Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Državi 1,2 miliona evra od Sunca

Akcionarski fond RS prodao je svoj udeo u Fabrici ulja i biljnih masti Sunce Sombor.

Foto 3507Kupac akcija Sunca iz portfelja države Srbije je po očekivanju bilo pančevačko preduzeće „Komak - pan” koje je nedavno zaključilo ponudu za preuzimanje akcija. Komak - pan je državi Srbiji za jedan vrednosni papir Sunca platio 4,580 dinara. Kompletna transakcija (31.336 akcija) ih je po tome koštala 143.656.280 dinara ili 1,214 miliona evra. Komak - pan je ovom kupovinom svoj udeo u Fabrici ulja i biljnih masti „Sunce” Sombor podigao na preko 91,2 odsto i time obezbedio mogućnost organizovanja prinudnog otkupa preostalog vlasništva.
Komak - pan je po završetku transakacije sa državom objavio da je cena u ponudi za preuzimanje iznosila 3.717,02 dinara, a da je paket akcija od Akcionarskog fonda na Beogradskoj berzi kupljen po ceni od 4.580 dinara, te da se obavezuju da će u roku od sedam dana izvršiti isplatu razlike u ceni, u iznosu od 862,98 dinara po akciju, svim akcionarima koji su prihvatili ponudu - objavljeno je obaveštenju na stranicama Beogradske berze.
savamajstor @ Pet, 20.04.2018. 10:00
akcionarski fond ad beograd beogradska berza fabrika ulja i biljnih masti sunce komak pan ponuda za preuzimanje akcija prinudni otkup privreda sombor sunce ad
• Poziv akcionarima Sunca

Dopis advokata Dragana Zarića.

Foto 3507- Poštovani, ovim putem želim da Vas obavestim da posredstvom moje advokatske kancelarije možete prodati akcije „Sunce” ad Sombor. Pozivam vas da mi se do 15. marta 2018. godine obratite na adresu: Milete Protića 5 - lokal 3 - „Knjigovodstvena agencija”. Radno vreme od osam do 18 časova. 
Potrebno je da sa sobom ponesete Vašu ličnu kartu i tekući račun otvoren u banci. Lični dolazak je neophodan - piše u obaveštenju advokata Dragana Zarića.

Izvor: Plaćeni tekst | savamajstor @ Pon, 12.03.2018. 08:30
advokat dragan zarić knjigovodstvena agencija privreda sombor sunce ad
• Predrag Ranković otkupljuje „svoje”?!

Objavljeno je obaveštenje o nameri preuzimanja akcija Sunce ad iz Sombora.

Foto 3507Pismo o zainteresovanosti za preuzimanje paketa akcija somborske fabrike ulja i biljnih masti uputilo je preduzeće Komak-pan iz Pančeva, koje je osnovano pre nešto više od tri meseca. Društvo sa ograničenom odgovornošću je već „prvih radnih dana”, u blok transakciji na Beogradskoj berzi, kupilo gotovo 21,3 odsto udela u Suncu koji je do sada bio u posedu Cesun doo. Inače, Cesun doo posluje na istoj, zemunskoj adresi, kao i „zvanični vlasnik” somborske uljare firma Invej doo. Podudaranje adresa tu ne prestaje. Ono što pobuđuje sumnju da se radi fiktivnoj promeni vlasničke strukture u Suncu jeste i činjenica da poslovni prostor u Žarka Zrenjanina 76, Komak-pan doo iz Pančeva, „sasvim slučajno”, deli sa AD Ratar iz Pančeva, koji pripada Invej grupi, Predraga Rankovića Peconija. Interesantno je i pojavljivanje direktorke, Zorice Mislopoljac. Ona se u brojnim zvaničnim dokumentima, navodi kao kontakt osoba preduzeća-članica Invej grupe. Novoosnovani Komak-pan doo je u obaveštenju o nameri za preuzimanje objavilo da je zainteresovano za otkup kompletne emisije akcija, te da će zvanični zahtev Komisiji za hartije od vrednosti, uputiti u narednih 15 dana, odnosno do kraja ove sedmice.
Akcije Sunca su se u prethodna tri meseca na tržištu Beogradske berze prodavale po 3.500, odnosno aktuelnih, 4.000 dinara i uglavnom su svi ponuđeni vrednosni papiri u kratkom roku dobijali novog vlasnika. Najveći pojedinačni akcionar u somborskoj uljari i dalje je država Srbija (Akcionarski i PIO fond Beograd), sa udelom od gotovo 22,37 odsto. Procenat manje poseduju Komak-pan i Monus distribucija, dok je udeo Inveja 20,6 odsto. Zaloga prvog i viših redova, koja isključuje otuđenje, upisana je na akcije u vlasništvu Monusa, dok za akcije Inveja važi samo zaloga prvog reda.
Udeo u Fabrici ulja i biljnih masti Sunce Sombor poseduje više od 1.200 fizičkih lica, uglavnom bivših i sadašnjih radnika. Neizostavno, aktuelnostima iz Uljare, mora se dodati i informacija sa početka godine po kojoj je Sunce „viđeno” kao deo Bimal sistema iz distrihta Brčko (BiH).
savamajstor @ Pon, 25.12.2017. 10:30
akcionarski fond bimal brčko cesun doo fabrika ulja i biljnih masti invej doo komak-pan doo monus distribucija pio fond predrag ranković peconi privreda ratar ad pančevo sombor sunce ad zorica misopoljac
• Proda se sve ponuđeno

Poslednjih nedelja postoji redovna trgovina akcijama Fabrike ulja i biljnih masti Sunce.

Foto 3507Iako se radi, za berzanske uslove, malim iznosima i obimima, vredi zabeležiti da postoje zainteresovani kupci za vrednosne papira nekog privrednog subjekta sa teritorije grada. Praktično, ovo je jedino somborsko preduzeće koje još uvek opstaje na Beogradskoj berzi. Tokom prethodna tri meseca ponuđeno je i prodato nešto manje od 700 akcija ili oko 0,5 odsto udela u preduzeću. Vrednost trgovine bila je gotovo dva miliona dinara. Treba napomenuti da je u navedenom periodu cena akcije skočila sa 2.800 na sadašnjih 2.950 dinara. Većinskim paketom akcija Fabrike ulja i biljnih mesti Sunce Sombor upravljaju preduzeća Cesun agro (21,29 %), Monus distribucija (21,29%) Invej AD (20,609%) koja se povezuju sa Predragom Rankovićem Peconijem. Kompletan paket opterećen je zalogama prvog i viših redova. Inače pojedinačno najznačajniji akcionar je država Srbija, koja kroz Akcionarski i PIO fond, poseduje više od 22,3 odsto izdatih akcija.
Početkom godine portal Agrosmart objavio je informaciju da je kompanije Bimal iz Brčkog zainteresovana za kupovinu somborskog Sunca. Ovo preuzimanje je i dalje vrlo aktuelno, međutim još uvek nema zvaničnih potvrda.
savamajstor @ Pon, 11.09.2017. 03:54
agrosmart akcionarski fond bimal brčko cesun agro invej ad monus distribucija pio fond predrag ranković peconi privreda sombor sunce ad uljara
• Radio Sombor skinut, Sunce sve interesantnije

Zbog otvaranja stečajnog postupka privremeno je obustavljeno trgovanje akcijama Radio Sombora. S druge strane, na Beogradskoj berzi je zabeleženo obimnije trgovanje akcijama Sunca, ali i iznenadni promet dve akcije PP Bezdan.

Foto 4610Foto 3507Berza je poništila sve naloge za trgovanje akcija Izdavaoca unete u BelexFIX. U obrazloženju se navodi da je Izdavalac dopisom dostavio Berzi obaveštenje i relevantnu dokumentaciju za sagledavanje statusa Društva iz koje se može konstatovati da je rešenjem Privrednog suda iz Sombora od 30. novembra nad Izdavaocem otvoren stečajni postupak i imenovan stečajni upravnik. Imajući u vidu navedeno, a postupajući u skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala i odredbama Pravila Berze kojima je utvrđeno da Berza rešenjem isključuje hartije od vrednosti sa MTP Belex ukoliko je nad Izdavaocem otvoren stečaj ili likvidacija, doneto je pomenuto rešenje – navodi se na sajtu Beogradske berze. Radio Sombor je pre nekoliko dana prekinuo emitovanje programa.
Novitetima sa berze mora se priključiti sve veće interesovanje investitora za akcije Fabrike ulja Sunce. Cena je u poslednjih mesec dana porasla za više od 1.200 dinara, sa 2.300 na sadašnjih 3.500 dinara. Samo juče akcije Sunca poskupele su za punih osam odsto. Većinskim paketom Sunca upravljaju kompanije Cesun agro (21,29 odsto), Monus (21,29) i Invej (20,61) koje se vezuju za Predraga Rankovića Peconija. Vlasnički udeo u somborskoj uljari poseduju država Srbija (oko 22 odsto), nekoliko privatnih preduzeća i više od 1.200 fizičkih lica.
Vredi pomenuti da je juče, prvi put posle oktobra 2013. godine, registrovana trgovina akcijama Poljoprivrednog preduzeća Bezdan AD. Dva vrednosna papirića kupljena su po ceni od 894 dinara, što je bilo za 300 dinara skuplje u odnosu na dosadašnju cenu. Industrija mesa Matijević poseduje 89,1 odsto akcija PP Bezdan AD. Među akcionarima su još Union frigo Beograd (10,32), Eko lab doo 0,31 odsto, te četiri fizička lica sa ukupnim udelom manjim od 0,25 odsto.
milangagrčin @ Sre, 27.01.2016. 02:28
beogradska berza bezdan ad cesun agro eko lab doo invej monus poljoprivredno preduzeće predrag ranković peconi privreda radio sombor sombor stečajni postupak sunce ad trgovanje union frigo