Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• DemFestovi širom Srbije

Otvorene su prijave za organizacije i pojedince koji žele da se priključe Demfestu u svojoj lokalnoj sredini.

Foto 36400 Uvereni da je demokratija snažnija od izazova s kojima se suočava, ove godine zajedno sa svojim partnerima od 13. do 15. septembra u Beogradu i širom Srbije organizujemo prvi DemFest - Festival demokratije koji jača optimizam i građanima vraća veru u demokratiju - kažu iz organizacije Crta. Oni pozivaju udruženja građana, aktiviste i volontere da se pridruže organizaciji festivala koji za cilj ima da kroz žive, zabavne i uzbudljive sadržaje adresira aktuelna pitanja i dileme i pokrene javnost u odbranu vrednosti demokratije. - Pozivamo Vas da nam se pridružite i da zajedno sa nama razvijate ideje i tako doprinesete popravljanju demokratskog raspoloženja u našem društvu - piše u pozivu.
Planirano je da festivalski program bude ispunjen živim debatama, performansima i uličnim akcijama, izložbama, pozorišnim predstavama, filmskim projekcijama, kreativnim radionicama... Osnovna namera je, po navodima organizatora, da se u program DemFesta čuju različita mišljenja i prenese poruka o važnosti pokretanja demokratskog dijaloga.
savamajstor @ Pet, 30.08.2019. 03:49
crta demfest društvo festival demokratije sombor udruženja građana
• EPO: Stanojla Mandić za poverenicu

Ekološki pokret Odžaka predlaže Stanojlu Mandić, dugogodišnju zamenicu Rodoljuba Šabića, poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Foto 20005Udruženje građana iz Odžaka u svom dopisu navodi da je Stanojla Mandić zajedno sa Rodoljubom Šabićem dala doprinos visokom ugledu institucije Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, te smatraju da je prirodno da zameni dosadašnjeg poverenika. Ekološki pokret ukazuje da kratak rok i obezbeđenje niza formalnih dokaza, „u originalu ili overenoj fotokopiji” svodi na minimum mogućnost jedinih formalno ovlaštenih predlagača, poslaničkih grupa, da se konsultuju sa civilnim sektorom, strukom, NVO, udruženjima novinarana. Ukazuju da o tome govori i Rodoljub Šabić u tekstu „Uslovi za izbor novog povernika nezakoniti”, objavljenom na N1. EPO navodi da je predlog da Stanojla Mandić preuzme funkciju poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti upućujen na dve hiljade elektronskih adresa nevladinih organizacija, odnosno trista medija. - Ukoliko se slažu sa našim predlogom potrebno je da upute imejl Mirku Krliću, predsedniku Odbora za kulturu i informisanje - poslanicka.kancelarijazr@gmail.com - kažu iz ovog udruženja. Imejl bi trebalo da bude sledeće sadržine: Slažemo se predlogom Ekološkog pokreta Odžaka da kandidat za mesto poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bude Stanojla Mandić.
Juče su na sporne uslove u postupku za izbor poverenika ukazale i najveće domaće organizacije civilnog driuštva. Pozivaju da se povuče uslov koji nije predviđen zakonom, a odnosi se na obavezu da kandidat u trenutku predlaganja za funkciju poverenika nije zaposlen u drugom državnom organu. Takođe, podsećaju nadležne da je još u novembru preko 80 organizacija, mediji, poslovna, stručna i naučna javnost predložilo kriterijume transparentnosti, otvorenosti i integriteta procesa za izbor poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
savamajstor @ Ned, 16.06.2019. 00:49
društvo mirko krlić odbor za kulturu i informisanje organizacije civilnog društva poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti rodoljub šabić sombor stanojla mandić udruženja građana
• Dotacije za protivpožarnu zaštitu

Gradsko veće raspisalo je konkurs za dodelu sredstava iz budžeta grada Sombora za nevladine organizacije i udruženja građana u oblasti protivpožarne zaštite.

Foto 19541- Konkurs se raspisuje radi unapređenja protivpožarne zaštite i ceneći značaj dobrovoljnosti, humanosti i tradicije u oblasti zaštite od požara. Pravo učešća na konkursu imaju udruženja iz oblasti protivpožarne zaštite koja su registrovana na teritoriji grada Sombora, sprovode preventivne mere zaštite od požara i doprinose rešavanju vanrednog događaja na teritoriji grada Sombora - piše u javnom pozivu. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno zaključno sa 16. martom. Projektna dokumentaciju podnosi se lično na pisarnici Gradske uprave grada Sombora, šalteri 11 i 12, ili putem pošte na adresu: Gradska uprava grada Sombora, Trg cara Uroša 1, Sombor, sa naznakom „Ne otvarati – Prijava za konkurs – Komisija za postupak raspodele sredstava za nevladine organizacije, udruženja građana u oblasti protivpožarne zaštite”.
Konkurs sa ostalim informacijama možete preuzeti u prilogu vesti.
milangagrčin @ Pon, 12.03.2018. 07:30
društvo konkurs nevladine organizacije požar protivpožarna zaštita sombor sredstva za udruženja udruženja građana
• Sredstva za razvoj turističkog potencijala

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je raspisao konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine.

Foto 4508Kako se navodi, sredstva su opredeljena za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2017. godini i to podsticanjem rada udruženja građana sa teritorije APV koja se bave unapređenjem turističke ponude APV kroz organizovanje turističko-privredne manifestacije od lokalnog, regionalnog i međunarodnog značaja, kao i učestovanjem na takvim manifestacijama. Podrška nadležnog sekretarijata biće obezbeđena za afirmaciju manifestacionog turizma kao značajnog faktora razvoja turizma APV, unapređenje kvaliteta postojećih manifestacija i povećanje broja učesnika, povećanje ukupne turističke ponude kroz unapređenje manifestacionog turizma, odnosno promociju turističke ponude APV na manifestacijama od regionalnog i međunarodnog značaja - piše u pozivu. Sredstva su namenjena za organizovanje manifestacije ili učešće na manifestaciji u periodu 1. januara - 30. novembar 2017. godine. Maksimalan iznos za organizatore priredbi iznosi milion dinara, dok je 300.000 dinara gornja konkursna granica za finansiranje učešća na manifestacijama. Rok za podnošenje prijave je 4. septembar.
Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana sa sedištem na teritoriji APV koja svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa.
savamajstor @ Pon, 28.08.2017. 01:20
manifestacije pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam privreda sombor turistička ponuda turizam udruženja građana vojvodina
• Javna rasprava o pravilniku za finansiranje udruženja

Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa-projekata udruženja koji su od javnog interesa za grad Sombor biće na javnoj raspravi do 30. juna.

Foto 5000Ovim pravilnikom uređuje se način, postupak i kriterijumi za ostvarivanje prava na dodelu sredstava iz budžeta grada Sombora (dotacija). Odnosi se na javne pozive za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata udruženja u oblasti kulture, socijalne zaštite, sporta, javnog informisanja, negovanja identiteta nacionalnih zajednica, odnosno programa za decu i mlade. Dokumentom je predviđeno da vreme raspisivanja javnih poziva, u navedenim oblastima, može biti najranije tokom planiranja budžeta za narednu godinu. Pravilnikom su obuhvaćeni i svi ostale celine konkursnog poziva, od obaveza učesnika do formiranja konkursne komisije, načina odobravanja i projektnog izveštavanja.
Javna rasprava o predlogu pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata udruženja trajaće do 30. juna. Sugestije, primedbe i predlozi mogu se dostavljati upisanoj formi na e-mail adrese: mjerkovic@sombor.rs i sulemek@sombor.rs ili u zatvorenoj koverti na pisarnici Gradskog uslužnog centra (Trg cara Uroša 1, Sombor), sa naznakom „Pravilnik...”. Završna javna rasprava održaće se 30. juna od 10 sati u županijskoj sali 108. Pravilnik je dostupan u prilogu vesti.
savamajstor @ Pon, 26.06.2017. 03:03
društvo mjerkovi@sombor.rs pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata udruženja sombor sulemek@sombor.rs udruženja građana
>>
12345