Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Povećan broj tužbenih zahteva protiv grada

Gradsko veće je održalo 109. sednicu.

Foto 32590Utvrđeni su predlozi četiri odluke. Prihvaćeno je angažovanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Sombora za 2017. godinu, prve izmene i dopunama odluke o glavnom urbanisti grada Sombora, određivanje nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i određivanje akustičkih zona. Ove odluke biće upućene na razmatranje i usvajanje Skupštini grada Sombora. Gradsko veće je prihvatilo izveštaj o radu Pravobranilaštva grada Sombora za 2017. godinu. U izveštaju je navedeno da su tokom prošle godine zaprimljena 642 predmeta, od kojih je 212 predmeta u toku. - U odnosu na raniji period povećan je broj tužbenih zahteva koji se pokreće protiv grada, ali i protiv ostalih pravnih lica čiji je osnivač grad. Imajući u vidu nadležnosti koje jedinica lokalne samouprave ima, u tužbenim zahtevima grad je uvek naveden kao drugoredni tuženi. Ovako povećan broj se odnosi na tužbe radi naknade nematerijalne štete nastale od ujeda pasa lutalica i radi naknade materijalne štete koju psi lutalice pričine imaocima domaćih životinja - navodi se, osim ostalog, u izveštaju o radu Pravobranilaštva grada Sombora. Znatno veći broj od ukupnog podnetih zahteva, po navedenom osnovu, završava mirnim putem, a manji deo pred sudom.
Gradsko veće je usvojilo i izveštaj tima za monitoring i evaluaciju Lokalnog akcionog plana za mlade u 2017. godini, kao i izveštaj za monitoring i evaluaciju Programi za decu 2017. Većnici su na poslednjem zasedanju doneli zaključak o izmeni finansijskog plana dodele sredstava verskim zajednicama. Opredeljeno je ukupno devet miliona dinara. Rimokatoličkoj župi Presvetog Trojstva Sombor, u skladu sa zahtevom somborskog dekanata, pripada 2.269.284 dinara. Sredstva će u jednakim iznosima biti podeljena za radove na crkvama u Bačkom Bregu i Bezdanu. Pravoslavnoj crkvenoj opštini Sombor će biti preusmereno šest miliona dinara, a Jevrejskoj opštini Sombor 730.716 dinara.
savamajstor @ Čet, 22.03.2018. 09:00
bački breg bezdan društvo eksterna revizija glavni urbanista gradsko veće jevrejska opština sombor lokalni akcioni plan za mlade pravobranilaštvo grada pravoslavna crkvena opština rimokatolička župa prevstog trojstva sela sombor somborski dekanat ujed pasa lutalica verske zajednice završni račun
• Gradsko veće utvrdilo plan javnih nabavki (11)

Gradsko veće je usvojilo plan javnih nabavki u 2017. godini, a većnici su doneli i odluku da se prvorođenoj bebi u Novoj godini dodeli poklon čestitka u iznosu sto hiljada dinara.

Foto 29789 Gradsko veće je prihvatilo predlog komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica. Za vansudska poravnanja za 25 maloletnih lica trebalo bi da bude isplaćena naknada od 50 hiljada dinara, a u navedeni iznos se uključuju i advokatski troškovi. Komisija je predložila, a Gradsko veće prihvatilo da 102 lica, na ime naknade za štetu dobiju po 25.000 dinara, takođe sa uključenim troškovima advokata, dok su odbijeni zahtevi za 13 lica, navodi se u saopštenju Gradske uprave.
Na sednici je utvrđen i predlog odluke o pokretanju postupka javno - privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja na teritoriji Grada Sombora i predloženi su i članovi stručnog tima za realizaciju navedenog projekta. Oba predloga biće upućena Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje.
milangagrčin @ Sre, 04.01.2017. 02:20
društvo gradsko veće javno - privatno partnerstvo bez koncesije plan javnih nabavki u 2017.godini poklon čestitka prvorođena beba sednica veća sombor ujed pasa lutalica visina naknade
• Sporazumna odšteta za ujed psa 50 crvenih (7)

Gradsko veće je na sednici održanoj u sredu donelo odluku o iznosu naknade štete za ujed psa, a odobrena su i sredstva za sufinansiranje projekata udruženja građana.

Foto 19541Članovi Gradskog veća odlučili su da se projekat „Svadbene pesme i napevi Srba bačvana” - GKUD „Ravangrad” sufinansira iz budžeta grada sa 100.000 dinara, koliko je nedostajalo za realizaciju projekta ukupne vrednosti 300 hiljada dinara - navodi se u saopštenju iz Gradske uprave. „Ravangradu“ je za navedeni projekat Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje već odobrio trećinu sredstava, a  sam GKUD je obezbedio isti iznos iz sopstvenih izvora.
Članovi veća podržali su i učešće projekta „Povećanje političke participacije žena iz manjih i ruralnih sredina u „Bačkoj“ Udruženja žena  „Udahni život“, na konkursu Fonda Ujedinjenih nacija. Za realizaciju projekta nije potrebna finansijska, već samo tehnička podrška lokalne samouprave.
Na 95. sednici je zaključeno da javni pravobranilac grada Sombora pokuša da postigne vansudska poravnanja sa 38 građana, kako bi im se nadomestila šteta koju su pretpeli usled ujeda pasa lutalica. Predloženi pojedinačni iznos obeštećenja iznosi 50.000 dinara.
triletrip @ Čet, 19.12.2013. 01:36
gkud ravangrad gradsko veće konkurs lokalna samouprava obeštećenje podrška projekat sombor sufinansiranje udruženje žena udahni život ujed pasa lutalica ujedinjene nacije
• Devetnaest miliona za rasvetu u selima, 50 crvenih za ujed lutalica (3)

Građani koji su pretrpali štetu usled ujeda pasa lutalica vansudski će biti poravnati sa 50.000 dinara - odlučilo je Gradsko veće Grada Sombora. Pravo na ovaj iznos ima 16 građana.

Foto 18457 - Na 62. sednici, usvojene su druge izmene i dopune plana radova održavanja, rekonstrukcije i izgradnje komunalnih objekata, lokalnih puteva JP Direkcija za izgradnju grada Sombora. Prema usvojenim izmenama i dopunama plana radova „Direkcije”, u delu koji se odnosi na održavanje rekonstrukciju i izgradnju komunalnih objekata dodate su tri nove pozicije. Iznos od 4.000.000 dinara opredeljen je za rekonstrukciju dela kolovoza u ulici Milisava Dakića u Kljajićevu – propust na kanalu 300, za održavanje javne rasvete u naseljenim mestima opredeljen je iznos od 19 miliona dinara i za održavanje javnih zelenih površina u somborskim selima  deset miliona dinara. U plan radova uvrštena je i izrada projekta vodovoda za naseljeno mesto Čičovi i za te namene opredeljen je iznos od 300.000 dinara. Iznos od 700.000 dinara opredeljen je za izradu neophodne dokumentacije za javnu rasvetu u ulicama Maksima Gorkog, Matije Gupca, Apatinski put od Maksima Gorkog do mosta na Velikom bačkom kanalu - piše u saopštenju sa sednice Gradskog veća.  
savamajstor @ Pet, 12.07.2013. 18:10
čičovi direkcija za izgradnju grada sombora gradsko veće javna rasveta kanal 300 kljajićevo mesne zajednice naseljena mesta privreda salaši sela sombor ujed pasa lutalica