe delom u Pečuju, a delom u domaćim zdravstvenim ustanovama.
- Kada smo sa lokalnom samoupravom pregovarali o otvaranju odeljenja Medicinskog fakulteta iz Pečuja u Somboru, prihvatili smo da studije organizujemo i na engleskom jeziku, kako o trošku mađarske države, tako i u samofinansirajućem obliku. Očekujemo sve mlade koji ne govore mađarski jezik, jer na našem fakultetu ima studenata iz raznih zemalja, čak i udaljenih. Godinama primamo studente iz celog sveta. Dogovaramo se i o formiranju studentskog doma, a našim studentima pružamo i sufinansiranje troškova stanovanja, kako bi svi imali jednak tretman - objasnio je zamenik dekana Medicinskog fakulteta u Pečuju dr Andraš Olah. On je dodao da je prevashodni cilj mađarske države da Mađarima van svojih granica pruži mogućnost obrazovanja na maternjem jeziku. - Trenutno u Mađarskoj ima više hiljada studenata iz susednih država, a osnivanjem odeljenja u domovini želimo da pomognemo u obrazovanju negovatelja koji će pacijentma moći da komuniciraju i na mađarskom jeziku - kazao je dr Andraš Olah.
Tokom otvorenog dana Maedicinskog fakulteta u Pečuju, zainteresovanima je prikazan studijski program za negovatelje, organizovane su demonstracije pružanja prve pomoći, odnosno masaže srca i davanja veštačkog disanja, vađenja krvi, intubiranja, posetioci su mogli da prekontroliši krvni pritisak, šećer u krvi, ali i dobiju savete o zdravoj ishrani. Na kraju manifestacije nastupio je hor „Voisingers”, kojeg čine studenti iz Pečuja.
triletrip @ Pon, 30.01.2017. 02:10
bsc fakultet mađarska mađarska građanska kasina master medicina medicinski fakultet u pečuju negovatelj obrazovanje pečuj sombor student studiranje univerzitet u pečuju
• Otvoreni dan za buduće studente

Somborski odsek Medicinskog fakulteta iz Pečuja organizuje u subotu, 28. januara manifestaciju „Otvoreni dan”.

Foto 28828Odsek za obrazovanje negovatelja u Somboru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Pečuju u subotu, 28. januara prirediće Otvoreni dan za sve one koje interesuje rad te visokoškolske ustanove, odnosno za one koji nameravaju da se upišu na studije.
Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za 15 sati u prostorijama fakulteta u Mađarskoj građanskoj kasini, a dvadesetak minuta kasnije počeće interaktivne radionice u tri prostorije. Biće prikazana reanimacija, saniranje rana, merenje šećera u krvi, krvnog pritiska, vađenje krvi na modelnoj lutki. Posetioci će imati priliku da dobiju i savete o zdravoj ishrani, a za najmlađe će biti organizovan dečiji kutak. Na kraju manifestacije, u 17 sati, nastupiće hor Voisingers iz Pečuja, koji neguje nastup sličan onom koji u Srbiji prikazuje hor Viva Vox.
triletrip @ Ned, 22.01.2017. 23:48
društvo hor mađarska građanska kasina medicinski fakultet negovatelji negovateljice obrazovanje otvoreni dan program sombor univerzitet u pečuju voisingers
• Svečano otvorena nova visoka škola

Zahvaljujući odeljenju Medicinskog fakulteta u Pečuju u Sombor ponovo ima visokoškolsku ustanovu na mađarskom jeziku. Nastavu će početi 11 studenata, koji će se obrazovati kroz osam semestara.

Foto 28907Foto 28911 Foto 28933Pre desetak godina obrazovanje učitelja na mađarskom jeziku preseljeno je u Suboticu i od tada u gradu nije postojala visokoškolska ustanova na mađarskom jeziku. Izdvojeno odeljenje za obrazovanje negovatelja pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Pečuju svečano je otvoreno u sredu, 21. septembra. Svečanost je počela izvođenjem univerzitetske himne „Gaudeamus” i himnama Srbije i Mađarske, koje je otpevao vokalni ansambl „Musica Viva”.
Čelnici Univerziteta u Pečuju predviđaju da će do 2020. godine u somborskom odeljenju učiti oko 100 studenata, koji će sticati diplomu koja će važiti u svim EU državama, a imaće i mogućnost nastavka master studija u Pečuju.
- Odeljenje u Somboru predstavlja mogućnost da Medicinski fakultet pečujskog univerziteta pokaže da obrazovanje može da ponudi i van granica Mađarske, pre svega za one koji žele da ostanu i studiraju na mađarskom jeziku u domovini, ali i za one koji žele da steknu diplomu na međunarodnim studijama na engleskom jeziku. Dokumentacija za akreditaciju studijskog programa na engleskom jeziku je spremna i nadamo se da će ceo proces biti okončan do sledećeg septembra - kazao je dekan Medicinskog fakulteta u Pečuju, prof. dr Jožef Betlehem.
- Mislim da je ovo istorijski korak, u smislu da počinjemo važne studije, koje će popraviti kvalitet života građana u prekograničnom području u kojem žive i Mađari - kazao je rektor Univerziteta u Pečuju, prof. dr Jožef Bodiš, predsednik Rektorske konferencije Mađarske.
Studije za negovatelje u Somboru otvorene su zahvaljujući zalaganju mađarskog Ministarstva za ljudske resurse i državnog sekretara Zoltana Maruže.
- Naše ministarstvo je 2014. godine sagledalo mogućnosti visokog obrazovanja na mađarskom jeziku u Vojvodini i zaključili smo da su prilike među najlošijima u regionu. Da bi se stvorili uslovi za otvaranje ovog odeljenja, uložili smo u rekonstrukciju i dogradnju Mađarske građanske kasine, što je omogućilo da u Somboru predavanja drže najbolji profesori Medicinskog fakulteta iz Pečuja. U pripremi otvaranja studijskog programa za negovatelje u Somboru motivisalo me je zadovoljavanje potreba Mađara sa obe strane granice, ali i ostalih građana - rekao je dr Zoltan Maruža.
Prvi studenti istakli su želju da nakon studija ostanu u domovini, a važnim predmetom koji će izučavati smatraju srpski jezik sa stručnom terminologijom, što će im u budućnosti olakšati rad u zdravstvenim ustanovama u Srbiji.
triletrip @ Čet, 22.09.2016. 01:44
betlehem józsef bódis józsef bsc društvo egészségtudományi kar emberi erőforrások minisztériuma etk jožef betlehem jožef bodiš mađari mađarska mađarska građanska kasina magyarország manjine maruzsa zoltán master medicina medicinski fakultet negovatelj obrazovanje pecs pécsi tudományegyetem pečuj pte sombor studije univerzitet u pečuju zoltan maruža
>>
12