Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Bimal pred preuzimanjem Sunca?!

Akcije Fabrike ulja Sunce isključene su sa Beogradske berze.

Foto 3507Rešenjem berze akcije Sunca isključene su sa Open Market tržišta, tržišnog segmenta Open market akcije, kako se navodi, po zahtevu izdavaoca. - Zahtev Izdavaoca zasniva na osnovu iz člana 70. stav 2. Zakona o tržištu kapitala, te da su akcije Izdavaoca otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija, kao i da je odluka skupštine akcionara Izdavaoca u vezi prestanka statusa javnog društva doneta glasovima akcionara koji je 100 odsto učešća u akcijskom kapitalu Izdavaoca stekao u pomenutom postupku. Kako je Pravilima Berze predviđeno da Berza isključuje hartije od vrednosti sa Open Market na zahtev Izdavaoca kome prestaje svojstvo javnog društva - piše u rešenju.
Pojednostavljeno, apsolutni vlasnik Fabrike ulja Sunce, pančevački Komak-pan, dosadašnje akcionarsko društvo, pretvorio je u društvo sa ograničenom odgovornošću (doo). Komak-pan je u aprilu i maju organizovao otkup, a potom i prinudni otkup akcija preduzeća. Pored radnika i malih akcionara svoj udeo, vredan oko 1,2 miliona evra, prodao je i Akcionarski fond Republike Srbije. Treba očekivati da će u narednom periodu doći i do nekoliko puta najavljenog preuzimanja somborske uljare. Novi vlasnik Sunca bi u kratkom roku mogla postati kompanija Bimal iz Brčkog čiji je većinski vlasnik Seed Oil Holdings sa sedištem u Austriji.
savamajstor @ Čet, 09.08.2018. 09:31
akcionarski fond republike srbije beogradska berza bimal brčko fabrika ulja komak-pan open market privreda seed oil holdings sombor sunce
• Skupština pa prinudni otkup

Vanredna sednica Skupštine Sunce AD zakazana je za 24. maj.

Foto 3507Kako je objavljeno na sajtu Beogradske berze, početak zasedanja, u prostorijama društva (Uljara) počeće u 11 časova. Dnevni red će činiti pet tačaka, a najbitnija će biti poslednja - donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija Akcionarskog društva Sunce, čime će praktično, Komak-pan iz Pančeva postati apsolutni vlasnik Fabrike ulja i biljnih masti Sunce Sombor. Akcionari koji do sada nisu prodali akcije, kako ne bi izgubili pravo da naplate svoj udeo u vlasništvu preduzeća, moraju najkasnije do održavanja Skupštine preduzeća dostaviti potvrdu nesaglasnog akcionara. Ta potvrda im garantuje da će u prinudnom otkupu akcija biti isplaćeni u skladu sa Zakonom koji kaže da je vrednost akcije najviša od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost i procenjena vrednost. Formular potvrde bi trebalo da bude prosleđen uz poziv za skupštinu, a morao bi biti dostupan i u sedištvu društva.
Preduzeće Komak-pan doo iz Pančeva, koje nakon realizovane ponude za preuzimanje, odnosno kupovine udela Akcionarskog fonda, poseduje 91,24 odsto emitovane emisije akcija, predočilo je da će svim akcionarima koji su prihvatili prethodnu ponudu, isplatiti dodatnih 862,98 dinara na ime razlike u ceni. Cena akcije Sunca u ponudi za preuzimanje bila je 3.717 dinara, dok je akcija iz „državnog paketa” plaćana 4.580 dinara.
savamajstor @ Pet, 04.05.2018. 09:00
akcije akcionarski fond fabrika ulja i biljnih masti komak-pan doo nesaglasni akcionari prinudni otkup akcija privreda sombor sunce vanredna skupština akcionara
• Sindikati: Cena niska, zamena ne stimuliše akcionare

Sindikalne organizacije Sunce AD oglasile su se povodom nedavno upućene ponude Komak-pan doo za preuzimanje akcija somborske fabrike ulja i biljnih masti.

Foto 15780Sindikati su u svom mišljenju naveli da je ponuđena cena niska. - Plaćanje na način zamene za akcije drugog izdavaoca nije stimulativno za akcionare - piše u zajedničkom dopisu sindikata „Sunce-nezavisnost” i Samostalnog sindikata Sunce koji je objavljen na stranici Beogradske berze. Inače, ponuđač, preduzeće Komak-pan iz Pančeva je za otkup jedne akcije „Sunca”, ponudilo dve akcije Komercijalne banke. Sindikalne organizacije somborske uljare su u nastavku „mišljenja” navele da „žele da veruje da su navodi ponuđača tačni u smislu zadržavanja osnovne delatnosti preduzeća”, te ocenili strateške planove ponuđača, odnosno kako bi se uspešnost ponude mogla odraziti na buduće poslovanje društva. - Očekujemo da ne bude negativnih promena po pitanju broja zaposlenih i njihovog radno-pravnog statusa - navodi sindikale organizacije Sunce-nezavisnost i Samostalni sindikat Sunce. 
Ponuda za preuzimanje akcije somborske uljare biće otvorena do 19. marta. Preduzeće Komak-pan doo iz Pančeva, dovodi se u vezi sa sadašnjim vlasnikom Predragom Rankovićem Peconijem.   

savamajstor @ Čet, 08.03.2018. 10:00
beogradska berza fabrika ulja i biljnih masti komak-pan doo mišljenje ponuda za preuzimanje akcija predrag ranković peconi privreda samostalni sindikat sunce sence-nezavisnost sombor sunce uljara
• Akcija uljare, za dve akcije Komercijalne banke

Preduzeće iz Pančeva „Komak-pan”, usko povezano sa Predragom Rankovićem Peconije, uputilo je nesvakidašnju ponudu za otkup akcija Fabrike ulja i biljnih masti „Sunce” Sombor.

Foto 3507- Ponuđač namerava da stekne 112.668 akcija, odnosno 112.668 glasova, što čini 78,71 odsto ukupnog broja akcija. Ponuđač poseduje 30.481 akciju ciljnog društva, odnosno 21,29 odsto. Ponuđena cena po akciji iznosi 3.712,02 dinara, a jednu akciju ciljnog društva izdavaoca Sunce ad Sombor ponuđač plaća sa dve obične akcije sa pravom glasa izdavaoca Komercijalne banke čija je prosečna ponderisana (poslednje trgovana) cena 1.856,01 dinara - piše u ponudi društva sa ograničenom odgovornošću „Komak-pan” iz Pančeva, koja je objavljena početkom nedelje i važiće do 19. marta. Ponuđač navodi da nema nameru da menja osnovnu delatnost ciljnog društva i mesto njenog obavljanja, a nastojaće da unapredi buduće poslovanje, investira u dalji razvoj i očuva poslove zaposlenih i uprave.
Aktuelna cena jedne akcije „Sunca” na Beogradskoj berzi iznosi 4.500 dinara, ili gotovo devet puta manje u poređenju sa rekordnom cenom iz 2007. godina. Poslednje trgovanje zabeleženo je pre nekoliko dana. Najveći pojedinačni akcionar u somborskoj uljari i dalje je država Srbija (Akcionarski i PIO fond) sa udelom od 22,37 odsto. Upravo će od postupaka države zavisiti uspešnost ove ponude, koja po dobro obaveštenom izvoru iz somborske uljare, predstavlja deo aranžmana po kome bi „Sunce” trebalo da postane deo Bimal sistema iz distrihta Brčko (BiH). Inače, upravljački paket, od oko 62 odsto, zajednički kontrolišu zainteresovani kupac „Komak-pan”, „Monus distribucija” i „Invej”. Dvocifreni udeo u Fabrici ulja i biljnih masti Sunce Sombor zajedno ima više od 1.200 fizičkih lica, uglavnom bivših i sadašnjih radnika.
savamajstor @ Pet, 02.03.2018. 10:00
akcionarski fond beogradska bezda bimal brčko invej komak-pan doo komercijalna banka monus distribucija pio fond ponuda za preuzimanje akcija predrag ranković peconi privreda sombor sunce
• Uljara Sunce u Bimal sistemu? (13)

Poljoprivredni portal Agrosmart objavio je krajem prethodne nedelje da se priprema realizacija dugo najavljivane promene vlasnika u Fabrici ulja Sunce.

Foto 3507- Kompanija Bimal iz distrihta Brčkog namerava da kupi fabriku ulja Sunce iz Sombora. Pregovori predstavnika dve uljare su pri kraju, dok konačan ugovor o kupovini još nije potpisan. Kompanija Bimal već neko vreme koristi pogone za preradu uljarica u Somboru, a namera je da postane i vlasnik te fabrike - navodi portal Agrosmart. Kompanija Bimal privatizovana je 2002. godine, a većinski paket poseduje austrijska firma Seed Oil Holdings. Bimalovo ulje može se naći na tržištu regiona, Evropske unije, a predstavnici kompanije izjavljivali su da se u poslednjih nekoliko godina beleži sve veći izvoz u Tursku i zemlje Bliskog istoka, te da su proizvodi stigli i do Kine i Malezije. Agrosmart je objavio da na zvaničnoj prezentaciji Inveja uljara Sunce više ne stoji među članicama tog poslovnog sistema, za razliku od vrbaškog Vitala koji je i dalje na popisu imovine Inveja. - Jesmo partneri, ali naše je legitimno pravo da ulazimo u partnerske odnose u kojima jedna kompanija daje sirovinu, a druga svoje pogone za proizvodnju - kazali su za Agrosmart u Inveju.
Akcija Sunca na Beogradskoj berzi u ovom momentu košta 2.900 dinara i gotovo da se nije menjala prethodnih pola godine. Po tome, Fabrika ulja Sunce vredi oko 3,5 miliona evra. Većinskim paketom somborske uljare upravljaju preduzeća koja se povezuju sa Predragom Rankovićem Peconijem, Cesun agro i Monus sa po 21,293 odsto ukupno emitovanih akcija, te Invej sa 20,603 odsto. Kompletan većinski paket je opterećen zalogama prvog i viših redova. Uljara je poslovnu 2015. godinu završila sa gubitkom od dve milijarde dinara. Najveći pojedinačni akcionar u Suncu je država Srbija, koja kroz portfelj Akcionarskog fonda „poseduje” 21,793 odsto udelja u vlasništvu.
savamajstor @ Pon, 16.01.2017. 04:10
agrosmart akcionarski fond republike srbije austrija beogradska berza bimal brčko cesun agro invej monus predrag ranković peconi privreda seed oil holdings sombor sunce uljara
>>
12